WIELKI I ŚWIĘTY

 

TYDZIEŃ

 

WEDŁUG OBRZĄDKU ŚWIĘTEGO

 

RZYMSKO-KATOLICKIEGO

 

KOŚCIOŁA

 

Z DOŁĄCZENIEM NIEKTÓRYCH SZCZEGÓŁÓW O

CEREMONIACH, W TE DNI ŚWIĘTE SPRAWOWANYCH

 

––––––––––

 

 

Wielki i Święty Tydzień, według obrządku świętego rzymsko-katolickiego Kościoła (djvu, 75.1 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Wielki i Święty Tydzień, według obrządku świętego rzymsko-katolickiego Kościoła. Z dołączeniem niektórych szczegółów o ceremoniach, w te dni święte sprawowanych. Wilno, W DRUKARNI DIECEZJALNEJ. MDCCCXLIII (1843), str. [VI]+614+[II]. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) O. Stanisław Wójcik CSsR, Wielki Tydzień według porządku wznowionego. Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus.

 

2) O. Jakub Wujek SI, Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona.

 

3) O. Guillaume Stanyhurst SI, Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych.

 

4) Ks. Józef Krośniński, Piękność obrzędów Kościoła katolickiego.

 

5) Ks. Alojzy Jougan, Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego.

 

6) Ks. Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

7) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej (wydanie pierwsze).

 

8) Ks. Jan Kurczewski, Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych.

 

9) Abp Piotr Mańkowski, Po naszemu. Pamiętnik liturgisty.

 

10) Ks. Antoni Nojszewski, Liturgia rzymska.

 

11) Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, Kazania o chwalebnej Eucharystii.

 

12) Ks. Tomasz Kowalewski, Liturgika, czyli Wykład obrzędów Kościoła katolickiego.

 

13) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Liturgika, czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie. b) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. c) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. d) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

 (Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: