Biblioteka dla rodzin chrześcijańskich

 

KSIĄŻKA

DLA DZIECI

 

KS. JAN BERTHIER

 

ZAŁOŻYCIEL XX. MISJONARZY ŚW. RODZINY

 

––––––

 

"Sinite parvulos, et nolite eos prohibere ad me venire: talium est enim regnum coelorum" (Matth. 19, 14).

 

"Dopuśćcie dziatkom przyjść do mnie: a nie zakazujcie im, albowiem takowych jest królestwo Boże". (Mark. 10, 14).

 

––––––––

 

 

Książka dla dzieci (djvu, 23.3 Mb)

 

  Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

––––––

 

SPIS RZECZY.

 

I. Barula . . . . str. 13

 

II. Jezus Chrystus, Jego Narodzenie . . . . 16

 

III. Pokłon pastuszków . . . . 18

 

IV. Imię Jezus . . . . 19

 

V. Trzej Królowie przybywają do żłóbka . . . . 21

 

VI. Jezus modli się w Nazarecie . . . . 24

 

VII. Dzieci, które się chętnie modliły . . . . 27

 

VIII. W Nazarecie Jezus był posłuszny . . . . 30

 

IX. Jezus pracuje w Nazarecie . . . . 32

 

X. Pan Jezus na puszczy . . . . 34

 

XI. Jezus rozpoczyna publiczne nauczanie . . . . 37

 

XII. Życie Chrystusa Pana w latach, poświęconych nauczaniu . . . . 40

 

XIII. Wieczernik i Ogrójec . . . . 43

 

XIV. Męka Jezusa Chrystusa . . . . 45

 

XV. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa . . . . 48

 

XVI. Pogrzeb, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Pana Jezusa . . . . 50

 

XVII. Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) . . . . 53

 

XVIII. Kościół katolicki . . . . 56

 

XIX. Historia Kościoła . . . . 59

 

XX. Kilka przykładów miłości męczenników i Kościoła . . . . 61

 

XXI. Kilka pytań, dotyczących Narodzenia i ukrytego życia Jezusa Chrystusa . . . . 66

 

XXII. Kilka pytań, dotyczących życia publicznego Jezusa Chrystusa . . . . 69

 

XXIII. Pytania, dotyczące Męki, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa . . . . 71

 

XXIV. Kilka pytań, dotyczących ustanowienia Kościoła świętego . . . . 74

 

XXV. Pytania, dotyczące historii Kościoła św. . . . . 76

 

XXVI. Małgorzata z Antiochii . . . . 78

 

XXVII. Św. Piotr, męczennik . . . . 80

 

XXVIII. Św. Cyryl z Cezarei . . . . 81

 

XXIX. Rufin i Walezy . . . . 85

 

XXX. Sześciomiesięczne dziecię mówi . . . . 87

 

XXXI. Wierzę w Jezusa Chrystusa . . . . 89

 

XXXII. Św. Eulalia z Meridy, w Hiszpanii . . . . 91

 

XXXIII. Kilka pytań, dotyczących Składu Apostolskiego czyli "Wierzę w Boga" . . . . 93

 

XXXIV. Siedmiu braci Machabeuszów . . . . 96

 

XXXV. Walerian – Życie wieczne . . . . 97

 

XXXVI. Góra Synaj . . . . 100

 

XXXVII. Anna Maria Gallo . . . . 103

 

XXXVIII. Św. Hadrian, żołnierz rzymski . . . . 106

 

XXXIX. Opowiadanie o Iwie . . . . 108

 

XL. "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną" . . . . 110

 

XLI. Pytania, dotyczące grzechów przeciwko religii . . . . 114

 

XLII. Mali bluźniercy . . . . 116

 

XLIII. Ukazanie się Najświętszej Panny na górze saletyńskiej . . . . 117

 

XLIV. Panna Bayley . . . . 120

 

XLV. Błogosławiony Franciszek de Posadas . . . . 123

 

XLVI. Świątobliwy studencik . . . . 124

 

XLVII. Józef . . . . 125

 

XLVIII. Święty Jan . . . . 127

 

XLIX. Nigdy nie powinno się do nikogo chować w sercu żalu . . . . 128

 

L. Piękne przykłady miłosierdzia . . . . 130

 

LI. Śmierć Teodoryka . . . . 131

 

LII. Kilkoro skromnych dzieci . . . . 133

 

LIII. Nauka dwuletniego dziecka . . . . 137

 

LIV. Przestroga dobrej maiki . . . . 138

 

LV. Upomnienie królewskie . . . . 141

 

LVI. Kilka pytań, dotyczących przykazań kościelnych . . . . 142

 

LVII. Nauka starca Tobiasza . . . . 144

 

LVIII. Jeszcze o innych wadach . . . . 146

 

LIX. Turkot młyński . . . . 148

 

LX. Drugie opowiadanie o Annie Marii Gallo . . . . 150

 

LXI. Ojcze nasz . . . . 151

 

LXII. "Zdrowaś Marja" – Pozdrowienie Anielskie . . . . 154

 

LXIII. Akt skruchy . . . . 157

 

LXIV. Ofiarowanie Bogu swych uczynków . . . . 159

 

LXV. Małe ptaszę . . . . 162

 

LXVI. Jeszcze o św. Janie Berchmansie . . . . 164

 

LXVII. Błogosławiony Herman Józef . . . . 165

 

LXVIII. Święta Ludgarda . . . . 166

 

LXIX. Święty proboszcz z Ars . . . . 168

 

LXX. Wiązanka złożona Marji . . . . 169

 

LXXI. Błogosławiony Henryk Suzo . . . . 169

 

LXXII. Święty Szymon Stock . . . . 170

 

LXXIII. Sakramenty święte . . . . 172

 

LXXIV. Bardzo brzydkie dziecię . . . . 173

 

LXXV. Chrześcijański młodzieniec . . . . 175

 

LXXVI. Święta Joanna de Chantal . . . . 176

 

LXXVII. Matka ze swym dziecięciem . . . . 179

 

LXXVIII. Imelda Lambertini z Bolonii . . . . 182

 

LXXIX. Błogosławiony Achas . . . . 184

 

LXXX. Pierwsza Komunia św. . . . . 185

 

LXXXI. Błogosławiona Maria od Aniołów . . . . 187

 

LXXXII. Pięcioletnie dziecię przystępuje do Komunii św. . . . . 188

 

LXXXIII. Pierwsza Komunia św. malutkiej Nelli . . . . 190

 

LXXXIV. Przygotowanie do pierwszej Komunii świętej . . . . 196

 

LXXXV. Szczęście pierwszej Komunii św. . . . . 196

 

LXXXVI. Skutki pierwszej Komunii św. . . . . 197

 

LXXXVII. Święta, która mając cztery lata, przystąpiła do spowiedzi św. . . . . 199

 

LXXXVIII. Pasterz Pelagiusz . . . . 203

 

LXXXIX. Św. Katarzyna Genueńska . . . . 204

 

XC. Kilka pytań, dotyczących Spowiedzi św. . . . . 207

 

XCI. Otton III . . . . 208

 

XCII. Pragnienie Wielkiego Cesarza . . . . 209

 

XCIII. Maria Leszczyńska . . . . 212

 

XCIV. Błogosławiona Bartłomieja Banesi . . . . 212

 

XCV. Brat i siostra . . . . 214

 

XCVI. Cześć św. Katarzyny Sieneńskiej dla zakonników . . . . 217

 

–––––––––––

 

 

Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny, Książka dla dzieci. Z francuskiego przełożyła hr. Łosiowa. 1928. NAKŁADEM I DRUKIEM XX. MISJONARZY ŚW. RODZINY. GÓRKA-KLASZTORNA, POCZTA ŁOBŻENICA. (WIELKOP.), str. 223. (BIBLIOTEKA DLA RODZIN CHRZEŚCIJAŃSKICH) (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Jan Berthier MS, a) Książka dla wszystkich. b) Compendium Theologiae dogmaticae et moralis una cum praecipuis notionibus theologiae canonicae, liturgicae, pastoralis et mysticae, ac philosophiae christianae. Quarta Editio, aucta et emendata. La Salette 1898.

 

2) "Biblioteka Religijna", Większy Katechizm rzymsko-katolicki Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego.

 

3) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony.

 

4) Ks. M. Noel, Nowy wykład katechizmu z ambony.

 

5) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. (Compendium Doctrinae Christianae). b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy). (Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae).

 

6) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

7) Ks. Jan Józef Gaume, Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

10) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

11) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

12) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

13) Ks. Józef Stagraczyński, Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła.

 

14) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

 

 (Przyp. od red. Ultra montes).

 

Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny, Książka dla dzieci. Z francuskiego przełożyła hr. Łosiowa. 1928. NAKŁADEM I DRUKIEM XX. MISJONARZY ŚW. RODZINY. GÓRKA-KLASZTORNA, POCZTA ŁOBŻENICA. (WIELKOP.)

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: