O WIELKIM ŚRODKU MODLITWY

 

DO DOSTĄPIENIA ZBAWIENIA I OTRZYMANIA

OD BOGA WSZYSTKICH ŁASK, JAKICH PRAGNIEMY

 

ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI

 

Doktor Kościoła, Założyciel Zgromadzenia Redemptorystów

 

––––––––

 

DEDYKACJA JEZUSOWI I MARYI

 

O Słowo Wcielone! Tyś oddało Krew i życie, aby według Swej obietnicy wyjednać dla naszych modlitw tyle wartości, iżby mogły otrzymać o co proszą, a my, o Boże, tak nie dbamy o swe zbawienie, że nawet nie chcemy Cię prosić o łaski potrzebne do zbawienia! Dając nam środek modlitwy, wręczyłeś nam klucz do wszystkich swych skarbów Boskich, a my dlatego, że się nie modlimy, chcemy nadal pozostawać w takiej nędzy. O Panie! Oświeć nas i daj, byśmy poznali jaką mają wartość w oczach Twego Ojca Przedwiecznego nasze prośby, zanoszone w Twym Imieniu i dla Twych zasług. Poświęcam Ci tę swoją książeczkę; pobłogosław ją i spraw, by wszyscy, którym się do rąk dostanie, nabrali ochoty zawsze się modlić i by starali się i innych zapalić pragnieniem korzystania z tego wielkiego środka zbawienia.

 

I Tobie także poświęcam to dziełko, o wielka Matko Boga, Maryjo! Opiekuj się nim i wyproś wszystkim czytelnikom jego ducha modlitwy i uciekania się zawsze we wszystkich potrzebach do Twego Syna i do Ciebie; Tyś bowiem jest Szafarką łask i Matką miłosierdzia. Nie umiesz niezadowolić tego, kto się Tobie poleca. Jesteś również "Panną możną" i otrzymujesz od Boga i Swych czcicieli, o co tylko poprosisz.

 

–––––––––––

 

 

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła, Założyciel Zgromadzenia Redemptorystów, O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Przetłumaczył z włoskiego O. Stanisław Misiaszek, Redemptorysta. Kraków 1930, s. 8.

 

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła, Założyciel Zgromadzenia Redemptorystów, O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Przetłumaczył z włoskiego O. Stanisław Misiaszek, Redemptorysta. Kraków 1930, s. 7.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści dzieła św. Alfonsa Liguori pt.

O WIELKIM ŚRODKU MODLITWY DO DOSTĄPIENIA ZBAWIENIA

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: