APOLOGIA NAUKOWA

 

WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

περί άρχων

 

KANONIK DUILHÉ DE SAINT-PROJET

 

–––––––

 

PRZEKŁAD Z FRANCUSKIEGO

 

KS. BISKUPA H. P. KOSSOWSKIEGO

 

POPRZEDZONY SŁOWEM WSTĘPNYM

 

JE. X. MICHAŁA NOWODWORSKIEGO

 

BISKUPA PŁOCKIEGO

 

––––––––––

 

 

Apologia naukowa wiary chrześcijańskiej (djvu, 64.6 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

Kanonik Duilhé de Saint-Projet, Apologia naukowa wiary chrześcijańskiej, περί άρχων. Przekład z francuskiego Ks. Biskupa H. P. Kossowskiego, poprzedzony słowem wstępnem JE. X. Michała Nowodworskiego Biskupa Płockiego. Wydanie drugie. Warszawa. NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA. KRAKÓW – G. GEBETHNER I SPÓŁKA. 1907, str. 511. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Dr Aleksander Pechnik, Zarys apologetyki.

 

2) Bp Józef Sebastian Pelczar, a) Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. b) Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych.

 

3) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

4) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

5) Ks. Marian Morawski SI, Filozofia i jej zadanie.

 

6) Ks. Franciszek Kwiatkowski SI, Filozofia wieczysta w zarysie.

 

7) a) Mały katechizm o Syllabusie. b) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

8) O. Mikołaj Jamin OSB, Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych. a) O jedności prawdziwej religii. b) Jezus Chrystus potępia tolerantyzm. c) Poza Kościołem nie ma zbawienia.

 

9) P. Christianus Pesch SI, Compendium Theologiae dogmaticae.

 

10) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

11) Ks. Paweł Smolikowski CR, Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami).

 

12) Ks. Jakub Balmes, List do sceptyka. Problem wielości religii.

 

13) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

14) Ks. Antoni Langer SI, a) Rozwój wiary. b) Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów.

 

15) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

16) Ks. Andrzej Macko, Znaczenie encykliki o modernizmie.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: