JEZUS CHRYSTUS

 

W ŚWIETLE NAJSTARSZYCH DOKUMENTÓW LITERACKICH

 

KS. DR JAN SZYMECZKO

 

––––––––

 

 

Jezus Chrystus w świetle najstarszych dokumentów literackich (djvu, 33.9 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––

 

SPIS ROZDZIAŁÓW

 

Wstęp. "Malunt nescire, quia iam oderunt" .... str. 5-23.

 

Rozdział I. Poglądy na historyczność postaci Chrystusa .... 24-62.

 

Rozdział II. Świadectwa Żydów o Chrystusie .... 63-103.

 

Rozdział III. Świadectwa pogan o Jezusie .... 104-127.

 

Rozdział IV. Ewangelie są źródłami historycznymi .... 128-152.

 

Rozdział V. Autentyczność Ewangelii w świetle krytyki .... 153-161.

 

Rozdział VI. Źródła historyczne Ewangelii .... 162-184.

 

Rozdział VII. Wiarygodność ustnego przepowiadania .... 185-195.

 

Rozdz. VIII. Obraz Jezusa Ewangeliczny .... 196-206.

 

Rozdział IX. Świadectwa pierwszych chrześcijan o Jezusie .... 207-240.

 

Rozdział X. Heretycy o Chrystusie .... 241-249.

 

Rozdział XI. Świadectwa nieliterackie o Chrystusie .... 250-258.

 

Rozdział XII. Chrystus a Budda .... 259-283.

 

Rozdział XIII. Chrystus a religia Zarathustry .... 284-290.

 

Rozdział XIV. Chrystus a Mitra .... 290-304.

 

Zakończenie .... 304-305.

 

Źródła .... 306-310.

 

–––––––––––

 

 

Ks. Dr. Jan Szymeczko, Jezus Chrystus w świetle najstarszych dokumentów literackich. Kraków 1913. CZCIONKAMI DRUKARNI "PRAWDY" POD ZARZĄDEM J. JONDRY, str. 310+[I]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Edward Górski, a) Księga Psalmów. Tekst i komentarz. b) Jezus Chrystus w świetle Ewangelii. b) Listy świętego Pawła. c) Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne.

 

2) Ks. Jakub Wujek SI, Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

3) Ks. Franciszek de Ligny SI, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie.

 

4) P. Joannes Baptista Lohmann SI, P. Victor Cathrein SI, Vita Domini Nostri Jesu Christi e quatuor Evangeliis ipsis ss. librorum verbis concinnata.

 

5) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. a) Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. b) Odrodzenie ludzkości.

 

6) Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (Meditationes Vitae Christi).

 

7) Bp Ludwik Abelly, Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła.

 

8) O. Leon Pyżalski CSsR, Droga dziecięctwa duchownego. Rozmyślania na wszystkie dni roku.

 

9) Ks. R. G. Clarke SI, Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa.

 

10) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

11) O. Mikołaj Avancini SI, Rok Chrystusowy. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

12) O. Guillaume Stanyhurst SI, Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych.

 

13) Ks. Józef Stagraczyński, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

14) Ks. Dr I. Schuster. Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.

 

15) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli.

 

16) Tomasz a Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

 

                17) Ks. Dr Jan Szymeczko, Etyka katolicka.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Ks. Dr. Jan Szymeczko, Jezus Chrystus w świetle najstarszych dokumentów literackich. Kraków 1913.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVIII, Kraków 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: