Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Meditatio parit scientiam, scientia compunctionem, compunctio devotionem, et devotio perficit orationem

Rozmyślanie rodzi wiedzę, wiedza skruchę, skrucha pobożność, a pobożność doskonali modlitwę

(Św. Augustyn)


Fridolin Leiber. Pater noster.
 

"Magnum vero adjumentum ad omnem virtutem praebebit tibi vitae et passionis Christi assidua meditatio. Ipse est liber vitae, in quo solo, velut in divite ac instructissima bibliotheca, reperies, quidquid pertinet ad salutem, etsi omnes libri cum suis auctoribus interirent. Non tamen sufficit Christum scire et meditari, nisi etiam imiteris, atque ita vivas, sicut ipse docuit verbo et exemplo. Nisi ad regulam, prava non corriges". (Joannes Cardinalis Bona OCist., Manuductio ad coelum, caput XIX)

-------------------

"Wielką zaś do wszelkiej cnoty pomocą będzie ustawiczne życia i męki Pańskiej rozmyślanie. Chrystus jest księgą żywota. W niej jednej, jako najbogatszej bibliotece, znajdziesz wszystko, co do zbawienia należy, chociażby wszystkie inne księgi razem z ich autorami zaginęły. Ale nie dosyć poznać i rozmyślać o Chrystusie: w Jego ślady wstępować i tak żyć trzeba, jak On słowem i przykładem nauczył. Nie sprostujesz uchybień, gdy wzoru mieć przed oczyma nie będziesz". (Kardynał Jan Bona OCist., Droga do nieba, rozdział XIX)

Krzyż święty. JHS. Jesus hominum Salvator.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ORATIONES ET MEDITATIONES DE MYSTERIIS FIDEI

MODLITWY I ROZMYŚLANIA O TAJEMNICACH WIARY

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary ( PDF ) (uzupełniono)

Tomasz a Kempis. De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa

Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Considerationes ad cuiusque libri singula capita

Thomas a Kempis. De imitatione Mariae. (Ex operibus Thomae a Kempis)

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O modlitwie Pańskiej ( PDF )

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de Oratione Dominica ( PDF )

Ks. Marian Morawski SI. Modlitwa św. Augustyna PDF ) (nowość)

O. Hieronim Savonarola OP. Rozmyślanie z Psalmu 50 (nowość, djvu)

Bp Ludwik Abelly. Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła

P. D. Mézard OP. Medulla S. Thomae Aquinatis per omnes anni liturgici dies distributa seu Meditationes ex operibus S. Thomae depromptae (uzupełniono)

Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (uzupełniono)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes Vitae Christi (uzupełniono)

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

P. Jacobus Illsung SI. Verba vitae aeternae. Ex quatuor Evangelistis deprompta atque in argumenta quotidianae meditationis digesta

O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy czyli Rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa

P. Nicolaus Avancinus SI. Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor Evangelistis collecta et in meditationum materiam ad singulos  totius anni dies distributa

Ks. Leon Gąsiorowski, Proboszcz w Biskupicach. Droga do poznania Boga i zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem. Rozmyślania na każdy dzień roku (nowość, djvu)

O. Atanazy Bierbaum OFM. Z Bogiem. Rozmyślania dla ludzi świeckich w duchu Akcji Katolickiej. - Tydzień w oktawie Chrystusa-Króla PDF ) (nowość)

O. Mikołaj Łęczycki SI (V. P. Nicolaus Lancicius SI). Opusculum spirituale. De piis erga Deum et coelites affectibus

O. Jakub Cristini CSsR. Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św. Alfonsa Marii Liguorego

Ks. Władysław WierciszewskiŻywoty Świętych. Tom pierwszy. Wieki prześladowania (nowość)

Ks. Aleksander Jełowicki. Listy duchowne. List do Stanisława Tarnowskiego. Osobne słowo o katechizmie Bellarmina PDF ) (nowość)

Ks. Karol Antoniewicz SI. Listy w duchu Bożym do przyjaciół. List I PDF ) (nowość)

Abp Romuald Jałbrzykowski. Rozważania o Męce Pańskiej (nowość, djvu)

Ks. Augustyn Arndt SI. Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych

Bp Paweł Kubicki, Sufragan Sandomierski. Nowy zbiór odpustów PDF ) (nowość)

Pius Papa XII. Enchiridion indulgentiarum. Preces et pia opera in favorem omnium christifidelium vel quorumdam coetuum personarum indulgentiis ditata et opportune recognita

O. G. Lefebvre, Benedyktyn. Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych (1956 r.) (nowość, djvu)

P. Guilielmus Nakateni SI. Coeleste Palmetum. Lectissimis pietatis exercitiis ornatum. (Modlitewnik łaciński)

Sac. Josephus Drozd. Liber precum in usum litterarum studiosae iuventutis. (Mały modlitewnik łaciński)

OO. Redemptoryści. Książka Misyjna (modlitewnik)

W. O. Stanisław Solski SIIntencja na post PDF ) (nowość)

Juan Donoso Cortes. Potęga modlitwy

Św. Tomasz z Akwinu. Modlitwy. Orationes

Doctorum: Angelici, Seraphici, Melliflui, Extatici in Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam expositiones. Collegit ediditque Fr. I. C. Card. Vives OFMCap. (nowość, djvu)

Papież Pius IX. Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków

Św. Franciszek Ksawery. Modlitwa o nawrócenie pogan

Fr. Josephus Calasanctius Card. Vives OFMCap. Manuale devotorum Beatae Mariae Virginis

Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum za zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa ( PDF )

O. Stefan Podworski OFMDrogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła ( PDF )

Z "Rycerza Niepokalanej". Z Niepokalaną przez życie

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Ks. Dr Alojzy Jougan. Ku czci św. Józefa PDF )

Św. Ignacy Loyola. Maksymy. (Przetłumaczył Ks. Aleksander Jełowicki) PDF ) (nowość)

Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie drugie) (uzupełniono)

"Manuale Precum in usum Theologorum". Meditationes

Ks. Jacek TylkaO cnotach heroicznych ( PDF )

"Przegląd Kościelny". Mistyka PDF ) (nowość)

W. O. J. P. Caussade SI. Zdaj się na wolę Bożą! (nowość, djvu)

Ks. Dr Aleksander Żychliński. Łaska uświęcająca a mistyczne Ciało Chrystusa PDF )

"Unia Apostolska". ...... k. Jak trzeba pracować nad udoskonaleniem własnym PDF )

"Unia Apostolska". X. J. .......k. Umiejętność modlenia się PDF )

"Unia Apostolska". Akcja katolicka PDF )

"Unia Apostolska". Łucjan H.... Eucharystia a kapłan PDF )

Ks. Władysław Budzik. Wybór z Pisma świętego. Stare i Nowe Przymierze

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie drugie)

Ks. Edward Górski. Księga Psalmów. Tekst i komentarz

Psalterium Davidis cum brevi ac succincta paraphrasi ex Bellarmini Commentario deprompta

P. Henricus Marcellius SI. Theologia Scripturae divinae

Ks. Feliks St. Feldheim. Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa

P. J. Berthier MS. Sententiae et exempla biblica ex Vetere et Novo Testamento excerpta et ordinata

Ks. Zygmunt Golian. Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego

Ks. Jerzy Patiss SI. Podręcznik do rozmyślań i kazań na niedziele całego roku

P. Georgius Patiss SI. Materiae meditationum et concionum ex Evangeliis et Epistolis Dominicarum

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF )

O. Mikołaj Łęczycki SI. De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi modis

P. Leonardus Lessius SI. De perfectionibus moribusque divinis. (Utiliorem de hoc argumento librum, magisque commendandum tironibus praesertim sacrae disciplinae, in universa theologia vix reperimus, estque vere exemplar, secundum quod reliqua theologiae argumenta essent tractanda. – HURTER, Nomenclator. I. 489) (uzupełniono)

Ks. Antoni Chmielowski. Rozmyślania o pokucie i jej warunkach

P. Joannes Crasset SI. Manuductio ad Coelum, per quinquaginta duas selectas Considerationes desumptas ex nova forma meditationum

O. Leon Pyżalski CSsR. Droga dziecięctwa duchownego. Rozmyślania na wszystkie dni roku

P. Coelestinus Leuthner OSB. Coelum christianum: in quo vita, doctrina, passio D. N. Jesu Christi, nonnulla Deiparae Virginis festa, SS. Apostolorum et Evangelistarum gesta etc. pia meditatione expensa proponuntur

O. Artur Vermeersch SI. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa w praktyce i w teorii

O. J. V. Bainvel SI. Kult Serca Bożego. Teoria i rozwój

Ludolphus de Saxonia. Vita Jesu Christi, Domini ac Salvatoris nostri. De divina et aeterna Christi generatione. (Joannis cap. 1)

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Modlitwa PDF )

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Urząd nauczycielski w Kościele ( PDF )

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Cz. I-II

S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor. Opera dogmatica. (Ex italico sermone in latinum transtulit, ad antiquas editiones castigavit notisque auxit Aloysius Walter CSsR)

Ks. Piotr Collet CM, Doktor Teologii. Medytacje rekolekcyjne

P. J. Petitdidier SI. Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole

O. J. Petitdidier SI. Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli

Św. Bonawentura. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty. (Kraków 1879)

S. Bonaventura. Meditationes Vitae Christi. (Parisiis 1868)

O. Tilman Pesch SI. Chrześcijańska filozofia życia

Bp Jakub Benignus BossuetO naturze aniołów

Ks. Antoni Krechowiecki. Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła

Ks. Courbon. Życie w obecności Bożej

Św. Piotr z Alkantary. Pokój duszy ( PDF )

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku ( PDF )

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy ( PDF )

S. Maria Celestyna, benedyktynka od nieustającej adoracji. Najlepsza cząstka. (Życie kontemplacyjne) PDF ) (nowość)

Ks. Kazimierz Naskręcki. Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm) ( PDF )

Petrus Cardinalis Gasparri. Catechismus catholicus

Piotr kardynał Gasparri. Katechizm katolicki

Ks. Jan Józef Gaume. Zasady i całość wiary katolickiej. Modlitwa Pańska. Pierwsza prośba: Święć się Imię Twoje

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych ( PDF )

O. Franciszek de Salazar SI, doktor Uniwersytetu w Alcala. Zasady mądrości (uzupełniono)

Ks. Dr Antoni Słomkowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Ku doskonałości (nowość, djvu)

Ks. Aleksander Syski. Ascetyka katolicka w krótkich naukach dla osób świeckich, z przedmową J. E. Ks. Biskupa D-ra Adolfa Szelążka

Ks. dr Jan Ciemniewski. Odrodzenie z Ducha Świętego ( PDF )

S. Leonia, Niepokalanka. Czym jest Msza św. dla dusz naszych ( PDF )

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej

Ks. Piotr Skarga SI. O rozumieniu początku Ewangelii św. Jana, którą się na końcu Mszy czyta

Ernest Hello. Znak krzyża

P. Joannes Dirckinck SI. Semita perfectionis. Fides

Actus virtutum theologicarum

"Manuale Precum in usum Theologorum". Pro vera fide precatio

"Manuale Precum in usum Theologorum". Pro vera spe oratio

"Manuale Precum in usum Theologorum". Oratio pro caritate consequenda

"Manuale Precum in usum Theologorum". Oratio S. Thomae Aquinatis pro obtinendis virtutibus

Ks. Wawrzyniec Scupoli. Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej ( PDF )

Ks. Wawrzyniec Scupoli. O spokoju duszy i o szczęściu serca umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu ( PDF )

Św. Franciszek Salezy, Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła. Filotea, czyli Droga do życia pobożnego

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. (Warszawa 1900)

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości. (Kraków 1935)

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego

Żywot i pisma świętej Katarzyny Genueńskiej. Przełożył z niemieckiego biskup Paweł Rzewuski

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości

Przewodnik życia duchownego dla wszystkich - z dzieł św. Franciszka Salezego

Ks. Alfons Rodriguez SI. O doskonałości chrześcijańskiej

Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla dzieci (nowość, djvu)

Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla wszystkich

Sac. J.-B. Raulx (ed.). Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, Sermones et Opuscula concionatoria (nowość, djvu)

Kardynał Jan Bona OCist. Feniks odrodzony, czyli Ćwiczenia duchowne

Kardynał Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba ( PDF )

Kardynał Jan Bona OCist. Droga do nieba ( PDF ) (nowość)

Joannes Cardinalis Bona OCist. Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum ( PDF ) (nowość)

O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego cedry libańskie. Trzydniowe rekolekcje dla osób świeckich ( PDF )

Ks. H. Riondel SI. Życie z Wiary, jego istota, postęp, pociechy, próby i owoce

O. J. B. Chautard OCSO. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa

Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers. Wykład tajemnic Różańca świętego (uzupełniono)

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Historia - Ustawodawstwo - Praktyki pobożne. Praktyczny podręcznik nader użyteczny dla dyrektorów Bractw jak również członków Różańca Świętego

P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. Historia - Legislatio - Exercitia. Manuale practicum Directoribus Confraternitatum ipsisque SS. Rosarii sodalibus maxime utile et accomodatum

Ks. Paweł Rubon SI. Kazanie na święto Matki Boskiej Różańcowej. O różańcu Najświętszej Maryi Panny PDF )

Henryk Edward kard. Manning, Arcybiskup Westminster. O sprawach Ducha Świętego działającego w duszy człowieka

P. Vitus a Bussum OFMCap. De spiritualitate franciscana. Aliqua capita fundamentalia

Św. Franciszek z Asyżu. De vera et perfecta laetitia. O prawdziwej i doskonałej radości

Św. Franciszek z AsyżuOratio ante Crucifixum dicta. Modlitwa przed krucyfiksem w kościele św. Damiana ( PDF )

Św. Franciszek z Asyżu. List do wiernych ( PDF )

S. Franciscus Assisiensis. Epistola ad fideles ( PDF )

Św. Franciszek z Asyżu. Canticum fratris Solis vel Laudes creaturarum. Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń ( PDF )

Ks. Franciszek de Ligny SI. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie

Św. Augustyn, Biskup Hippony. Wyznania

S. Augustinus, Episcopus Hipponensis. Confessiones

Ks. Antoni Chmielowski. Kwiateczki duchowne O. Ludwika Blozjusza OSB, czyli nauki i rady do pobożnego życia chrześcijan wyjęte z różnych jego dzieł wraz z niektórymi dodatkami z nauk św. Jana Marii Vianney'a

Św. Cyprian, Biskup Kartagiński i Męczennik. O śmiertelności PDF ) (nowość)

S. Cyprianus, Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de mortalitate PDF ) (nowość)

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O uczynkach miłosiernych i jałmużnie ( PDF )

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O cierpliwości ( PDF )

S. Caecilii Cypriani opuscula de Mortalitate, de Opere et Eleemosyna, de Patientia. Quinti Septimii Florentii Tertulliani liber de Patientia et exhortatio ad Martyres

Kardynał Mercier. O umartwieniu chrześcijańskim ( PDF )

Ks. Aleksander Żychliński. O apostolstwo wedle ducha ( PDF )

Dusza potępionej. List z piekła. "Nie módl się za mnie - jestem potępiona!" ( PDF )

Ks. Henryk Jackowski SI. Rozważ to dobrze! czyli Myśli zbawienne dla dobrych i złych

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Wnijście na Górę Karmelu

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Noc Ciemności i Pieśń Duchowa

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Collatio de contemptu saeculi ( PDF )

O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą (73 artykuły formacyjne)

Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie pierwsze)

P. Franciscus Naval CMF. Theologiae asceticae et mysticae cursus

Sac. Claudius Arvisenet. Sapientia Christiana. (Mechliniae 1933)

Sac. Claudius Arvisenet. Sapientia Christiana (uzupełniono)

P. Joannes Stephanus Grosez SI. Diarium Sanctorum. S. Vincentius Ferrerius

S. Vincentius Ferrerius OP. Tractatus de vita spirituali ( PDF )

O. Jakub Wujek SI. Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona

Ks. Piotr Skarga SINauki o Przenajświętszym Sakramencie. (W dodatku Nauka o częstej Komunii św. przez ks. Stanisława Solskiego SI)

Ks. Piotr Skarga SI. Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Namaszczenia, Kapłaństwa i Małżeństwa

Ks. Adolf Pleszczyński. Przewodnik dla gotujących się do godnego przyjęcia Świętego Sakramentu Bierzmowania PDF )

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. 
Myśli pobożne o różnych przedmiotach życia duchownego dla dusz pragnących postępu w miłości Pana Boga

Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz. Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin

Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok

Ks. Piotr PękalskiŻywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie pierwsze

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona Królestwa Polskiego. O gorliwości chrześcijańskiej, której wzór wystawia nam życie św. Stanisława ( PDF )

Ks. Piotr Pękalski. Żywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie drugie (uzupełniono)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kazanie o świętym Janie Kantym PDF )

Żywot świętego Aleksego

Ks. Dr Franciszek Trochu. Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney (1786 - 1859). Na podstawie aktów procesu kanonizacyjnego i niewydanych dokumentów

P. Gabriel Hevenesi SI. Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola Sententiae et effata sacra. Cum Appendice continente Sententias S. Philippi Nerii

O. Gabriel Hevenesi SI. Maksymy świętego Ignacego

Św. Ignacy Loyola. O podobaniu się Bogu

P. Michael Godinez SI. Praxis Theologiae mysticae

O. Maurycy Meschler SI. Trzy podstawy życia duchownego

In orationem dominicam, Tertulliani, S. Cypriani et S. Thomae Aquinatis commentaria ( PDF )
 
"Szkoła Chrystusowa". Modlitwa Pańska ( PDF )

Ks. Leonard Goffine. Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego...

O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie. Rekolekcje. ("Najlepsza z książek rekolekcyjnych")

P. Ludovicus Blosius OSBManuale vitae spiritualis continens opera spiritualia selecta

Joannes Card. Bona OCist. Opuscula ascetica selecta

Jan kard. Bona OCist. O rozpoznawaniu duchów 

Ks. Marian Morawski SI. Świętych Obcowanie. Część pierwsza: Komunia między duszami

Św. Katarzyna Genueńska. Traktat o czyśćcu ( PDF )

Św. Teresa od Jezusa. Wizja mąk piekielnych

Ks. Antoni Langer SI. O cnocie cichości PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere" ( PDF )

Dionysius Carthusianus, Doctor Ecstaticus. Commentaria in Psalmos omnes Davidicos. Expositio psalmi quinquagesimi: Miserere mei, Deus, secundum, etc.

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku

O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami

Ks. Marian Nassalski. Matka Boża Dobrej Rady

Ks. Józef Stagraczyński. Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa

P. Guilielmus Stanihurstus SI. Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, moralis doctrinae placitis et commentationibus illustrata

O. Guillaume Stanyhurst SI. Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych

Ludolphus de Saxonia. Partes Judaeorum et Gentilium in Passione Christi. Udział Żydów i Pogan w Męce Chrystusa

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Zegar Męki Pańskiej

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Modlitwa do Pana Jezusa

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Trzy rozmyślania o niebie na święta Wielkiejnocy

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Męce Pańskiej

Św. Maksym, Biskup. O Męce Pańskiej

Św. Maksym, Biskup. O Zmartwychwstaniu Pańskim

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu Pańskim

Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu naszym

Ks. M. Hamon. Zmartwychwstanie Pańskie tryumfem wiary i nadziei. Rozmyślanie na Wielkanoc

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie. O nagrodach i karach wiecznych ( PDF )

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na pierwsze święto Zielonych Świątek. O chrześcijańskiej prawdzie i jej skutkach w ludziach ( PDF )

Ks. M. Hamon. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Rozmyślanie na Zielone Świątki

Św. Małgorzata Maria Alacoque. Akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu

O. Mikołaj Łęczycki SI. De Judae proditione. Rozmyślanie o zdradzie Judasza

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Pobudki do czynienia pokuty, wyjęte z rozważania niegodziwości grzechu

Ks. L. Branchereau. Kapłan niewierny

Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej jako ofierze błagalnej

Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej świętokradzkiej

Ks. Antoni Chmielowski. O opuszczeniu przez Boga

Ks. Antoni Chmielowski. O ślepocie duchownej

Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De zelo animarum

Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De oboedientia episcopo praestanda

Joannes Maria Odin, Episcopus. De zelo animarum

P. Emm. Bottalla SI. Meditationes de Jesu Christo ejusque Ss. Corde. Christus in Eucharistia est Cor Ecclesiae unitatem producens

Abp Józef Teodorowicz. Faryzeusz i celnik

Abp Józef Teodorowicz. Marta i Maria

Abp Józef Teodorowicz. Ogień

Abp Józef Teodorowicz. Ziarno i kąkol

Św. Piotr z Alkantary. O karach piekielnych

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O czci Świętych i o obrazach świętych

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O cierpieniach w czyśćcu i o sposobach ratowania dusz cierpiących

Św. Antoni Padewski, Doktor Kościoła. O życiu i śmierci

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Dzień zaduszny

O. Brunon Vercruysse SI. Nowe praktyczne rozmyślania. O śmierci

Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. O smutku

O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O śmierci

O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O piekle PDF ) (nowość)

O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O dwóch chorągwiach, Chrystusa i Lucyfera

O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O Królestwie Chrystusowym

O. Mikołaj Łęczycki SI. Meditatio de verbis Simeonis et Annae Prophetissae de Christo. Medytacja o słowach Symeona i Anny Prorokini o Chrystusie

O. Mikołaj Łęczycki SI. Meditationes. Medytacje. Alleluja

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. O ważności zbawienia wiecznego

Św. Grzegorz Wielki, Papież. Homilia o słuchaniu słowa Bożego

Św. Grzegorz Wielki, Papież. Nauka o kuszeniu Zbawiciela

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka na niedzielę drugą Wielkiego Postu, o niebie

Św. Bazyli Wielki, Biskup i Doktor Kościoła. Nauka o złem

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. Nauka o Mszy świętej

Ks. Jan Kurczewski. Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych

Sac. Vincentius Smoczyński. Manuale quotidianum continens preces ante et post Missae Sacrificium atque alias preces ad usum Sacerdotum

Ks. Zygmunt Golian. Pociecha dla dusz chrześcijańskich czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone Traktatem o czyśćcu św. Katarzyny Genueńskiej

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O dawaniu jałmużny

Ks. Karol Gobinet. Maksymy chrześcijańskie

Thomas a Kempis. Alphabetum monachi PDF ) (nowość)

Religiosus Catholicus. Alphabetum Religiosorum PDF ) (nowość)

P. fr. Hieronymus Savonarola OP. Regulae quaedam brevissimae

P. Michael Godinez SI. Praxis Theologiae mysticae. Aphorismi, qui pertinent ad proficientes in vita spirituali

Św. Ignacy Loyola. Summa et scopus nostrarum Constitutionum. Istotna treść i cel Konstytucji Towarzystwa Jezusowego

P. Nicolaus Avancinus SI. Vita et doctrina Domini Nostri Iesu Christi. Meditatio 1. De aeterna Verbi generatione

O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Naszego Jezusa Chrystusa. O przedwiecznym pochodzeniu Słowa

P. Zacharias Laselve. De Dei voluntate circa hominum salutem

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Adventu Domini

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Natali Domini

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Pentecoste

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. Quid faciendum nostris in hoc gravis et publicae calamitatis tempore?

P. Joannes Dirckinck SI. Exhortationes domesticae. In festo Pentecostes. De praeparatione ad Spiritum Sanctum qui lux est

O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. O różnych formach świętości

O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Pokora dusz postępujących ( PDF )

O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Mistyka "Naśladowania" przystępna dla wszystkich

O. Marian Morawski SI. Konferencja o poznaniu samego siebie ( PDF )

Ks. Jan Niedzielski. Dewocja

Ks. Karol Gobinet. O czytaniu dobrych książek

Ks. Karol Gobinet. Przestroga względem złych książek

Ks. Jan Komperda. O marności świata i spraw jego

"Głos Karmelu". Iskry

Ernest Hello. Miesiąc czerwiec

Ks. Alfons Rodriguez SI. O doskonałości chrześcijańskiej. Pobożny mnich kucharz

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O uświęceniu duszy

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O wielkości Najświętszej Maryi Panny

Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot Matki Bożej

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. (Wydanie pierwsze)

Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie pierwsze)

Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. Uwielbienia Maryi

S. Alphonsus a Ligorio, Doctor Ecclesiae. De Mariae gloriis. (Versio latina operis "Le glorie di Maria" per Victorium Bartoccetti)

Ks. Franciszek Proschwitzer. Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach

O. R. Bernard OP. Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski Najświętszej Panny, jego podstawy i wielkie zadania

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD. Maryja Pośredniczka

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej ( PDF )

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka o Różańcu świętym

Sac. Paulus Maria Quarti. Tractatus in laudem Sacratissimi Rosarii

P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św.

S. Franciscus Assisiensis. Laudes

Św. Franciszek z AsyżuPochwały

Św. Franciszek z Asyżu. Salutatio Beatae Virginis. Pozdrowienie do Błogosławionej Dziewicy

Ks. Leon Cieślak. Objawienia fatimskie

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską

Ks. Leon Cieślak. Ratunek ludzkości w Niepokalanym Sercu Maryi

Ks. Leon Cieślak. Nasza tajemnica Maryjna

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIUsposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie odpustów; - ich źródła, - warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula) ( PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych. Męczeństwo pacholęcia Symona Trydenckiego, od żydów umęczonego

Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot świętego Szymona, dziecięcia i męczennika

O. Florian Jaroszewicz OFM. Matka Świętych Polska. Męczeństwa niektórych dziatek zamordowanych od żydów

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość św. Barbary

Ks. Marian Morawski SI. O Mądrości Krzyża. Kazanie na uroczystość św. Katarzyny PDF )

Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Ksawerego ( PDF )

P. Joannes Stephanus Grosez SI. Diarium Sanctorum. S. Franciscus Xaverius

O. Augustyn Poulain SI. O kwietyzmie. (Ogólny rzut oka)

O. Jan Tauler OP. Fałszywi kontemplatycy (kwietyści XIV wieku)

O. Mikołaj Łęczycki SI. De variis Antichristis Spiritualibus. Medytacja o rozmaitych Antychrystach Duchownych

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cracovia MMIV-MMXXIII, Kraków 2004-2023

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!