PRZEWODNIK

 

PRAWDZIWEJ POBOŻNOŚCI

 

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

 

na każdy dzień roku

 

o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

ku użytkowi wiernych,

 

którzy, żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości

 

O. BRUNON VERCRUYSSE SI

 

––––––––

 

1 PAŹDZIERNIKA (7 PAŹDZIERNIKA)

 

Uroczystość Najświętszej Panny Maryi Różańcowej (1)

 

I. Prel. Wyobraź sobie Najświętszą Pannę w chwili, gdy się objawia św. Dominikowi i poleca mu rozszerzenie nabożeństwa różańcowego.

 

II. Prel. Proś o łaskę, abyś umiał ocenić piękność i użyteczność Różańca świętego.

 

I PUNKT

 

Początek Różańca

 

Rozważanie. Nabożeństwo różańcowe zostało wprowadzone na początku XIII wieku, w 1208. Był to wiek pełen klęsk i nieszczęść, szczególnie dla południowej Francji, gdzie herezja albigensów krwawe szerzyła spustoszenia. Kiedy wszelkie usiłowania, aby złemu tamę położyć, bezskutecznymi się okazały, wtedy posłano tam wielkiego męża apostolskiego, świętego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego. Święty położył całą nadzieję w pośrednictwie Najświętszej Panny, do której się modlił dniem i nocą. Oczekiwania jego nie zostały zawiedzione: Matka Boża stanęła przed nim i objawiła mu nabożeństwo, zwane później Różańcem Maryi, zapewniając, że jeśli je rozpowszechni między ludźmi, to wyniknie stąd wielki i zbawienny dla nich pożytek, który też wnet się okazał. Nawrócenie przeszło stu tysięcy kacerzy, a niezliczonego mnóstwa zatwardziałych grzeszników, dowiodło wszystkim skuteczności tego nabożeństwa; toteż wkrótce nadzwyczaj się rozpowszechniło i zostało przyjęte przez cały świat chrześcijański. Wkrótce potem Papieże zatwierdzili bractwo Różańca świętego, obdarzając je niezliczonymi odpustami, postanawiając oraz, aby święto Matki Bożej Różańcowej obchodzone było corocznie w pierwszą niedzielę października, i w tym celu potwierdzili officjum, na tę uroczystość ułożone.

 

Zastosowanie. Nie chcąc się pozbawić wielkich pożytków dzisiejszego święta, powinniśmy 1) umocnić wiarę naszą w Opatrzność Bożą, która czuwa nad Kościołem, broniąc go od nieprzyjaciół i utrzymując w nim gorliwość przez coraz to nowe nabożeństwa; 2) przekonać się o prawdzie tych słów św. Bernarda: Bóg chce, abyśmy wszystko przez Maryję mieli; 3) pomnożyć w nas ufność ku Najświętszej Pannie, a zarazem wielkie powziąć nabożeństwo do Różańca św. Staraj się, aby to wszystko było owocem dzisiejszego święta.

 

Uczucia. Dziękuj Najświętszej Pannie za wielkie dobrodziejstwa, które wyjednała wiernym w nagrodę za ich nabożeństwo do Różańca św. Proś Ją o przebaczenie, że tak często odmawiałeś go bez należytej uwagi i pobożności.

 

Postanowienie. Odmawiaj codziennie, jeśli możesz, koronkę, tj. trzecią część Różańca, a zawsze pobożnie.

 

II PUNKT

 

Piękność Różańca

 

Rozważanie. Aby zrozumieć piękność i wartość Różańca, dosyć pomyśleć o jego początku, o modlitwach i rozpamiętywaniu tajemnic św., które się nań składają... Pochodzi z rąk samej Matki Bożej; składa się ze stu pięćdziesięciu Pozdrowień Anielskich, na wzór Psałterza Dawidowego; przed każdym dziesiątkiem pozdrowień odmawia się Modlitwę Pańską, rozmyślając przy tym jedną tajemnicę z życia Pana Jezusa. Całość tych 15 tajemnic przypomina nam wszystkie nasze obowiązki względem Boskiego Odkupiciela i to, co jest potrzebne do osiągnięcia nie tylko zbawienia wiecznego, ale i wyższej doskonałości.

 

Zastosowanie. Czy jesteś silnie przekonany o użyteczności nabożeństwa Różańcowego?... Sposób, w jaki go odmawiasz, będzie najlepszym świadectwem... Wszak prawda? Nie zawsze w czasie i w miejscu właściwym wypłacasz się z tego obowiązku miłości względem Maryi... Czyż nie zaniedbujesz najczęściej rozpamiętywania tajemnic? Gdyby tak było, pozbawiłbyś się jednego z wielkich pożytków Różańca. Badaj się dobrze i w czym zobaczysz wadę, popraw niezwłocznie.

 

Uczucia. Proś o łaskę, byś to mógł uskutecznić, i do dawnych niedbałości już nie wracał.

 

Postanowienie. Uciekaj się do środków, które pomagają do dobrego odmawiania Różańca.

 

III PUNKT

 

Odmawianie Różańca

 

Rozważanie. Skarżą się ogólnie, że jest rzeczą bardzo trudną odmawiać Różaniec z nabożeństwem, a raczej bez ciągłych roztargnień. Trudność ta pochodzi z powtarzania jednych i tych samych modlitw, co sprawia pewne znużenie; pochodzi i stąd jeszcze, że modląc się bez książki, nie mamy nic takiego, co by oczy i uwagę trzymało na wodzy. Aby zapobiec tym niedogodnościom, najlepiej wyobrażać sobie tajemnicę każdego dziesiątka tak żywo, jakbyśmy ją widzieli przedstawioną w obrazie i wpatrywać się w ten obraz oczyma duszy, przez całe odmawianie dziesiątka. W ten sposób, gdyby słowa wymawiane były bez uwagi, będzie ona przynajmniej zwrócona na osobę Jezusa Chrystusa, co wystarcza, gdyż modlitwa, ściśle biorąc, nie jest czym innym, tylko wzniesieniem serca do Boga.

 

Zastosowanie. Próbuj tego sposobu; jest on bardzo użytecznym; bez żadnego wysilenia modlitwę myślną połączysz z modlitwą ustną, a oraz święte myśli i słodkie uczucia powstaną w sercu twoim.

 

Rozmowa duszy z św. Dominikiem. Dziękuj mu za dobrodziejstwo, jakie wyświadczył całemu chrześcijaństwu, ogłaszając i rozszerzając nabożeństwo Różańca św. Proś go, aby cię nauczył odmawiać Różaniec zawsze z wielką pobożnością i z wielkim pożytkiem.

 

–––––––––––

 

 

Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych, którzy, żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości. Przez O. Brunona Vercruysse T. J., z III wydania franc. przetłóm. za pozwoleniem autora J. d'A[bancourt]. Dodane są niektóre nowenny, medytacje na pierwsze piątki każdego miesiąca i na dnie Komunii świętej, nowy sposób słuchania Mszy świętej i praktyczne uwagi o rozmyślaniu. Wydanie II, przejrzane, z ostatnią edycją oryginału starannie porównane. Tom II (od 1-go lipca do 31-go grudnia). We Lwowie. DRUKARNIA LUDOWA. GUBRYNOWICZ i SCHMIDT. 1886, ss. 313-316. (a)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Gdy książka pod tytułem: "Przewodnik prawdziwej pobożności czyli Nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa" zgodną jest we wszystkim z przepisami wiary św. katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

OD ORDYNARIATU METROPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

 

† Seweryn

Arcybiskup.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Odłożyć rozmyślanie niniejsze, jako przypadające na pierwszą niedzielę tego miesiąca, a tymczasem używać następnych.

 

(a) Por. 1) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności. a) Dzień zaduszny. b) O śmierci. c) Uroczystość świętych Aniołów Stróżów.

 

2) Ks. Marian Nassalski, Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia.

 

3) O. Ludwik Fanfani OP, Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św. (De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione).

 

4) "Róża Duchowna", Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

5) O. Marian Morawski SI, Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej.

 

6) Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła, Nauka o Różańcu świętym.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

Przewodnik prawdziwej pobożności. O. Brunon Vercruysse SI.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: