FILOTEA

 

CZYLI

 

DROGA DO ŻYCIA POBOŻNEGO

 

ŚW. FRANCISZEK SALEZY

 

Biskup i Książę Genewy

 

Doktor Kościoła

 

––––

 

"Jako słońce jasne, tak on świecił w Kościele Bożym". – Ekli. 50, 7.

 

"Oto droga, chodźcie po niej; a nie ustępujcie ani w prawo, ani w lewo". – Iz. 30, 21.

 

–––––

 

Wydanie poprawione i skrócone

 

––––––

 

 

Filotea, czyli Droga do życia pobożnego św. Franciszka Salezjusza Biskupa i Księcia Genewskiego (djvu, 31.8 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

–––––––––––

 

 

Droga do życia pobożnego Św. Franciszka Salezjusza Biskupa i Księcia Genewskiego. Wydanie poprawione i skrócone. Kraków. NAKŁAD I WŁASNOŚĆ XX. MISJONARZY Z KLEPARZA. 1920, str. XXVIII+424. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) a) Bp Jan Piotr Camus, Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. b) Duch Świętego Franciszka Salezyusza Biskupa y Xiążęcia Geneweyskiego Fundatora Zakonu Nawiedzenia N. M. P. albo wnętrzna Duszy Jego układność i postać w częstych y poufałych z Janem Piotrem Kamus Biskupem Belleyskim rozmowach wyrażona; które rozmowy z pism tegoż Biskupa Belleyskiego, przez jednego Doktora Sorbońskiego zebrane y w francuskim języku na światło wydane a teraz dla zbawiennego pożytku ludzi każdego stanu na polski język przełożone przez Córki Tegoż Świętego Oyca Klasztoru Krakowskiego y do druku podane Roku Pańskiego 1770. W Krakowie, w Drukarni Kazimierza Jakowskiego, J. K. Mci Typografa.

 

2) Św. Franciszek Salezy, a) Kazanie o wieczności Kościoła świętego. b) O smutku. c) Przewodnik życia duchownego dla wszystkich. d) Traktat o miłości Bożej. Bóg odrzucił naród żydowski (Tractatus Amoris Divini. Deus reprobavit Judaicum populum).

 

3) Ks. M. Hamon, Św. Franciszek Salezy nawraca heretyków. (Misja w Chablais).

 

4) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

 

5) Św. Alfons Maria Liguori, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Myśli pobożne. c) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). d) Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy. e) Opera dogmatica.

 

6) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

7) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

8) O. Maurycy Meschler SI, a) Trzy podstawy życia duchowego. b) Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym.

 

9) Jan kard. Bona OCist., a) O rozpoznawaniu duchów. b) Przewodnik do nieba. c) Droga do nieba. d) Manuductio ad coelum, medullam continens Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum. e) Opuscula ascetica selecta. f) Strzeliste akty wiary. g) Feniks odrodzony czyli Ćwiczenia duchowne.

 

10) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

11) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

12) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

13) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

14) Ks. Courbon, Życie w obecności Bożej.

 

15) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: