O DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

KS. ALFONS RODRIGUEZ SI

 

––––––––

 

Pobożny mnich kucharz

 

Pisze znowu św. Jan Klimak, że w jednym klasztorze blisko Aleksandrii był pomiędzy modelami tamecznymi, kucharz, który mimo nadzwyczajną pracę, gdyż codziennie gotował dla dwustu trzydziestu zakonników, nie licząc w to obcych przychodniów, zostawał przecież w ciągłym niemal skupieniu ducha i rozrzewnieniu pobożnym aż do łez. Zdjęty podziwieniem dla człowieka tak bogobojnego, przy całodziennej pracy, zapytał go św. Jan, jakim sposobem wśród tylu zatrudnień, utrzymać zdoła swój pokój wewnętrzny i dar łez; na co bogobojny mnich po niejakim wahaniu się i oporze tak odpowiedział: zawsze wyobrażam sobie, iż Bogu a nie ludziom służę, przeto nie myślę o spoczynku; a ten materialny ogień, który mam ciągle przed oczyma, łzy mi wyciska i przywoływa myśl, ciężkość i gwałtowność piekielnych płomieni.

 

–––––––––––

 

 

O doskonałości chrześcijańskiej. Dzieło X. Alfonsa Rodriguez S. J., Z języka hiszpańskiego na francuski kilkakrotnie przełożone, a teraz według ostatniego tłumaczenia francuskiego przez X. kanonika Cruice do użytku ludzi świeckich zastosowanego, w przekładzie polskim wydane. Warszawa 1858, s. 81. (*)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; tytuł artykułu i przypisy od red. Ultra montes).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Dzieło pod napisem: O Doskonałości Chrześcijańskiej przez Alfonsa Rodrigueza, kapłana Towarzystwa Jezusowego, w języku hiszpańskim, osobliwie dla osób stanu zakonnego napisane, przez uczonych zostało uznane za najdoskonalsze w tej materii, i dlatego wkrótce prawie na wszystkie języki europejskie przełożone. Gdy zaś tłumacz francuski, to tak ważne dzieło zastosował do użytku osób świeckich, i przez to uczynił je jeszcze korzystniejszym, przeto pożądaną jest rzeczą, aby i w języku polskim jak najprędzej ukazać się mogło.

 

X. P. RZEWUSKI C. K. Duch.

Archidiecezji Warszawskiej.

 

№. 559.

 

IMPRIMATUR.

 

Datum Varsaviae, d. 13 Martii 1854.

(L. S.)

ANTONIUS FIJAŁKOWSKI

Episcopus Adm. Archid. Vars.

 

L. CZAJEWICZ, Secret.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(*) Por. 1) O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich, przez ks. Alfonsa Rodrycjusza T. J., Przełożył z oryginału hiszpańskiego ks. Kazimierz Riedl T. J., Wydanie drugie. T. I-III. Kraków 1928-1929.

 

            2) Przekład łaciński: Exercitium perfectionis iuxta evangelicam Christi doctrinam absolutissimam, virtutum christianarum, maxime religiosarum praxim complectens, in tres partes distributum. Auctore V. P. Alphonso Rodericio e Societate Jesu. Interprete Mathia Martinez. Editio V. prioribus emendatior et ad hispanicum exemplar aliasque Patrum Soc. Jesu translationes recognita. Taurini MDCCCLX (1860).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: