KAZANIA

 

NA

 

NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA

 

CAŁEGO ROKU

 

KS. PIOTRA SKARGI

 

SOCIETATIS JESU

 

––––––––––

 

 

Kazania na niedziele i święta całego roku. Pierwsza część. Od pierwszej niedzieli adwentu do wtorku świątecznego. (djvu, 74.4 Mb)

 

Kazania na niedziele i święta całego roku. Wtóra część. Kazania niedzielne od dnia Trójcy Świętej do ostatniej niedzieli po Świątkach. (djvu, 57.8 Mb)

 

Kazania na niedziele i święta całego roku. Trzecia część.  Kazania odświętne przez cały rok. (djvu, 77.4 Mb)

 

Kazania na niedziele i święta całego roku. Wydanie nowe. Tom I.

 

Kazania na niedziele i święta całego roku. Wydanie nowe. Tom II.

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Kazania na niedziele i święta całego roku Ks. Piotra Skargi Societatis Jesu. Pierwsza część. Od pierwszej niedzieli adwentu do wtorku świątecznego. Wydanie drugie niezmienione. Z portretem Autora. We Lwowie. NAKŁADEM KSIĘGARNI GUBRYNOWICZA I SCHMIDTA. 1898, str. XV+494+[I]. (Ks. Piotra Skargi S. J. Kazania Roczne Niedzielne. I).

 

Kazania na niedziele i święta całego roku Ks. Piotra Skargi Societatis Jesu. Wtóra część. Kazania niedzielne od dnia Trójcy świętej do ostatniej niedzieli po świątkach. We Lwowie. NAKŁADEM KSIĘGARNI GUBRYNOWICZA I SCHMIDTA. 1898, str. 398. (Ks. Piotra Skargi S. J. Kazania Roczne Niedzielne. II).

 

Kazania na niedziele i święta całego roku Ks. Piotra Skargi Societatis Jesu. Trzecia część.  Kazania odświętne przez cały rok. We Lwowie. NAKŁADEM KSIĘGARNI GUBRYNOWICZA I SCHMIDTA. 1898, str. 396. (Ks. Piotra Skargi S. J. Kazania Roczne Odświętne).

 

Ks. Piotr Skarga T. J., Kazania na niedziele i święta całego roku. Wydanie nowe. Tom I. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY. KSIĘŻA JEZUICI. Kraków [1938], KOPERNIKA 26, str. VII+563. (Ks. Piotra Skargi T. J. Dzieła polskie. Część II. Kazania na Niedziele i Święta całego roku).

 

Ks. Piotr Skarga T. J., Kazania na niedziele i święta całego roku. Wydanie nowe. Tom II. WYDAWNICTWO APOSTOLSTWA MODLITWY. KSIĘŻA JEZUICI. Kraków [1938], KOPERNIKA 26, str. 430. (Ks. Piotra Skargi T. J. Dzieła polskie. Część II. Kazania na niedziele i święta całego roku) (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Przekład łaciński: Conciones Pro Diebus Dominicis, Et Festis, Totius Anni, R. P. Petri Skarga, Polon. Societatis Jesu: jam olim ab ipso Authore, cum additione de septem Sacramentis, et aliarum quarundam Concionum, saepius recognitae, et editae; nunc vero in latinum idioma, translatae, et ad Fidei Doctrinaeque Christianae augmentum, a Joanne Odrowąż Pieniążek, Palatino Siradiensi, in Lucem Publicam Datae, Permissu Superiorum. Cracoviae, Typis Universitatis, 1691.

 

2) Ks. Piotr Skarga SI, a) O rozumieniu początku Ewangelii św. Jana, którą się na końcu Mszy czyta. b) O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy. (De Sancta Ecclesiae Dei Monarchia et de Pastoribus et Ovibus. Concio pro Dominica secunda post Pascha). c) Kazanie na dzień Trójcy Świętej. d) Kazanie na XXIV niedzielę po Świątkach. (O końcu świata i o Antychryście). e) O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej (De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa). f) O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. g) Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. h) Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Pomazania, Kapłaństwa i Małżeństwa. i) Nauki o Przenajświętszym Sakramencie. j) Pierwsze 354 lata historii Kościoła świętego wyjęte z "Rocznych dziejów kościelnych" kardynała Cezarego Baroniusza.

 

3) Ks. Jakub Wujek SI, a) Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka. b) Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. c) Postilla Catholica... Iż zbory Lutrów, Kalwinów i innych Sektarzów, nie są Kościoły Pana Chrystusowe, ale Bożnice Szatańskie. d) Grzech żydów i heretyków przeciwko Duchowi Świętemu. e) Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona. f) Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

4) Ks. Henryk Jackowski SI, Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. b) Rozważ to dobrze! czyli Myśli zbawienne dla dobrych i złych.

 

5) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

 

6) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy) (Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae).

 

7) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

8) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

9) Ks. Antoni Krechowiecki, Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła.

 

10) Ks. Ignacy Czechowski, Krótkie kazania na niedziele i święta całego roku.

 

11) Ks. Piotr Ximenes, Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku.

 

12) Ks. Józef Krukowski, Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne.

 

13) Ks. Leonard Goffine, Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego....

 

14) Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, a) Kazania o chwalebnej Eucharystii. b) O wieczerzy Zborów Luterskich, Pikardskich, Zwingliańskich, Kalwińskich i Nowochrzczeńskich. c) Odezwa do Duchowieństwa całej Prowincji Gnieźnieńskiej.

 

15) Abp Ignacy Hołowiński, Mistrzowie słowa. Ksiądz Piotr Skarga SI.

 

16) Bp Karol Józef Fischer, Kazanie na trzechsetną rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi, wygłoszone w katedrze przemyskiej r. 1912.

 

17) Ks. Stanisław Załęski SI, Przegląd piśmiennictwa. Najnowsze wydanie Kazań Skargi.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Kazania na niedziele i święta całego roku Ks. Piotra Skargi SJ. Cz. 3. Lwów 1898.

  

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI-MMXVIII, Kraków 2016-2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: