O WIELKIM ŚRODKU MODLITWY

 

DO DOSTĄPIENIA ZBAWIENIA I OTRZYMANIA

OD BOGA WSZYSTKICH ŁASK, JAKICH PRAGNIEMY

 

ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI

 

Doktor Kościoła, Założyciel Zgromadzenia Redemptorystów

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Przedmowa tłumacza

 

Dedykacja

 

Dedykacja Jezusowi i Maryi

 

Wstęp

 

Rozdział I.

 

O konieczności modlitwy

 

Punkt 1. Modlitwa konieczna jest do zbawienia

 

Punkt 2. Bez modlitwy niemożliwym jest opierać się pokusom i spełniać przykazania Boże

 

Punkt 3. O wzywaniu Świętych

 

Punkt 4. O pośrednictwie Matki Najświętszej

 

Rozdział II.

 

O skuteczności modlitwy

 

Punkt 1. Wartość modlitwy w oczach Bożych

 

Punkt 2. Potęga modlitwy przeciw pokusom

 

Punkt 3. Bóg gotów jest zawsze nas wysłuchać

 

Punkt 4. Nie należy prosić tylko o małe rzeczy

 

Punkt 5. Lepszą rzeczą jest modlić się, niż rozmyślać

 

Punkt 6. Zakończenie

 

Rozdział III.

 

O warunkach modlitwy

 

Punkt 1. Warunki i przedmiot modlitwy

 

O co się modlić?

 

Punkt 2. Modlitwa powinna być pokorna

 

Punkt 3. O ufności, z jaką mamy się modlić

 

Punkt 4. O wytrwałości w modlitwie

 

Dlaczego Bóg odwleka dar łaski ostatecznej. Zakończenie

 

–––––––––––

 

 

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła, Założyciel Zgromadzenia Redemptorystów, O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Przetłumaczył z włoskiego O. Stanisław Misiaszek, Redemptorysta. Kraków 1930. NAKŁADEM OO. REDEMPTORYSTÓW, str. 104+[II]. (Powyższe tłumaczenie zawiera tylko część I). (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

POZWALAMY DRUKOWAĆ

 

W Krakowie 8 września 1930.

 

O. Emanuel Trzemeski,

Prowincjał OO. Redemptorystów

 

 

NIHIL OBSTAT.

 

X. Dr. Sieniatycki

 

Kraków, 9 września 1930.

 

L. 8861/30.

 

Pozwalamy drukować.

 

Z Książęco Metropolitalnej Kurii

 

Kraków, dnia 25 września 1930.

 

† Adam Stefan

 

X. A. Obrubański

kanclerz.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) a) Starsze przekłady polskie: 1. Modlitwa – najlepszy sposób zbawienia duszy. [Tłumaczył O. Prokop Leszczyński, kapucyn]. Wilno 1856. 2. O ważności modlitwy w celu wyjednania u Boga wszelakich łask i zbawienia duszy. Z języka francuskiego tłómaczył ks. Mateusz Solarski. Wydanie drugie poprawione. Kraków 1856. b) Przekład łaciński: 1. De magno orationis medio ad aeternam salutem et quamlibet a Deo gratiam consequendam. Opus ascetico-dogmaticum (1759), [in:] S. Alphonsi Mariae de Ligorio Ecclesiae Doctoris Opera dogmatica. Ex italico sermone in latinum transtulit, ad antiquas editiones castigavit notisque auxit Aloysius Walter Congr. Ss. Redemptoris. Tomus secundus. Romae 1903, pp. 629-722. 2. De magno orationis medio ad aeternam salutem et quamlibet a Deo gratiam consequendam. Auctore S. Alfonso de Ligorio Episcopo et Ecclesiae Doctore. Cum duabus appendicibus. Cum approbatione. Ratisbonae et Romae. MCMXIII (1913).

 

2) Św. Alfons Maria Liguori, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Cz. I-II. b) Myśli pobożne. c) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). d) Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy. e) Zegar Męki Pańskiej. f) Modlitwa do Pana Jezusa. g) Trzy rozmyślania o niebie na święta Wielkiejnocy. h) O ważności zbawienia wiecznego. i) Nauka na niedzielę drugą Wielkiego Postu, o niebie. j) Nauka o Różańcu świętym. k) Rozmyślania na wszystkie dni całego roku.

 

3) O. Zdzisław Bartkiewicz SI, Św. Alfons Maria Liguori Doktor Kościoła.

 

4) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

5) O. Józef Schryvers CSsR, Zasady życia duchowego.

 

6) Ks. Courbon, Życie w obecności Bożej.

 

7) O. Maurycy Meschler SI, Trzy podstawy życia duchowego.

 

8) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

 

9) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

10) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

11) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

12) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

13) Ks. Marian Morawski SI, Dogmat Łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV-MMXV, Kraków 2014-2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: