Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
 

"Nihil nos Deus habere voluit quod per Mariae manus non transiret". "Totis ergo medullis cordium, totis praecordiorum affectibus,

votis omnibus Mariam hanc veneremur, quia sic est voluntas eius, qui totum nos habere voluit per Mariam". (S. Bernardus Claraevallensis)

-----------

"Z woli Boga nic nie posiadamy, co by nie przeszło przez ręce Maryi". "Zatem czcijmy Maryję wszystkimi poruszeniami serca,

wszystkimi wewnętrznymi uczuciami i pragnieniami, ponieważ taka jest wola Boga, iżbyśmy wszystko mieli przez Maryję". (Św. Bernard z Clairvaux)


 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

CZEŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE NIEPOKALANEJ!

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. (Wydanie pierwsze)

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Johann Peter SilbertŻywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy (uzupełniono)

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia) HTM )

Ks. Marian Morawski SI. Boże Macierzyństwo (wedle M. J. Scheebena) PDF ) (nowość)

Thomas a Kempis. De imitatione Mariae. (Ex operibus Thomae a Kempis)

Z "Rycerza Niepokalanej". Z Niepokalaną przez życie

"Rycerz Niepokalanej". Co to jest Militia Immaculatae PDF ) (nowość)

Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers. Wykład tajemnic Różańca świętego (uzupełniono)

Bp Karol Ludwik Gay. O nabożeństwach katolickich w ogólności | O nabożeństwie Różańca świętego | O tajemnicach w ogólności | Zwiastowanie | Nawiedzenie | Boże Narodzenie | Oczyszczenie Najświętszej Panny Maryi i Ofiarowanie Jezusa w kościele | Znalezienie Jezusa w kościele | Konanie w Ogrójcu (nowość)

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Historia - Ustawodawstwo - Praktyki pobożne. Praktyczny podręcznik nader użyteczny dla dyrektorów Bractw jak również członków Różańca Świętego

P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. Historia - Legislatio - Exercitia. Manuale practicum Directoribus Confraternitatum ipsisque SS. Rosarii sodalibus maxime utile et accomodatum

Ks. Paweł Rubon SI. Kazanie na święto Matki Boskiej Różańcowej. O różańcu Najświętszej Maryi Panny PDF )

Ks. Paweł Rubon SI. Nauka o zwycięstwie Różańca świętego PDF )

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)

Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. Uwielbienia Maryi

S. Alphonsus a Ligorio, Doctor Ecclesiae. De Mariae gloriis. (Versio latina operis "Le glorie di Maria" per Victorium Bartoccetti)

O. R. Bernard OP. Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski Najświętszej Panny, jego podstawy i wielkie zadania

Dr Paweł Popiel. Leon XIII i Jego Encykliki o Różańcu Mariańskim PDF ) (nowość)

O. Anioł M. Urbański, karmelita. Szkaplerz karmelitański PDF )

Fr. Josephus Calasanctius Card. Vives OFMCap. Manuale devotorum Beatae Mariae Virginis

Oddanie się pod opiekę Najświętszej Panny

Litania do Najświętszej Maryi Panny

Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum za zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa ( PDF )

P. Armandus Plessis SMM. Manuale Mariologiae Dogmaticae

Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot Matki Bożej

Ks. Jan Józef Gaume. Najświętsza Maryja przed Zwiastowaniem i po Wniebowstąpieniu ( PDF )

Abp Józef Bilczewski. List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny

Ks. Edmund Stabryła SI. Kazanie na uroczystość Królowej Korony Polskiej. - Najświętsza Maryja Panna Uzdrowieniem chorych. - Opiekunką rodziny. - Chwałą i dźwignią narodu polskiego PDF ) (nowość)

Ks. Zygmunt Łoziński, Biskup Piński. Królowa Korony Polskiej ( PDF )

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF )

Ks. Franciszek Proschwitzer. Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach

Św. Franciszek z Asyżu. Salutatio Beatae Virginis. Pozdrowienie do Błogosławionej Dziewicy

Ks. Leon Cieślak. Objawienia fatimskie

Papież Pius XII. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Ks. Leon Cieślak. Ratunek ludzkości w Niepokalanym Sercu Maryi

Ks. Leon Cieślak. Nasza tajemnica Maryjna

Bp Józef Sebastian Pelczar. Królowa narodu polskiego

Hr. Stanisław Badeni. Bogarodzica Dziewica

Grusta. Drugi Polski Kongres Mariański

O. Franciszek Kwiatkowski SI. Matka Boga. (Wykład sodalicyjny w rocznicę Soboru Efeskiego)

Ks. Marian Nassalski. Matka Boża Dobrej Rady

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków

Ks. Stanisław Bartynowski SI. Konferencja o Wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny PDF )

O. Czesław Lacrampe OP. Wszechpośrednictwo Najświętszej Maryi Panny

P. Herminius Borzi CSsR. Maria hominum Coredemptrix (nowość)

P. Christianus Pesch SIQuo sensu beata virgo Maria sit mediatrix inter Deum et homines

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD. Maryja Pośredniczka

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O wielkości Najświętszej Maryi Panny

Ks. Jules Didiot. Niepokalane Poczęcie

Ks. Edward Podolski. Srebrny jubileusz ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Zarys nauki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

O. Józef Stanisław Adamski SI. Niepokalane zwierciadło skalanej ludzkości. (Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Królowanie Maryi nad światem i nad mocami ciemności. (Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej) ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Jak się tworzy rodzina, jakie jej powinności. Kazanie na święto Przenajświętszej Rodziny ( PDF )

Ks. Józef Pachucki SI. Kazanie na Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIUsposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie odpustów; - ich źródła, - warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula) ( PDF )

Bp Józef Sebastian Pelczar. Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi. Chwała Najświętszej Panny Maryi w Niebie i na ziemi

Bp Józef Sebastian Pelczar. Kazanie na uroczystość Narodzenia Najświętszej Panny Maryi. Najświętsza Panna Maryja jest wzorem i Mistrzynią doskonałości

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Serca Maryi

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie PDF )

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej ( PDF )

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka o Różańcu świętym

Ks. Marian Nassalski. Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia PDF ) (nowość)

Sac. Paulus Maria Quarti. Tractatus in laudem Sacratissimi Rosarii PDF ) (nowość)

P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św.

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

Guido Görres. Cudowne nawrócenie i chrzest p. Ratisbonne z żydostwa do wiary chrześcijańskiej PDF )

"Przegląd Poznański". Słowo o prawdziwym zjednoczeniu miane na zakończenie nabożeństwa majowego w kościele św. Piotra w Krakowie  r. 1860 przez ks. Zygmunta Goliana PDF ) (nowość)

"Przegląd Katolicki". Vicovaro

"Przegląd Lwowski". Boża Rodzicielka w azjatyckich krajach

"Głos Karmelu". Wzruszające pośrednictwo Maryi. Historia młodej chrześcijanki - w Misjach Karmelu

O. Stefan Podworski OFMDrogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła ( PDF )

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kraków 2004-2023

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Beatissimae Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego, Najświętszej Maryi Panny i Kościoła rzymskiego!