Pseudopapież Bergoglio - wilk w owczej skórze.

 

Apostata, neopapież Franciszek-Bergoglio, atakowany przez własnych neochrześcijan za zatwierdzenie błogosławieństwa par sodomickich odpowiada bluźnierstwami (1)

 

"TRADITIO"

 

––––––––

 

Pseudopapież Franciszek-Bergoglio pokazuje środkowy palec

 

Franciszek-Bergoglio pokazuje środkowy palec swoim neokonserwatywnym/pseudotradycjonalistycznym neokatolikom, którzy potępili jego deklarację o błogosławieniu sodomickich par.

 

Cierpi na narcystyczne zaburzenie osobowości (NPD – Narcissistic Personality Disorder) i jak dziecko, wypowiada podłe słowa i zwroty przeciwko tym, którzy wytykają jego herezje.

 

–––––––––––

 

Neopapież apostata Franciszek-Bergoglio, cierpiący na narcystyczne zaburzenie osobowości (NPD), nigdy nie przyznaje się do błędu, nigdy nie przeprasza, ale podwaja wysiłki w zniesławianiu wiernych swojego neokościoła, którzy się z nim nie zgadzają.

 

Jego ulubionym celem są neokonserwatywni/pseudotradycjonalistyczni neokatolicy (Newchurchers), którzy wciąż zginają przed nim kolano. W swoim przemówieniu z 7 lutego 2024 r., wygłoszonym z balkonu bazyliki św. Piotra (gdzie odmawia zamieszkania), nazwał tych neokatolików "hipokrytami" za opór wobec jego wezwania do błogosławienia par sodomickich, zgodnie ze swoją deklaracją "Fiducia supplicans" z 18 grudnia 2023 roku. (Niektóre informacje do tego komentarza zostały dostarczone przez agencję Reuters).

 

Neopapież apostata wymyślił już pięćdziesiąt nikczemnych oszczerstw pod adresem "konserwatystów":

 

1. aroganci

 

2. ateiści

 

3. wstecznicy (włoski: "indietrists"), zacofani (08/28/23)

 

4. klerykałowie

 

5. zamknięci w przeszłości

 

6. obrońcy murów

 

7. doktrynerzy

 

8. elementy destrukcyjne

 

9. donatyści (ściśle przestrzegający moralności katolickiej)

 

10. krzewiciele koprofagii (zjadacze gnoju)

 

11. fundamentaliści

 

12. hipokryci

 

13. ideolodzy

 

14. niedojrzali (01/13/23)

 

15. integraliści

 

16. Judasze

 

17. legaliści

 

18. chwiejni

 

19. małe potwory

 

20. obłąkani umysłowo (12/21/19)

 

21. muzealne mumie

 

22. paskudni

 

23. naziści (11/15/19)

 

24. negacjoniści (2021)

 

25. neurotycy

 

26. obsesjonaci

 

27. uparci

 

28. stare panny

 

29. "przestarzali" (05/07/22)

 

30. poganie

 

31. pelagianie (odrzucający potrzebę łaski Bożej)*

 

32. rozpalone głowy

 

33. groźni

 

34. bigoci

 

35. zaraza (11/18/19)

 

36. zarozumiali

 

37. buntowniczy

 

38. restoracjoniści (05/09/23)

 

39. sztywni

 

40. rygorystyczni

 

41. rytualiści

 

42. przerażający

 

43. zaabsorbowani sobą

 

44. smarkaci bałwochwalcy

 

45. "smród diabła" (05/07/22)

 

46. próżni

 

47. beznadziejni

 

48. kombinatorzy

 

49. "sterylni" (06/02/23)

 

50. "trupy"/"umarlaki" (06/02/23)

 

Tradycyjni katolicy! przeciwnicy Bergoglio w neokościele, nazwali deklarację "zaproszeniem do schizmy". Już teraz biskupi neokościoła w Niemczech są praktycznie w schizmie. Belgia, Irlandia i Polska mogą nie być daleko w tyle. Do wiernych neokościoła wreszcie dociera, że ten człowiek nie jest papieżem, a neokościół nie jest katolickim Kościołem.

 

Pseudopapież Bergoglio i św. Paweł Apostoł

 

Ostatnia deska ratunku dla modernistów

 

Specjalna oferta dla zboczeńców za brak pokuty - wieczne piekło.

 

Pseudopapież Bergoglio i pseudobiskup Strickland

 

Pseudopapież Bergoglio i pseudobiskup Burke na ulicy

 

Trupy czekają na formalną korektę heretyckich dokumentów Bergoglio

 

Pseudopapież Bergoglio wybiera elektorów na pseudokonklawe

 

 

http://www.traditio.com/comment/com2402.htm (2)

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

(Początkowa i końcowe ilustracje od red. Ultra montes).

 

–––––––––––––––

Przypisy:

(1) Tytuł oryginalny: Apostate Newpope Francis-Bergoglio, Bashed by His Own Newchurchers For Approving Blessing of Sodomite Couples Lashes Back with Profanities.

 

(2) Por. 1) Ks. Benedict Hughes CMRI, a) Kult człowieka. b) Neopapież – fałszywy papież. c) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. d) Sedewakantyzm: jedyny logiczny wniosek. e) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. f) Nowa praktyka "dialogu". Duch apostolski zniszczony przez Vaticanum II. g) Pożegnalne słowa do swoich kapłanów. O spuściźnie Benedykta XVI. h) New Age, Nowa Religia. i) A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa. j) Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. k) Marcin Luter. Życie i dziedzictwo arcyheretyka. l) "...ale nas zbaw ode złego...". Czy modernistyczny kościół jest w stanie wyrzucić diabła? m) Franciszek-Bergoglio znowu atakuje! Pokaz dwulicowości Vaticanum II. n) Największa ozdoba katolickiego kapłaństwa. o) Cała i nieskalana. Musimy zachować integralność wiary katolickiej. p) Korzenie problemów: Vigano dotyka źródła posoborowych błędów. q) Kult Czternastu Świętych Wspomożycieli. r) Moralne bankructwo modernistycznego neokościoła. s) Religia islamu: zagrożenie dla zachodniej cywilizacji. t) Nieuniknione podziały na widoku publicznym. "Dobrzy funkcjonariusze" kontra "źli funkcjonariusze" w soborowym kościele. u) Okupowany przez modernistów Watykan kończy z tolerancją wobec prawdziwej Mszy. Refleksje nad tzw. motu proprio "Traditionis custodes". v) Nowa religia naturalizmu.

 

2) "Traditio", a) Tradycyjni katolicy powinni być wdzięczni za wszystkich odważnych, tradycyjnych kapłanów, których mają. b) Czytelnik pyta: "Wychowałem się w Novus Ordo. Czy jestem prawdziwym katolikiem?". c) Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy". d) Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia. e) Franciszek-Bergoglio w Ogrodach Watykańskich przewodniczy pogańskiej ceremonii ku czci "Matki Ziemi". f) Franciszek-Bergoglio wyznaje, iż został prezbiterem Novus Ordo w dużej mierze dlatego, że chciał być komunistycznym "modernistycznym rewolucjonistą" w Neokościele. g) Paglia – arcybiskup neokościoła i przewodniczący firmowanej przez Franciszka-Bergoglio Akademii Życia [Śmierci] nazywa wiernych katolików "heretykami", ponieważ uważają, że Judasz jest w piekle. h) Duchowny neokościoła publicznie odmawia ślubowania posłuszeństwa marksistowsko-modernistycznemu Franciszkowi-Bergoglio i jego "fałszywemu kościołowi". i) W pięćdziesiątą rocznicę promowanego przez ruch New Age "Dnia Ziemi" Franciszek-Bergoglio wzywa pogańską boginię przyrody do wybaczenia grzechów. j) Hutton Gibson, dozgonny obrońca tradycyjnej wiary katolickiej umiera w wieku 101 lat, przyjąwszy sakrament ostatniego namaszczenia prawdziwego Kościoła katolickiego. k) Neo-Watykan szykuje na 2021 rok "zdjęcie ekskomuniki" z Marcina Lutra – odstępcy, który połowę mieszkańców Europy przemienił w heretyków. l) Po anty-soborze Vaticanum II Kościół katolicki przekształcono w sprotestantyzowany neo-kościół. Zdjęcia opowiadają niezaprzeczalną historię tej metamorfozy lepiej niż tysiąc słów. m) Czytelniczka pyta: "Czy tradycyjny katolik może polecać przyjęcie chrztu w kościele Novus Ordo?". n) Czytelnik pyta: "Czy sakramenty (?) neokościoła Novus Ordo są ważne, czy są nieważne (fałszywe), ponieważ nieważni są prezbiterzy-szafarze neokościoła?". o) Neokonserwatyści neokościoła lamentują, gdyż zdali sobie sprawę z dalekosiężnych konsekwencji wywołanych decyzją Franciszka-Bergoglio o rozmontowaniu miejsc odprawiania Nowej Łacińskiej Mszy (New Latin Mess) oraz "indultowych" grup, takich jak Bractwo Św. Piotra. p) W nowym "motu proprio" Franciszek-Bergoglio wyrzeka się Kościoła katolickiego. Przyjmując nową religię nieopartą na Chrystusie wyraźnie odstępuje od wiary katolickiej.

 

3) "Antimodernist", Bożonarodzeniowy koncert w Watykanie.

 

4) Bp Oliver Oravec, a) Prawda o Kościele. b) Totalna wolność? c) O współczesnym tzw. ekumenizmie. d) Co robić w obliczu współczesnego kryzysu? e) Problemy z Bractwem Św. Piusa X (FSSPX). f) Osculator Alkoranis. g) Watykan i wolnomularstwo. h) Klątwy obowiązujące.

 

5) Jérôme Bourbon, a) Paweł VI: święty w niebie czy pachołek piekła? b) "Synod o rodzinie": błogosławieństwo udzielone cudzołóstwu! c) Pięćdziesiąt lat "nowej mszy": półwiecze kataklizmu.

 

6) Patrick Henry Omlor, a) Zbójecki Kościół. b) Jan Paweł II Apostata. c) Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele".

 

7) Ks. Rama P. Coomaraswamy, Problemy z nowymi sakramentami.

 

8) Ks. Dominik Radecki CMRI, a) Teilhard de Chardin i grzech pierworodny. b) Nowy ryt chrztu.

 

9) Wingolf, Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie.

 

10) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego.

 

11) Bp Konrad Martin, a) O konieczności Chrztu świętego. b) Dogmat Zmartwychwstania. c) Katolicka nauka wiary. d) Katolicka nauka obyczajów. e) Wyznanie wiary (professio fidei).

 

12) Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI, Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne.

 

13) Ks. Maciej Józef Scheeben, Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów.

 

14) Ks. Jan Rosiak SI, a) Chrystus mistyczny. b) Idąc nauczajcie. c) Wiara i "doświadczenie religijne". d) Tu es Petrus. e) "Poza Kościołem nie ma zbawienia".

 

15) Ks. Aleksander Lakszyński, Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych.

 

16) Bp Michał Nowodworski, a) Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach. b) Życie chrześcijańskie. c) Wiara i rozum. d) Liberalizm.

 

17) Ks. Aleksander Żychliński, a) O apostolstwo wedle ducha. b) Czy "teolog-heretyk" jest teologiem? c) Tajemnica katolicyzmu. d) O pojęciu nadnatury. Studium dogmatyczne. e) Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa.

 

18) Ks. Ignacy Grabowski, Prawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej.

 

19) Ks. Jan Nepomucen Opieliński, a) Apostaci, heretycy i schizmatycy a inni grzesznicy. b) Ekskomunika na schizmatyków. c) Co to jest ekskomunika?

 

20) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny. (Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio).

 

21) Ks. Władysław Michał Dębicki, a) Anioł upadły. Lamennais w oświetleniu najnowszym. b) Katolicka pogarda świata. c) Albert Stöckl (historyk filozofii i apologeta). d) Neo-chrześcijanie i neo-katolicy. e) Skutki herezji. f) Przyczyna samobójstw. g) Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. h) Wariacko-zbójecka filozofia (Fr. Nietzsche). i) Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu.

 

22) "Przegląd Lwowski", Charakterystyka i historia niektórych wyrazów. a) Ultramontanin, ultramontanizm (ultra montes). b) Tradycja (czyli podanie). c) Wstecznik – Wstecznictwo. d) Jezuita. e) Reklama.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Pax vobis. Pokój wam.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIV, Kraków 2024

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: