U ŹRÓDEŁ

 

SAKRAMENTALNYCH

 

ŁASKI I MIŁOŚCI BOŻEJ

 

ABP ROMUALD JAŁBRZYKOWSKI

 

 

SPIS RZECZY

 

Przedmowa

 

I. Źródła łaski i miłości Bożej – sakramenty św.

 

II. Źródła pomocnicze – sakramentalia

 

III. Chrzest św. czyli omycie odrodzenia i odno­wienia w Duchu Świętym

 

IV. Nadmiar obfitości łaski (nowość)

 

V. Przekonywująca wymowa obrzędów chrztu świętego (nowość)

 

VI. Rycerz Chrystusowy czyli chrześcijanin wzmoc­niony przez sakrament bierzmowania

 

VII. Najświętszy Sakrament

 

VIII. Dalsze uwagi o Najświętszym Sakramencie

 

IX. Obfite skutki Najświętszego Sakramentu

 

X. Przedziwne oddziaływanie i skutki Komunii świętej

 

XI. Bezgraniczna miłość Chrystusa w Najświętszym Sakramencie a potrzeby i obowiązek serc naszych

 

XII. Jedyna pociecha w godzinę śmierci

 

XIII. Zadatek przyszłej chwały

 

XIV. Eucharystia jest ofiarą

 

XV. Istota Ofiary Mszy św.

 

XVI. Skutki i owoce Ofiary Mszy św.

 

XVII. Kto może odprawiać i za kogo może być odprawiana Msza św.

 

XVIII. Zewnętrzny kult liturgiczny ofiary Mszy świętej

 

XIX. Ołtarz w swej zwykłej szacie. Jego przy­bory i ozdoby

 

XX. Naczynia liturgiczne i język liturgiczny ofiary Mszy św.

 

XXI. Szaty liturgiczne

 

XXII. Barwy szat liturgicznych

 

XXIII. Ofiara Mszy św. jest ośrodkiem nabożeń­stwa katolickiego

 

XXIV. Pogląd ogólny na ceremonie i obrzędy Mszy św.

 

XXV. Wstępna czyli przygotowawcza część Mszy świętej

 

XXVI. Obrzęd ofiarny – złożenie darów ofiarnych

 

XXVII. Konsekracja czyli przeistoczenie

 

XXVIII. Obrzęd ofiarny eucharystyczny – Komunia święta

 

XXIX. Sakrament pokuty

 

XXX. Istotne składniki sakramentu pokuty

 

XXXI. Skutki sakramentu pokuty

 

XXXII. Rachunek sumienia

 

XXXIII. Skrucha czyli żal za grzechy

 

XXXIV. Postanowienie poprawy życia

 

XXXV. Spowiedź jest z ustanowienia Bożego, do zbawienia konieczna i wielce pożyteczna

 

XXXVI. Niezbędne własności i przymioty spowiedzi sakramentalnej

 

XXXVII. Zadośćuczynienie sakramentalne konieczne, uwalnia od kary doczesnej

 

XXXVIII. Odpusty jeden z najmilszych dogmatów wiary katolickiej

 

XXXIX. Ostatnie olejem św. namaszczenie daje po­moc i ukojenie w niebezpieczeństwie śmierci

 

XL. Kapłaństwo jest stróżem zasad wiary i krze­wicielem życia religijnego

 

XLI. Sakrament małżeństwa jest spójnią rodzin i ostoją życia społecznego

 

 

–––––––––––

 

 

Ks. Romuald Jałbrzykowski arcybiskup, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej. Wilno 1938, str. 516.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 


 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007-2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: