O WIELKIM ŚRODKU MODLITWY

 

DO DOSTĄPIENIA ZBAWIENIA I OTRZYMANIA

OD BOGA WSZYSTKICH ŁASK, JAKICH PRAGNIEMY

 

ŚW. ALFONS MARIA LIGUORI

 

Doktor Kościoła, Założyciel Zgromadzenia Redemptorystów

 

––––––––

 

PRZEDMOWA TŁUMACZA

 

Z pośród wszystkich swych dzieł ascetycznych św. Alfons cenił najwięcej tę małą książeczkę "O wielkim środku modlitwy", którą dziś oddaję w ręce polskich czytelników. W liście do swego wydawcy Remondiniego wyznaje, że dwa lata nad nią pracował, a w przedmowie do niej zaznacza, że pragnie jak najgoręcej, aby się dostała do rąk każdego wiernego. Chcąc tedy spełnić to gorące życzenie "najgorliwszego" Doktora Kościoła, opracowałem polski przekład tego dziełka. Wprawdzie niezmordowany propagator dzieł św. Alfonsa w naszej Ojczyźnie, O. Prokop Leszczyński, kapucyn, i tę książkę przyswoił naszemu językowi, lecz wydanie to już dawno zostało wyczerpane.

 

Przekładu dokonałem z oryginału włoskiego, znajdującego się w "Opere ascetiche" vol. II. Edizione stereotipa. Torino 1846.

 

Dla dodania dziełku większej jasności i przejrzystości za tłumaczem francuskim dodałem tytuły i podziały poszczególnych rozdziałów i punktów, czego nie ma w oryginale.

 

Tłumacz.

 

Warszawa, uroczystość Matki Boskiej Dobrej Rady 1930.

 

–––––––––––

 

 

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła, Założyciel Zgromadzenia Redemptorystów, O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Przetłumaczył z włoskiego O. Stanisław Misiaszek, Redemptorysta. Kraków 1930, ss. 5-6.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści dzieła św. Alfonsa Liguori pt.

O WIELKIM ŚRODKU MODLITWY DO DOSTĄPIENIA ZBAWIENIA

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: