Św. Franciszek Salezy, Biskup Genewy i Doktor Kościoła

 

WSKAZÓWKI I RADY

 

NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

 

ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

 

DOKTORA KOŚCIOŁA

 

––––––

 

 

Wskazówki i Rady na każdy dzień roku św. Franciszka Salezego Doktora Kościoła (djvu, 4.6 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

 

––––––––

 

PRZEDMOWA

 

Kiedy w XVI wieku herezja Lutra rozszerzyła się w zachodniej części Europy i oderwała od Kościoła katolickiego wiele krajów i tysiące dusz, na tle dziejów ukazał się mąż wielki i święty, który z zaparciem się siebie i narażeniem własnego życia rozpoczął walkę z herezją, by dusze oderwane od Kościoła znowu Bogu pozyskać.

 

Tym wielkim i świętym mężem był św. Franciszek Salezy, Biskup Genewski i założyciel Zakonu Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, zwanych w Polsce Wizytkami.

 

Św. Franciszek Salezy nie dlatego jednak był wielkim i świętym, że pochodził z wysokiego rodu, że posiadał wysoką naukę i szeroką wiedzę, że był dostojnikiem Kościoła i Założycielem Zakonu – ale dlatego, że kochał Boga najgorętszą miłością, że z miłości dla Niego i dla Jego chwały dokonał rzeczy wielkich i heroicznych i że z tej samej pobudki miłości Bożej ukochał bliźnich miłością wielką, pełną wyrozumiałości, dobroci, słodyczy i niezrównanej uprzejmości.

 

Nic też dziwnego, że dusze garnęły się do świętego Biskupa, poddawały się pod jego kierownictwo, szukały u niego rady i prosiły go o wskazówki do życia pobożnego i doskonałego. Dla nich też napisał dzieło (1) cenne, nieśmiertelne rzec można, gdyż przez trzy wieki dusze czerpały z niego bezcenne pożytki a i dziś jeszcze przynosi ono duszom dobrej woli nieobliczone korzyści.

 

Ponieważ jednak nie każdy ma możność posiadania tego dzieła, wszystkim przeto duszom spragnionym życia doskonalszego podajemy cenne i pożyteczne wskazówki i rady na każdy dzień roku, wyjęte z dzieł św. Franciszka Salezego, ażeby codziennie mogły z nich czerpać światło do dalszego postępu na drodze pobożności i cnoty.

 

Niechże te dusze codziennie korzystają z cennych rad świętego Biskupa z Genewy i wprowadzają je w czyn piękny, pełen zasług dla życia wiecznego.

 

I niech dają poznać tę małą a tak cenną książeczkę innym duszom, które jej nie znają, a które by również mogły z rad w niej zamkniętych korzystać!

 

Niech duch słodkiego i pokornego świętego Biskupa Genewskiego tym sposobem przeniknie serca i dusze nasze, ażebyśmy wszyscy, naśladując rzadkie cnoty jego, stali się również cichymi i pokornego serca!

 

Czcicielka św. Franciszka Salezego.

 

––––––––

(1) Filotea, czyli droga do życia pobożnego.

 

 

–––––––––––

 

 

Wskazówki i Rady na każdy dzień roku św. Franciszka Salezego Doktora Kościoła. Kraków. NAKŁADEM ARCYBR. STRAŻY HONOROWEJ. 1939, str. 126. (a)

 

Przypisy:

(a) Por. 1) a) Bp Jan Piotr Camus, Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. b) Duch Świętego Franciszka Salezyusza Biskupa y Xiążęcia Geneweyskiego Fundatora Zakonu Nawiedzenia N. M. P. albo wnętrzna Duszy Jego układność i postać w częstych y poufałych z Janem Piotrem Kamus Biskupem Belleyskim rozmowach wyrażona; które rozmowy z pism tegoż Biskupa Belleyskiego, przez jednego Doktora Sorbońskiego zebrane y w francuskim języku na światło wydane a teraz dla zbawiennego pożytku ludzi każdego stanu na polski język przełożone przez Córki Tegoż Świętego Oyca Klasztoru Krakowskiego y do druku podane Roku Pańskiego 1770. W Krakowie, w Drukarni Kazimierza Jakowskiego, J. K. Mci Typografa.

 

2) Św. Franciszek Salezy, a) Kazanie o wieczności Kościoła świętego. b) O smutku. c) Przewodnik życia duchownego dla wszystkich. d) Traktat o miłości Bożej. Bóg odrzucił naród żydowski (Tractatus Amoris Divini. Deus reprobavit Judaicum populum). e) Filotea, czyli Droga do życia pobożnego.

 

3) Ks. M. Hamon, Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais).

 

4) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

 

5) Św. Alfons Maria Liguori, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Myśli pobożne. c) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). d) Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy. e) Opera dogmatica.

 

6) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

7) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

8) O. Maurycy Meschler SI, a) Trzy podstawy życia duchowego. b) Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym.

 

9) Jan kard. Bona OCist., a) O rozpoznawaniu duchów. b) Przewodnik do nieba. c) Droga do nieba. d) Manuductio ad coelum, medullam continens Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum. e) Opuscula ascetica selecta. f) Strzeliste akty wiary. g) Feniks odrodzony czyli Ćwiczenia duchowne.

 

10) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

11) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

12) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

13) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

14) Ks. Courbon, Życie w obecności Bożej.

 

15) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

16) Bp Dawid Pilchowski SI, Doktor św. Teologii, Sto uwag krótkich a ważnych myślącym o swym zbawieniu do roztrząśnienia podanych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Wskazówki i Rady na każdy dzień roku św. Franciszka Salezego Doktora Kościoła. Kraków. NAKŁADEM ARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ. 1939

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXI, Kraków 2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: