KAZANIA WIELKOPOSTNE

 

O. PAWEŁ SEGNERI SI

 

–––––

 

PRZEŁOŻYŁ Z WŁOSKIEGO

 

KS. DR JAKUB GÓRKA

 

PROFESOR SEMINARIUM BISKUPIEGO W TARNOWIE

 

–––

 

Z PRZEDMOWĄ TŁUMACZA

 

––––––––––

 

 

Kazania wielkopostne. Tom I. (djvu, 59.4 Mb)

 

Kazania wielkopostne. Tom II. (djvu, 61 Mb)

 

 Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

–––––––––––

 

 

O. Paweł Segneri T. J., Kazania wielkopostne. Przełożył z włoskiego Ks. Dr. Jakób Górka, Profesor Seminarium Biskupiego w Tarnowie. Z przedmową Tłómacza. Tom I-II. Tarnów. NAKŁADEM TŁÓMACZA, – DRUKIEM J. PISZA W TARNOWIE. 1902, str. XXIX+335+369+V. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) O. Paweł Segneri SI, a) O piekle. b) O lekceważeniu sobie gróźb Bożych przez niedowiarków. c) O Bóstwie Chrystusowym.

 

2) O. Marcin Rubczyński OCarm., Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie. Rekolekcje.

 

3) Ks. Antoni Chmielowski, Rozmyślania o pokucie i jej warunkach.

 

4) O. Mikołaj Łęczycki SI, Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych.

 

5) Ks. Jakub Wujek SI, Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowiek.

 

6) Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki, Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku.

 

7) Ks. Ignacy Czechowski, Krótkie kazania na niedziele i święta całego roku.

 

8) Ks. Piotr Ximenes, Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku.

 

9) Ks. Antoni Krechowiecki, Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła.

 

10) O. Guillaume Stanyhurst SI, Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych.

 

11) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

12) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: