Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Ab ortu solis usque ad occasum magnum est nomen meum in gentibus, et in omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda.
Od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narodami, i na każdym miejscu poświęcają i ofiarują imieniu memu ofiarę czystą.
(Mal. I, 11)
 

"Kościół w niebie już tryumfujący i zgromadzenie wiernych na ziemi jeszcze wojujących, łączą się z Chrystusem Panem przy tej przenajświętszej ofierze,
aby wespół z Nim, w Nim i przez Niego miłość Boga Ojca sobie pozyskiwali i miłosierdzia Jego szczodrze doznawali".

(Św. Franciszek Salezy, Filotea czyli droga do życia pobożnego. II. 14. 3)


 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

MSZA ŚWIĘTA I KAZANIA KATOLICKIE

Abp Romuald Jałbrzykowski. U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej. (Wydanie pierwsze)

Abp Romuald Jałbrzykowski. U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej. (Wydanie drugie) (uzupełniono)

Ks. Dr. Mikołaj Gihr. Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich

S. Leonia, Niepokalanka. Czym jest Msza św. dla dusz naszych ( PDF )

Ks. Tomasz Kowalewski. Liturgika, czyli Wykład obrzędów Kościoła katolickiego

O. G. Lefebvre, Benedyktyn. Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych (1956 r.) (nowość, djvu)

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej PDF ) (nowość)

Ks. Antoni Nojszewski, Profesor liturgii w Seminarium lubelskim. Liturgia rzymska

Ks. Dr Edward Górski. Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne

Ks. Józef Krośniński. Piękność obrzędów Kościoła katolickiego

"Unia Apostolska". Łucjan H.... Eucharystia a kapłan PDF ) (nowość)

Ks. Jerzy Patiss SI. Podręcznik do rozmyślań i kazań na niedziele całego roku

P. Georgius Patiss SI. Materiae meditationum et concionum ex Evangeliis et Epistolis Dominicarum

Papież Innocenty III. Kazanie na uroczystość św. Jana Chrzciciela PDF ) (nowość)

Innocentius III Pontifex Romanus. Sermo in solemnitate S. Joannis Baptistae PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski. Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne dla użytku katechetów, kaznodziei, rodziców i nauczycieli

O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. Wydanie piąte

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. (Wydanie drugie) ( PDF )

Ks. Antoni Chmielowski. Homilie na niedziele i święta całego roku, miane w kościele Najświętszej Maryi Panny w Łęczycy

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Dwanaście kazań, po cztery na największe uroczystości Pana Jezusa i jedna homilia na Poniedziałek Wielkanocny

Ks. Piotr Skarga SI. Kazania na niedziele i święta całego roku (uzupełniono, djvu)

Ks. Piotr Skarga SINauki o Przenajświętszym Sakramencie. (W dodatku Nauka o częstej Komunii św. przez ks. Stanisława Solskiego SI)

Ks. Piotr Skarga SI. Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Namaszczenia, Kapłaństwa i Małżeństwa

Ks. Adolf Pleszczyński. Przewodnik dla gotujących się do godnego przyjęcia Świętego Sakramentu Bierzmowania PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy ( PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. Kazanie na dzień Trójcy Świętej

Ks. Piotr Skarga SI. Kazanie na XXIV niedzielę po Świątkach. (O końcu świata i o Antychryście)

Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski. Kazania o Chwalebnej Eucharystii

Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski. O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich ( PDF )

O. Jakub Wujek SI. Postilla catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie

O. Jakub Wujek SI. Postylla katolicka mniejsza (uzupełniono)

Ks. Leonard Goffine. Nauka na pierwszą Niedzielę po Wielkanocy, czyli "Niedzielę Białą" o konieczności wiary chrześcijańsko-katolickiej PDF ) (nowość)

Ks. Jan Kurczewski. Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych

Ks. Dr Władysław Śpikowski. "Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem". Jedenasta niedziela po Zielonych Świątkach PDF ) (nowość)

Ks. Edward Kosibowicz SI. Kazanie na II Niedzielę po Wielkanocy PDF ) (nowość)

Ks. Jan Badeni SI. O Komunii Świętej. Kazanie na XIX Niedzielę po Świątkach PDF )

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. Nauka o Mszy świętej

Adrian Fortescue. Dzieje Mszy Świętej. Reforma św. Piusa V (1570)

Ks. Jules Didiot. Msza święta

Ernest Hello. Znak krzyża

"Obrona prawdy". Początek roku kościelnego

Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. - Cel i znaczenie Adwentu. - Walka na niebie. - Upadek Aniołów. - Rozliczne nazwy szataństwa, jego natura, działanie. - Wpływ szatana w świecie dzisiejszym PDF )

Ks. Alojzy Jougan. Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego

Ks. Alojzy Jougan. O świętych obrzędach liturgicznych

Abp Piotr Mańkowski. Po naszemu. Pamiętnik liturgisty

Ks. Kazimierz Naskręcki. Liturgika, czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie

Wielki i Święty Tydzień, według obrządku świętego rzymsko-katolickiego Kościoła. Z dołączeniem niektórych szczegółów o ceremoniach, w te dni święte sprawowanych

O. Stanisław Wójcik CSsRWielki Tydzień według porządku wznowionego. Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus. Tekst łaciński z polskim przekładem i objaśnieniami

Sac. Vincentius Smoczyński. Manuale quotidianum continens preces ante et post Missae Sacrificium atque alias preces ad usum Sacerdotum

Ks. Edward Górski. Księga Psalmów. Tekst i komentarz

Psalterium Davidis cum brevi ac succincta paraphrasi ex Bellarmini Commentario deprompta

Sac. Ach. Vander Heeren. Psalmi et Cantica explicata in ordine ad recitationem Breviarii

P. Germanus Cartier OSB. Psalmodiae ecclesiasticae dilucidatio

Księża Towarzystwa Jezusowego. Serce Jezusowe. Kazania i szkice

Ks. Edmund Stabryła SI. Kazanie na uroczystość Królowej Korony Polskiej. - Najświętsza Maryja Panna Uzdrowieniem chorych. - Opiekunką rodziny. - Chwałą i dźwignią narodu polskiego PDF ) (nowość)

O. Stefan Podworski OFMDrogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła ( PDF )

Ks. Kazimierz Naskręcki. Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie

W. O. Stanisław Solski SIIntencja na post PDF ) (nowość)

Ks. Franciszek Bączkowicz CM. Posty obowiązujące ( PDF )

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O dawaniu jałmużny

O. Karol Antoniewicz SI. O jałmużnie

Ludolphus de Saxonia. Vita Jesu Christi, Domini ac Salvatoris nostri. De divina et aeterna Christi generatione. (Joannis cap. 1)

Ks. Piotr Skarga SI. O rozumieniu początku Ewangelii św. Jana, którą się na końcu Mszy czyta

Ks. Michał Ignacy Wichert. Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach (uzupełniono)

O. Paweł Segneri SI. Kazania wielkopostne

Św. Augustyn, Biskup i Doktor Kościoła. Homilia o braterskiej zgodzie i odpuszczaniu uraz. (Na Wielki Post) PDF ) (nowość)

O. Jakub Wujek SI. Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona

Ks. Jakub Wujek SI. Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka

OO. Redemptoryści. Książka Misyjna (modlitewnik)

Ks. Antoni Krechowiecki. Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku

Ks. Ignacy Czechowski. Krótkie kazania na niedziele i święta całego roku

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku

O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami

Bp Teodoret z Cyru. Nauka o Opatrzności PDF ) (nowość)

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Opatrzności Boskiej ( PDF ) (nowość)

Bp Ludwik Abelly. Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona Królestwa Polskiego. O gorliwości chrześcijańskiej, której wzór wystawia nam życie św. Stanisława ( PDF )

Ks. Leonard Goffine. Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego...

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na I. Niedzielę Adwentu. O miłości Pana Jezusa PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na II Niedzielę Adwentu PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na III Niedzielę Adwentu PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na IV Niedzielę Adwentu PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Bożego Narodzenia PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Imienia Jezus ( PDF )

Abp Szymon Marcin Kozłowski, Metropolita Mohylewski. Kazanie na dzień Bożego Narodzenia. O Tajemnicy Bożego Narodzenia i nauce wypływającej z jej rozważania PDF ) (nowość)

Abp Szymon Marcin Kozłowski, Metropolita Mohylewski. Kazanie na dzień Obrzezania Pańskiego. O potrzebie umartwienia i o Imieniu Jezus PDF ) (nowość)

Abp Szymon Marcin Kozłowski, Metropolita Mohylewski. Kazanie na święto Trzech Królów. O obowiązku uczenia się Religii i zgubnych skutkach pochodzących z zaniedbania tej powinności PDF ) (nowość)

Ks. Józef Kalasanty Mętlewicz. Kazanie na uroczystość Bożego Narodzenia. (U Sakramentek w Warszawie) PDF )

Ks. Józef Kalasanty Mętlewicz. Kazanie na uroczystość Nowego Roku. (U XX. Dominikanów w Warszawie) PDF )

Ks. Józef Kalasanty Mętlewicz. Kazanie na uroczystość Trzech Króli. (W Katedrze Warszawskiej) PDF )

Św. Cezary z Arles. Homilia na Epifanię PDF ) (nowość)

Ks. R. G. Clarke SI. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa

O. Mikołaj Łęczycki SI. Opusculum spirituale. De piis erga Deum et coelites affectibus

Ks. Ignacy Czechowski. Chrystus Król. Kazanie na uroczystość Chrystusa Króla ( PDF )

Ks. Zygmunt Golian. O dobrym wyrozumieniu chłosty Bożej i o zbawiennym z niej korzystaniu

Ks. Zygmunt Golian. O sądach Bożych spełniających się w narodach przez Kościół, w ludziach przez sumienie

Ks. Zygmunt Golian. O trzech wielkich pobudkach do ciągłego pracowania na zbawienie

Ks. Zygmunt Golian. O żarliwości w sprawie Bożej

Ks. Zygmunt Golian. O trzech stopniach, po których ku nam zstąpił Syn Boży, stawszy się człowiekiem ( PDF )

Ks. Zygmunt Golian. Kazanie na uroczystość św. Szczepana. O mocy chrześcijańskiej ( PDF )

Ks. Zygmunt Golian. O szczęściu życia i działania dla Boga. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Serafickiego PDF ) (nowość)

Abp Ignacy Hołowiński. Kazanie na Boże Narodzenie ( PDF )

Bp Karol Józef Fischer. Przemowa w nocy Bożego Narodzenia przed Jutrznią i Mszą pasterską. O nabożeństwie tejże nocy

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na Boże Narodzenie. Cztery tysiące lat oczekiwania

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na uroczystość św. Szczepana. Męczennicy

Bp Karol Józef Fischer. Kazanie na uroczystość św. Szczepana, pierwszego Męczennika. Stałość Męczenników jest dowodem prawdziwości naszej wiary

Bp Karol Józef Fischer. Kazanie na zakończenie roku. O dobrym używaniu czasu

Bp Karol Józef Fischer. Homilia na uroczystość świętych Trzech Króli

O. Peregryn z Opola OP. Kazania de tempore i de sanctis. Sermo in Epiphania Domini. Kazanie na święto Objawienia Pańskiego

O. Mikołaj Łęczycki SI. De verbis Simeonis et Annae Prophetissae de Christo. O słowach Symeona i Anny Prorokini o Chrystusie

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. O ważności zbawienia wiecznego

Św. Grzegorz Wielki, Papież. Homilia o słuchaniu słowa Bożego

Ks. Antoni Chmielowski. Nauka na niedzielę zapustną zwaną inaczej pięćdziesiątnicą, o uleczeniu niewidomego

Ks. Antoni Chmielowski. Nauka na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, o poście

Św. Grzegorz Wielki, Papież. Nauka o kuszeniu Zbawiciela

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka na niedzielę drugą Wielkiego Postu, o niebie

Ks. Antoni Chmielowski. Nauka na trzecią niedzielę Wielkiego Postu, o działaniu złego ducha

Św. Bazyli Wielki, Biskup i Doktor Kościoła. 
Nauka o złem

Ks. Antoni Chmielowski. Nauka na czwartą niedzielę Wielkiego Postu, o spowiedzi

Ks. Antoni Chmielowski. Nauka na czwartą niedzielę Wielkiego Postu, o cudownym rozmnożeniu chlebów

O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Naszego Jezusa Chrystusa. O przedwiecznym pochodzeniu Słowa

P. Zacharias Laselve. De Dei voluntate circa hominum salutem

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Adventu Domini

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Natali Domini

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Pentecoste

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. Quid faciendum nostris in hoc gravis et publicae calamitatis tempore?

P. Joannes Dirckinck SI. Exhortationes domesticae. In festo Pentecostes. De praeparatione ad Spiritum Sanctum qui lux est

Abp Romuald Jałbrzykowski. Rozważania o Męce Pańskiej (nowość, djvu)

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Pojmanie Jezusa

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Zdrada Judasza

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Jezus u Annasza

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Chrystus przed Kajfaszem

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Chrystus na Krzyżu

Ks. Antoni Langer SI. O męce Pana Jezusa. Krzyż udziałem Boga

O. Antoni Langer SI. O męce Pana Jezusa. Chrystus przed sędziami

Ks. Antoni Langer SI. Uczestnictwo św. Józefa w Krzyżu. (Kazanie pasyjne mówione w uroczystość św. Józefa d. 19 marca)

Ks. Jan Lubsiewicz SI. O męce Pana Jezusa. O Bóstwie Chrystusa ukrzyżowanego

O. Marian Morawski SI. O męce Pana Jezusa. O ofierze krzyża

O. Marian Morawski SI. O Męce Pana Jezusa. Kazanie na Wielki Piątek

O. Ludwik Bourdaloue SI. Ciało swe ukrzyżowali

O. Ludwik Bourdaloue SI. Walka sumienia z namiętnościami

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Męce Pańskiej

Św. Maksym, Biskup. O Męce Pańskiej

Św. Maksym, Biskup. O Zmartwychwstaniu Pańskim

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu Pańskim

Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu naszym

Ks. Władysław Wierciszewski. Kazanie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. O zmartwychwstaniu od grzechów PDF ) (nowość)

Ks. Jan Galicz SI. Kazanie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Pomniki chwały i królestwa Jezusa Chrystusa po Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu PDF )

O. Marian Morawski SI. Homilia na Niedzielę Wielkanocną PDF )

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na Niedzielę Przewodnią. - Kiedy bojaźń przed ludźmi jest dobrą, a kiedy grzeszną PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. - O ważności słowa Bożego i o obowiązku słuchania go PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Zielonych Świątek. - O miłości Boga, której oznaką jest wypełnianie Jego przykazań PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Trójcy Świętej. - Boska Opatrzność wszystkim się opiekuje, więc my za tę opiekę wdzięcznością Bogu odpłacać się winniśmy PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Bożego Ciała. - O ustanowieniu Najświętszego Sakramentu i o godnym onego przyjmowaniu PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. - O łzach za grzechy i gotowości wypełnienia woli Bożej PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - O opiece Maryi, jaką nas wzięta do nieba otacza PDF ) (nowość)

Ks. Leonard Goffine. Nauka na pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli "Niedzielę Białą". O konieczności wiary chrześcijańsko-katolickiej PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Wielkanoc 1895. Chrystusowa chorągiew trumfu i wesela PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny 1894. O trzech zachodach słońca w życiu ludzkim PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny 1896. Dwóch uczniów błędy - i cnoty - a dobroć Chrystusa ku nim PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1894. O sprawach Ducha Świętego działającego w Kościele świętym PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1895. O łaskach i darach szczególnych Ducha Świętego udzielonych świętym Apostołom PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1896. O wielkiej miłości Boga ku ludziom i dlaczego wiele ludzi nie miłuje Boga - i jakie stąd skutki? PDF ) (nowość)

Ks. Józef Krukowski, Doktor św. Teologii. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny 1897. O wierze świętej - jej potrzebie i pożytkach - o skutkach z jej utraty i środkach jej zachowania PDF ) (nowość)

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie. O nagrodach i karach wiecznych ( PDF )

Ks. Karol Teliga, Rektor i Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kazanie na pierwsze święto Zielonych Świątek. O chrześcijańskiej prawdzie i jej skutkach w ludziach ( PDF )

O. Marian Morawski SI. Kazanie na niedzielę Zielonych Świątek. Czym jest Duch Święty w Kościele? PDF ) (nowość)

Ks. Józef Stagraczyński. Co czyni Duch Święty w duszy człowieczej?

Ks. Józef Stagraczyński. Łaska Wiary

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na Świętą Trójcę. O istnieniu Boga

Ks. Józef Stagraczyński. Co winniśmy Papieżowi? Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na Boże Ciało. Najświętszy Sakrament - cud największy

O. Marian Morawski SI. O ofierze Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie

Ks. Zygmunt Golian. Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego

O. Marian Morawski SI. O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego w stosunku do dogmatu i kultu katolickiego ( PDF )

O. Marian Morawski SI. Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła ( PDF )

O. Marian Morawski SI. O Kościele jako znaku, któremu się sprzeciwiają. (Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej) PDF ) (nowość)

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne. Niedziela Mięsopustna czyli Sześćdziesiątnica

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Niedziela Palmowa

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Niedziela Wielkanocna

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krnicki. Poniedziałek Wielkanocny

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Kto jest Duch Święty, od kogo pochodzi i co sprawuje

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia pierwszej Ewangelii na uroczystość Bożego Narodzenia

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia drugiej Ewangelii na uroczystość Bożego Narodzenia

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia trzeciej Ewangelii na uroczystość Bożego Narodzenia

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na uroczystość pierwszego męczennika św. Szczepana

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na niedzielę drugą Wielkiego Postu

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na Wielkanoc

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na poniedziałek Wielkanocny

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na niedzielę szóstą po Wielkanocy

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. Kazanie o wieczności Kościoła świętego ( PDF ) (nowość)

Ks. Piotr Semenenko CR. O Wierze ( PDF )

Ks. Piotr Semenenko CR. O nieomylności Kościoła ( PDF )

Ks. Piotr Semenenko CR. Poza Kościołem nie ma zbawieniaPDF )

Ks. Piotr Semenenko CR. Skład Kościoła

Ks. Piotr Semenenko CR. O Chrystusie w Kościele

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus zelżony w Kościele ( PDF )

O. Karol Antoniewicz SI. O Kościele

O. Karol Antoniewicz SI. O prawdziwej tolerancji Kościoła katolickiego

Ks. Ignacy Czechowski. O nieomylności Kościoła

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie o Kościele

Ks. Jakub Górka. O trwałości Kościoła katolickiego

Bp Maciej Eberhard. Bramy piekielne nie przemogą. Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła PDF )

Abp Ignacy Hołowiński. Kościół jedyną drogą zbawienia. (Wykład Ewangelii o rozmnożeniu chleba)

Ks. Jan Komperda. Proroctwo o dokonaniach religii rozumu

O. Henryk Jackowski SI. Walka z herezją liberalizmu i socjalizmu

Św. Jan Chryzostom Biskup, Doktor Kościoła. O strzeżeniu się fałszywych proroków PDF )

O. Mikołaj Łęczycki SI. De Judae proditione. Rozmyślanie o zdradzie Judasza

Ks. Adolf Albin. O fałszywym żalu Judasza

Ks. L. Branchereau. Kapłan niewierny

O. Józef Mach SI. Co powinien czynić kapłan, który wszedł do stanu duchownego bez powołania

Ks. Antoni Chmielowski. Rozmyślania o pokucie i jej warunkach

Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej jako ofierze błagalnej

Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej świętokradzkiej

Ks. Antoni Chmielowski. O opuszczeniu przez Boga

Ks. Antoni Chmielowski. O ślepocie duchownej

Ks. Aleksander Żychliński. O apostolstwo wedle ducha

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na prymicjach kapłańskich. O modlitwie za kapłanów

Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De zelo animarum

Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De oboedientia episcopo praestanda

Joannes Maria Odin, Episcopus. De zelo animarum

P. Emm. Bottalla SI. Meditationes de Jesu Christo ejusque Ss. Corde. Christus in Eucharistia est Cor Ecclesiae unitatem producens

Bp Ludwik Colmar. Wezwanie do ludu żydowskiego

Ks. Józef Stagraczyński. Czego uczy Kościół o piekle

Ks. Józef Stagraczyński. Okropność piekła

Ks. Józef StagraczyńskiBojaźń piekła

Ks. Józef StagraczyńskiNoc we wieczności

Św. Piotr z Alkantary. O Sądzie Ostatecznym

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o piekle ( PDF )

O. Paweł Segneri SI. O lekceważeniu sobie gróźb Bożych przez niedowiarków ( PDF )

Św. Piotr z Alkantary. O karach piekielnych

Bp Jakub Benignus Bossuet. Kazanie o śmierci PDF ) (nowość)

Bp Jakub Benignus Bossuet. Mowa pogrzebowa ku uczczeniu Anny z Gonzagów de Clèves, księżny palatyńskiej PDF )

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O czci Świętych i o obrazach świętych

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O cierpieniach w czyśćcu i o sposobach ratowania dusz cierpiących

Ks. Zygmunt Golian. Pociecha dla dusz chrześcijańskich czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone Traktatem o czyśćcu św. Katarzyny Genueńskiej

Św. Antoni Padewski, Doktor Kościoła. O życiu i śmierci

Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. O smutku

Ks. Franciszek Eberhard SI. Kazanie wygłoszone na nabożeństwie żałobnym za duszę ś.p. X. Zygmunta Goliana

Bp Karol Józef Fischer. Mowa na pogrzebie śp. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara

Ks. Zygmunt Golian. Kazanie na pogrzebie śp. Maurycego Manna

Ks. Adam Kopyciński. Generalna spowiedź

Ks. Antoni Ciepliński. Tajemnica spowiedzi

Ks. Antoni Langer SI. O cnocie cichości PDF )

O. Karol Antoniewicz SI. O prawdziwej i fałszywej miłości

O. Karol Antoniewicz SI. O fałszywych pociechach światowych

O. Karol Antoniewicz SI. O czasie

O. Henryk Jackowski SI. Praca w winnicy Pańskiej

Ks. Jakub Górka. Kazanie o kwestii społecznej (o socjalizmie)

Ks. Jan Komperda. O marności świata i spraw jego

Ernest Hello. Miesiąc czerwiec

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O uświęceniu duszy

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O wielkości Najświętszej Maryi Panny

Ks. Stanisław Bartynowski SI. Konferencja o Wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny PDF )

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF )

Abp Józef Bilczewski. List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny

Bp Józef Sebastian Pelczar. Królowa narodu polskiego

Bp Józef Sebastian Pelczar. Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi. Chwała Najświętszej Panny Maryi w Niebie i na ziemi

Bp Józef Sebastian Pelczar. Kazanie na uroczystość Narodzenia Najświętszej Panny Maryi. Najświętsza Panna Maryja jest wzorem i Mistrzynią doskonałości

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Zarys nauki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Serca Maryi

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej ( PDF )

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka o Różańcu świętym

Sac. Paulus Maria Quarti. Tractatus in laudem Sacratissimi Rosarii PDF ) (nowość)

P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św.

Ks. Paweł Rubon SI. Kazanie na święto Matki Boskiej Różańcowej. O różańcu Najświętszej Maryi Panny PDF )

Ks. Paweł Rubon SI. Nauka o zwycięstwie Różańca świętego PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Niepokalane zwierciadło skalanej ludzkości. (Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Królowanie Maryi nad światem i nad mocami ciemności. (Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej) ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Jak się tworzy rodzina, jakie jej powinności. Kazanie na święto Przenajświętszej Rodziny ( PDF )

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. - O złości grzechu obmowy i o koniecznej potrzebie zreparowania krzywd bliźniemu poczynionych przez potwarz i kłamstwo PDF ) (nowość)

Ks. Józef Osiecki. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. - O pysze i o środkach do jej znoszenia PDF ) (nowość)

Ks. Józef Pachucki SI. Kazanie na Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIUsposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie odpustów; - ich źródła, - warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula) ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kazanie o świętym Janie Kantym PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość św. Barbary

O. Marian Morawski SI. O Mądrości Krzyża. Kazanie na uroczystość św. Katarzyny PDF )

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Ksawerego ( PDF )

O. Marian Morawski SI. Konferencja o poznaniu samego siebie ( PDF )

O. Karol Antoniewicz SI. O powołaniu kobiety

O. Karol Antoniewicz SI. O powołaniu niewiasty

O. Karol Antoniewicz SI. O przygotowaniu się do stanu małżeńskiego

Ks. Piotr Skarga SI. Przy ślubie małżeńskim namowa kapłańska do oblubieńców

Ks. Piotr Semenenko CR. O miłości Ojczyzny

Ks. Stanisław Sapiński. O miłości Ojczyzny

Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski. Odezwa do Duchowieństwa całej Prowincji Gnieźnieńskiej

Kard. Jan Puzyna, Książę Biskup Krakowski. Jakie są dzisiejsze zadania katolicyzmu w Polsce

Kard. Jan Puzyna, Książę Biskup Krakowski. List pasterski o godności i powołaniu rodziny chrześcijańskiej

Kard. Jan Puzyna, Książę Biskup Krakowski. List pasterski z okazji zakończenia stulecia

Bp Józef Sebastian Pelczar. List pasterski na Wielki Post. O obowiązkach katolików w naszych czasach i o potrzebie organizacji katolickiej

List pasterski Najdostojniejszego Episkopatu Polski. O ducha chrześcijańskiego w Polsce PDF )

Ks. Józef Tuszowski SI. Przemówienie do Sodalicji Panów, na zakończenie rekolekcyj w Domu Rekolekcyjnym OO. Jezuitów we Lwowie, 3 grudnia 1911 r. PDF )


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cracovia MMIV-MMXXIV, Kraków 2004-2024

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!