O WIELKIM ŚRODKU MODLITWY

 

DO DOSTĄPIENIA ZBAWIENIA I OTRZYMANIA

OD BOGA WSZYSTKICH ŁASK, JAKICH PRAGNIEMY

 

ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI

 

Doktor Kościoła, Założyciel Zgromadzenia Redemptorystów

 

––––––––

 

Słowu Wcielonemu, Jezusowi Chrystusowi,

 

Umiłowanemu przez Ojca Przedwiecznego,

 

Błogosławionemu przez Boga,

 

Sprawcy żywota, Królowi chwały,

 

Zbawicielowi świata, oczekiwanemu przez narody,

 

Upragnieniu wzgórz wiekuistych,

 

Chlebowi niebieskiemu,

 

Sędziemu powszechnemu,

 

Pośrednikowi między Bogiem i ludźmi,

 

Mistrzowi cnót, Barankowi bez zmazy,

 

Mężowi boleści,

 

Kapłanowi wiecznemu i żertwie miłosnej,

 

Nadziei grzeszników,

 

Krynicy łask,

 

Pasterzowi dobremu, Miłośnikowi dusz,

 

 

Alfons, grzesznik

poświęca to dzieło.

 

–––––––––––

 

 

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła, Założyciel Zgromadzenia Redemptorystów, O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Przetłumaczył z włoskiego O. Stanisław Misiaszek, Redemptorysta. Kraków 1930, s. 7.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści dzieła św. Alfonsa Liguori pt.

O WIELKIM ŚRODKU MODLITWY DO DOSTĄPIENIA ZBAWIENIA

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: