Wartość Katechizmu

Jeden z pisarzy kościelnych tak mówi o katechizmie: Katechizm w zwięzłych zdaniach obejmuje prawdy wiary i przepisy obyczajowe i jako taki jest rozszerzeniem symbolu i dekalogu. Jeżeli używa do tego pytania i odpowiedzi, posługuje się starożytną formą dydaktyczną, znaną ludom na Wschodzie i pitagorejczykom. Pewność i zwartość treści wyróżnia go pomiędzy podobnymi naukami niechrześcijańskimi; poganizm nie ma katechizmu, ponieważ jego przeczucie bóstwa jest nieodłączne od elementu poetyckiego, sprzeciwia się wykładowi prostemu i zrozumiałemu; nie ma go również nauka deistyczna,bo nieuchwytne i pozbawione istoty wyobrażenia za wiarę podaje.

Wielkie rozpowszechnienie znajomości katechizmu, jego mała objętość i cena, użycie od najmłodszych lat człowieka przydają mu coś swojskiego i powszedniego, co znowu nie idzie w parze z zacnością treści... Przypuśćmy, że ten mało szanowany katechizm wpada w ręce Sokratesa, Platona, Arystotelesa. Podziw i zdumienie ogarnęłoby ich i napełniło szczęściem zaspokojonej żądzy wiedzy wobec światła, które im nagle wzeszło, wobec nauki, która rozwiązuje zagadnienia, odpowiada na wątpliwości, trudności usuwa, – tworzy cudowną łączność między ludźmi i Bogiem, ziemią i niebem, rzeczami doczesnymi i wiecznymi, i to wszystko bez wielkiego nakładu wyrazów, bez rozwlekłych objaśnień a z taką jasnością i rozumieniem mowy, że potrzeba tylko uszu do słuchania i niezepsutego serca do uwierzenia i umiłowania.

Artykuł z czasopisma: Homiletyka. Pismo miesięczne poświęcone kaznodziejstwu i życiu duchownemu pod kierunkiem literackim Ks. Mariana Nassalskiego Magistra Teologii. Rok ósmy. – Tom XIV. Włocławek 1905, ss. 563-564. (1)
(Pisownię nieznacznie uwspółcześniono).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

Imprimatur

Wladislaviae, die 22 ianuarii 1905 a.

† Stanislaus, Episcopus Wladislaviensis seu Calissiensis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauki Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy).

 2) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki.

3) Bp Ludwik Abelly, Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła.

4) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

5) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

6) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm).

7) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

9) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

10) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, Pisma katechetyczne.

11) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm).

12) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.

13) Bp Konrad Martin, a) Katolicka nauka wiary. b) Katolicka nauka obyczajów.

14) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

(Przyp. od red. Ultra montes).

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2005

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: