Salutatio Beatae Virginis

 

S. FRANCISCUS ASSISIENSIS

 

 

Pozdrowienie do Błogosławionej Dziewicy

 

ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU

 

––––––––

 

Ave domina sancta, regina sanctissima, Dei genitrix Maria, quae es Virgo perpetua, electa a sanctissimo Patre de caelo, quam consecravit cum sanctissimo dilecto Filio et Spiritu Paracleto, in qua fuit et est omnis plenitudo gratiae et omne bonum. Ave palatium eius. Ave tabernaculum eius. Ave domus eius. Ave vestimentum eius. Ave ancilla eius. Ave mater eius, et vos omnes sanctae virtutes, quae per gratiam et illuminationem sancti Spiritus infundimini in corda fidelium, ut de infidelibus fideles Deo faciatis.

 

Bądź pozdrowiona, święta Pani, Najświętsza Królowo, Bogarodzico Maryjo, coś jest zawsze Dziewicą, wybrana przez Najświętszego Ojca na niebie. Ty, którą uświęcił przez najświętszego umiłowanego Syna Swojego i Ducha Pocieszyciela, w której była i jest wszelka pełnia łaski i wszelakie dobro. Bądź pozdrowiona, Ty jego pałacu! Bądź pozdrowiona, Ty jego namiocie! Bądź pozdrowiona, Ty jego domie! Bądź pozdrowiona, Ty jego obleczenie! Bądź pozdrowiona, Ty jego służebnico! Bądź pozdrowiona, Ty jego Matko i wszystkie wy święte cnoty, które zlewa w serca wiernych Duch Święty łaską i oświeceniem swoim, ażebyście czyniły Panu z niewiernych wiernych.

 

–––––––––––

 

 

Opuscula Sancti Patris Francisci Assisiensis. Sec. codices et mss. emendata et denuo edita a PP. Collegii S. Bonaventurae. Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam. Ex Typographia Collegii S. Bonaventurae 1904. (BIBLIOTHECA FRANCISCANA ASCETICA MEDII AEVI, Tom. I.), p. 123.

 

Alfons Maria Rathgeber, Święty Franciszek. Spolszczył Stefan Bieszk, Profesor Państwowego Gimnazjum w Chojnicach. XX–XXV Tysiąc. Z ośmioma tablicami kolorowemi oraz licznemi planszami i rycinami w tekście. Wydawnictwo Dla Piśmiennictwa Katolickiego. Katowice G. - Śl. [1931], s. 95.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Nihil obstat

 

Pelplini, die 11 Januarii 1931

Dr. Różyński,

censor librorum

 

 

Imprimatur

 

Pelplini, die 12 Januarii 1931

Stanislaus Wojtechus,

Episcopus Culmensis

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: