Kuszenie św. Antoniego. Hieronim Bosch, 1490 r.

 

Intencja na post

 

W. O. STANISŁAW SOLSKI SI

 

––––––

 

Będę pościł przez dni czterdzieści, wstrzymując się od pokarmów zakazanych, raz na dzień jedząc w miarę potrzeby, i to nie wcześniej, niż około południa. Intencja postu mego ta będzie: Nie dla oka ludzkiego, nie żeby się ludzie nie gorszyli, nie dla oszczędzenia wydatków, nie dlatego, że inni też poszczą, nie dla samych tylko korzyści doczesnych, nie dla samego tylko odpuszczenia grzechów, nie dla samego tylko wypłacenia się z mąk czyśćcowych.

 

Ale z miłości Pana Boga, na większą chwałę i upodobanie Jego, aby naśladować Pana Jezusa, poszczącego na pustyni, Błogosławioną Matkę Jego i Świętych, aby zadość uczynić przykazaniu, aby pomścić na sobie grzechy moje, aby się stać sposobniejszym do życia rozumnego i nadprzyrodzonego, aby ujarzmić ciało i pożądliwość pod panowanie duszy, aby sobie zjednać łaski potrzebne do zbawienia, szczególnie, aby się we mnie pokazała dzielność męki Pańskiej i boleści Matki Najświętszej pod krzyżem, aby otrzymać oglądanie Pana mego zaraz po śmierci, bez mąk czyśćcowych, aby poratować tę duszę w czyśćcu, która miała największe nabożeństwo do męki Pana Jezusa i do bolesnej Matki Jego, aby okazać się posłusznym synem Kościoła Chrystusowego, aby zawstydzić upór i nieposłuszeństwo heretyków, aby stwierdzić moją wspólność z wszystkimi Świętymi, którzy szczerze żyjąc na ziemi, szczerze pościli, i z wszystkimi wybranymi, którzy teraz żyją, lub żyć będą aż do skończenia świata, stosując moją intencję do ich intencji, a moją łącząc z ich intencją.

 

Pamiętaj o stacyjnych odpustach, których możesz przez cały post aż do Niedzieli Przewodniej codziennie dostąpić w kościołach uprzywilejowanych. Nie zapominaj też o duszach w czyśćcu zostających.

 

O. Stanisław Solski SI

 

Św. Antoni Pustelnik

 

–––––––––––

 

 

Rozmyślania na wszystkie dni całego roku W. O. Stanisława Solskiego T. J., z dodatkiem Rozmyślań na niektóre święta W. O. Tomasza Młodzianowskiego T. J., na nowo wydał X. H. Jackowski T. J., Część pierwsza. Kraków. NAKŁADEM KS. P. KUTYBY T. J., W DRUKARNI A. KOZIAŃSKIEGO. 1902, ss. 337-338. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; ilustracje od red. Ultra montes)

 

Rozmyślania na wszystkie dni całego roku W. O. Stanisława Solskiego T. J., z dodatkiem Rozmyślań na niektóre święta W. O. Tomasza Młodzianowskiego T. J., na nowo wydał X. H. Jackowski T. J., Część pierwsza. Kraków. NAKŁADEM KS. P. KUTYBY T. J., W DRUKARNI A. KOZIAŃSKIEGO. 1902.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Rozmyślania na wszystkie dni całego roku W. O. Stanisława Solskiego T. J., z dodatkiem Rozmyślań na niektóre święta W. O. Tomasza Młodzianowskiego T. J., na nowo wydał X. H. Jackowski T. J., Część pierwsza. Kraków. NAKŁADEM KS. P. KUTYBY T. J., W DRUKARNI A. KOZIAŃSKIEGO. 1902. Imprimatur.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Posty obowiązujące.

 

2) Tomasz à Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

 

3) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli (Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole).

 

4) Św. Alfons Maria Liguori, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Myśli pobożne. c) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). d) Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy. e) Opera dogmatica.

 

5) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

6) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

7) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

8) O. Maurycy Meschler SI, a) Trzy podstawy życia duchowego. b) Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym.

 

9) Jan kard. Bona OCist., a) O rozpoznawaniu duchów. b) Przewodnik do nieba. c) Droga do nieba. d) Manuductio ad coelum, medullam continens Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum. e) Opuscula ascetica selecta. f) Strzeliste akty wiary. g) Feniks odrodzony czyli Ćwiczenia duchowne.

 

10) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

11) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

12) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

13) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

14) Ks. Courbon, Życie w obecności Bożej.

 

15) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

16) Św. Franciszek Salezy, Doktor Kościoła, Wskazówki i Rady na każdy dzień roku.

 

17) Bp Dawid Pilchowski SI, Doktor św. Teologii, Sto uwag krótkich a ważnych myślącym o swym zbawieniu do roztrząśnienia podanych.

 

18) W. O. J. P. Caussade SI, Zdaj się na wolę Bożą!

 

19) Ks. Augustyn Arndt SI, Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXII, Kraków 2022

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: