Hugo Felicjan Robert de Lamennais

 

Anioł upadły

 

Lamennais w oświetleniu najnowszym (1)

 

KS. WŁADYSŁAW MICHAŁ DĘBICKI

 

––––––––

 

SPIS TREŚCI

 

CZĘŚĆ I.

 

CZĘŚĆ II.

 

CZĘŚĆ III.

 

CZĘŚĆ IV.

 

–––––––––––

 

 

Ks. Władysław Michał Dębicki, Studia i Szkice religijno-filozoficzne. Seria II-ga, Warszawa 1901, ss. 167-247. (a)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; ilustracja od red. Ultra montes).

 

Przypisy:

(1) O. Ottona Pfülfa, który oprócz źródeł dawniejszych czerpał z dzieł: E. Spuller, Lamennais. Étude d'histoire politique et religieuse. Paris 1892; Mercier, Lamennais d'après sa correspondance. 1895; Blaize, Oeuvres inédites de Lamennais; Roussel, Lamennais. 1892; i in.

 

(a) Por. 1) Bp Michał Nowodworski, a) Lamennais, [w:] "Encyklopedia Kościelna", Tom XI. Warszawa 1878, ss. 582-587. b) Wiara i rozum. c) Liberalizm. d) Chrystianizm i materializm. e) Monogenizm. f) Rekomendacja książki pt. "Homo versus Darwin, czyli sprawa o pochodzenie człowieka".

 

2) Ks. Zygmunt Chełmicki, Lamennais, [w:] "Podręczna Encyklopedia Kościelna", Tom XXIII–XXIV. Warszawa 1911, ss. 179-181.

 

3) Ks. Władysław Michał Dębicki, a) Albert Stöckl (historyk filozofii i apologeta). b) Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. c) Wariacko-zbójecka filozofia (Fr. Nietzsche). d) Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu.

 

4) Ks. Dr Juliusz Didiot, a) Filozofia. b) Herezja. c) Kościół.

 

5) Ks. René-Marie de la Broise SI, Religia i religie.

 

6) Ks. J. V. Bainvel SI, Dogmat i myśl katolicka.

 

7) Biskup Orleanu, Życie wewnętrzne Kościoła.

 

8) Henryk Hello, a) Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania. b) Syllabus w wieku XX.

 

9) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMVIII, MMXIX, Kraków 2008, 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: