KU DOSKONAŁOŚCI

 

KS. DR ANTONI SŁOMKOWSKI

 

Rektor Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie

 

––––––––

 

 

Ku doskonałości (djvu, 16.3 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

––––––

 

SPIS RZECZY

 

Część I-sza

 

O doskonałości w ogólności

 

I. Konieczność doskonałości . . . . str. 1

 

II. Ostateczny cel człowieka . . . . 6

 

III. Wartość prawdy o poznaniu celu . . . . 13

 

IV. Cel bliższy człowieka . . . . 19

 

V. Różnorodne przejawy doskonałości . . . . 27

 

VI. Przeszkody na drodze do doskonałości . . . . 35

 

1. Grzechy ciężkie . . . . 36

 

2. Grzechy powszednie . . . . 40

 

3. Niedoskonałości . . . . 43

 

4. Poznanie siebie . . . . 46

 

Część II-ga

 

Doskonałość jako udział w życiu Bożym

 

I. Możność przyjęcia życia Bożego . . . . 52

 

II. Życie Boże w Bogu i w Chrystusie . . . . 56

 

III. Człowiek uczestnikiem Boskiej natury . . . . 60

 

a) Prawda o naszym uczestnictwie w życiu Bożym . . . . 60

 

b) Analiza życia Bożego w nas . . . . 64

 

IV. Człowiek dzieckiem Bożym i dziedzicem nieba . . . . 67

 

a) Człowiek dzieckiem Bożym . . . . 67

 

b) Człowiek dziedzicem nieba . . . . 73

 

V. Bóg w duszy . . . . 76

 

Część III-cia

 

Cnoty

 

I. Uwagi ogólne . . . . 84

 

II. Cnoty teologiczne: wiara . . . . 87

 

III. Cnoty teologiczne: nadzieja . . . . 95

 

IV. Cnoty teologiczne: Miłość Boga . . . . 100

 

a) Miłość w ogólności . . . . 100

 

b) Miłość Boga . . . . 103

 

V. Miłość bliźniego . . . . 113

 

IV. Cnoty heroiczne . . . . 127

 

Część IV-ta

 

Środki doskonałości

 

I. Umartwienie . . . . 137

 

II. Modlitwa . . . . 152

 

III. Komunia święta . . . . 164

 

IV. Nabożeństwo do Matki Najświętszej . . . . 180

 

V. Zakończenie. Życie sprawdzianem doskonałości . . . . 188

 

–––––––––––

 

 

Ks. Dr Antoni Słomkowski, Ku doskonałości. Lublin – Katolicki Uniwersytet. TOWARZYSTWO WIEDZY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. OGÓLNEGO ZBIORU TOM 55. 1947, str. VIII+192. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Dr Antoni Słomkowski, Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny.

 

2) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

 

3) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli (Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole).

 

4) Św. Alfons Maria Liguori, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Myśli pobożne. c) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). d) Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy. e) Opera dogmatica.

 

5) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

6) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

7) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

8) O. Maurycy Meschler SI, a) Trzy podstawy życia duchowego. b) Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym.

 

9) Jan kard. Bona OCist., a) O rozpoznawaniu duchów. b) Przewodnik do nieba. c) Droga do nieba. d) Manuductio ad coelum, medullam continens Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum. e) Opuscula ascetica selecta. f) Strzeliste akty wiary. g) Feniks odrodzony czyli Ćwiczenia duchowne.

 

10) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

11) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

12) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

13) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

14) Ks. Courbon, Życie w obecności Bożej.

 

15) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

16) Ks. Aleksander Syski, Ascetyka katolicka w krótkich naukach dla osób świeckich.

 

17) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) O cnotach heroicznych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Ks. Dr Antoni Słomkowski, Ku doskonałości. Lublin – Katolicki Uniwersytet. TOWARZYSTWO WIEDZY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. OGÓLNEGO ZBIORU TOM 55. 1947.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIX, Kraków 2019

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: