Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

"Pod sztandarem Niepokalanej". Czasopismo rzymskokatolickie

Ks. Alojzy Bukowski SI. Jak dokonało się odkupienie ludzkości (nowość)

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Rzut oka na losy Rzymu

Św. Cyprian, Biskup Kartaginy. O jedności Kościoła (nowość)

Papież Innocenty III. Kazanie na uroczystość św. Jana Chrzciciela (nowość)

Innocentius III Pontifex Romanus. Sermo in solemnitate S. Joannis Baptistae (nowość)

Ks. Władysław WierciszewskiŻywoty Świętych. Tom I. Wieki prześladowania. Uwagi wstępne nad wiekami prześladowania (nowość)

Ks. Władysław WierciszewskiŻywoty Świętych. Tom I. Wieki prześladowania. Św. Piotr, książę Apostołów (nowość)

Ks. Władysław WierciszewskiŻywoty Świętych. Tom I. Wieki prześladowania. Św. Filip, Apostoł (nowość)

Ks. Władysław WierciszewskiŻywoty Świętych. Tom I. Wieki prześladowania. Św. Korneliusz, Biskup Cezarejski (nowość)

Ks. Władysław WierciszewskiŻywoty Świętych. Tom I. Wieki prześladowania. Hesper, żona jego Zoja, synowie ich, Cyriak i Teodul, święci męczennicy (nowość)

Ks. Władysław WierciszewskiŻywoty Świętych. Tom I. Wieki prześladowania. Św. Paweł, Apostoł narodów (nowość)

O. Aleksander Rozwadowski SI. Apostolstwo według nauki św. Tomasza i Ojców Kościoła (nowość)

Ks. Aleksander Rozwadowski SI. Nauka św. Tomasza o apostolstwie i odpowiedź na niektóre trudności (nowość)

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Wykład Składu Apostolskiego. O Kościele (nowość)

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Symboli Apostolorum Expositio. De Ecclesia (nowość)

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Summa przeciw poganom czyli o prawdziwości Wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych. Księga czwarta. Rozdział LXXVI. O godności biskupiej. I że jeden z biskupów jest ponad wszystkimi (nowość)

R. P. Wilhelmus Nakateni SI. Commonitorium breve de Ecclesia, seu scutum Fidei catholicae contra profanas haereticorum novitates (nowość)

Biskup Wileński Adam Stanisław Krasiński, Św. Teologii Doktor. Prawo kanoniczne krótko zebrane. Reguły prawa umieszczone w Szóstej księdze Dekretaliów (nowość)

R. P. Franciscus Antonius Foebeo SI. De Regulis Juris Canonici Liber Unicus. Regulae Juris in Sexto Decretalium (nowość)

Ks. Antoni Langer SI. Kardynalstwo i jego znaczenie w Kościele katolickim (nowość)

Ks. Prof. Dr Maciej Sieniatycki, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dogmaty wiary św. Ignacego, biskupa Antiocheńskiego. (Na podstawie jego autentycznych listów). Wykład wygłoszony na inaugurację roku akademickiego (nowość)

Historia święta Starego i Nowego Testamentu według nauki Kościoła świętego Rzymskokatolickiego. Ustanowienie widzialnej Głowy Kościoła (nowość)

P. Zacharias Laselve OFM (O. Zachariasz La Selve OFM). Quis sit Spiritus Sanctus in sinu Ecclesiae. Kim jest Duch Święty w łonie Kościoła (nowość)

O. Marin de Boylesve SI. Papieże pod cezarami rzymskimi

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius IX. Akt wiary w przywileje Maryi i nieomylność Papieża (nowość)

Codicis Iuris Canonici Fontes. Paulus Papa IV. Constitutio "Cum ex apostolatus" (nowość)

Codicis Iuris Canonici Fontes. Papież Paweł IV. Konstytucja "Cum ex apostolatus" (nowość)

Ks. Marian Morawski SI, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filozofia i jej zadanie (nowość)

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Wielcy scholastycy XIII wieku

Ks. Jan Badeni SI. Albert Wielki (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Doktor Anielski

Ks. Marian Morawski SI. Modlitwa św. Augustyna (nowość)

"Przegląd Kościelny". Mistyka (nowość)

Thomas a Kempis. Alphabetum monachi

Religiosus Catholicus. Alphabetum Religiosorum (nowość)

"Rycerz Niepokalanej". Co to jest Militia Immaculatae (nowość)

Ks. Zygmunt Łoziński, Biskup Piński. Królowa Korony Polskiej

Bp Mark A. Pivarunas CMRIBoskie Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny (nowość)

Dr Paweł Popiel. Leon XIII i Jego Encykliki o Różańcu Mariańskim (nowość)

Ks. Dr Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Na łasce Bożej zasadza się najwyższa oświata, wolność prawdziwa i postęp największy (nowość)

Ks. Dr Czesław Falkowski, Biskup Łomżyński. Św. Franciszek z Asyżu. W 700-ą rocznicę śmierci

Ks. Zygmunt Golian. O szczęściu życia i działania dla Boga. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Serafickiego (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Św. Piotr Kanizy; istota jego wielkości (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Świętego Roberta Bellarmina historyczne znaczenie i naukowe dzieło

S. Robertus Card. Bellarminus SI, Ecclesiae Doctor. Compendium Doctrinae Christianae. Ex Italico idiomate in Latinum transtulit Martinus Szyszkowski, Episcopus Cracoviensis

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy)

Ks. Aleksander Jełowicki. Listy duchowne. List do Stanisława Tarnowskiego. Osobne słowo o katechizmie Bellarmina

Ks. Antoni Maksymilian Prokopowicz. Katechizm Początkowy, albo Nauka o Wierze; oraz Pieśń Katechizmowa, Wyznanie Wiary świętej zamykająca (nowość)

"Przegląd Poznański". Słowo o prawdziwym zjednoczeniu miane na zakończenie nabożeństwa majowego w kościele św. Piotra w Krakowie  r. 1860 przez ks. Zygmunta Goliana (nowość)

Hr. Stanisław Tarnowski. Jakie niebezpieczeństwa grożą obecnie społeczeństwu polskiemu pod względem wiary i obyczaju i jak im zapobiec (nowość)

Ks. Marian Morawski SI, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teozofia w dziejach błędów ludzkich (nowość)

Ks. Dr Aleksander Żychliński. Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa (nowość)

"Przewodnik Katolicki". Z rozważań Kongresowych. Dlaczego komunizm musi być bezbożny (nowość)

"Przewodnik Katolicki". Z rozważań Kongresowych. Mądrość Chrystusowa a mądrość szatańska (nowość)

Ks. Alban Stolz, Doktor Teologii. Rady i przestrogi na całe życie. Pamiątka dla młodzieży męskiej przy ukończeniu szkół (nowość)

Św. Bernard z Clairvaux. List 18, do Diakona Kardynała Piotra, z roku 1127 (nowość)

S. Bernardus Claraevallensis. Epistola XVIII, ad Petrum Diaconum Cardinalem (nowość)

Św. Bernard z Clairvaux. List 189, do Papieża Innocentego II, z roku 1140 (nowość)

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Przestrogi duchowne, których trzymać się powinien każdy, kto chce być prawdziwym zakonnikiem i dojść w krótkim czasie do doskonałości (nowość)

S. Joannes a Cruce, Doctor Ecclesiae. Cautelae spirituales a veris Religiosis observandae adversus animae hostes (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Uchwały i wyroki świętego Soboru Watykańskiego za Piusa IX 1869-1870 zebranego krótko wyjaśnione, wraz z obszernym a prostym wykładem artykułu Wiary "O nieomylnym nauczycielstwie Rzymskiego Papieża" przez X. Dra Józefa Krukowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego (nowość)

"Tygodnik Soborowy". Słowo o Konstytucji dogmatycznej ogłoszonej na trzeciej sesji Soboru powszechnego Watykańskiego (nowość)

"Kronika Soborowa". Konstytucja dogmatyczna i rozum ludzki (nowość)

"Tygodnik Katolicki". Stanowisko episkopatu na Soborach powszechnych (nowość)

"Tygodnik Katolicki". Konstytucja Pastor aeternus (nowość)

Concilium Nationale Albanum II. De Romano Pontifice (nowość)

Ks. Jules Didiot, Doktor Teologii. Pierwiastek nadprzyrodzony (nowość)

"Przegląd Lwowski". Charakterystyka i historia niektórych wyrazów. Ultramontanin, ultramontanizm (ultra montes) (nowość)

List pasterski Biskupów austriackich. Znaki czasu: niedowiarstwo, indyferentyzm i praktyczny materializm (nowość)

Biskup Wileński Wacław Żyliński. O jedności katolickiego Kościoła Chrystusowego (nowość)

"Obrona Prawdy". Następstwa odpadnięcia od Kościoła Chrystusowego (nowość)

Michał Grabowski. O niereligijności i rzekomych błędach Kościoła (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Kościół katolicki jest niezmienny (nowość)

O. Marian Morawski SI. O Kościele jako znaku, któremu się sprzeciwiają

Ks. Leonard Goffine. Nauka o konieczności wiary chrześcijańsko-katolickiej

Ks. Zygmunt Golian, Doktor św. Teologii. O metodzie scholastycznej w zastosowaniu jej do dogmatycznej teologii, jej geneza, rozwijanie się i dojrzałość (nowość)

René Bazin. Papież Pius X. Modernizm

"Cahiers Romains". Dla katolików rzymskich integralnych

"Myśl Katolicka". Około integralizmu katolickiego

"Cahiers Romains". Prawda integralna (nowość)

"Przegląd Powszechny". T. W. "Człowiek" Ernesta Hello (nowość)

Ks. Dr Aleksander Żychliński. Czy "teolog-heretyk" jest teologiem? (nowość)

Ks. Dr Aleksander Żychliński. O pojęciu nadnatury. Studium dogmatyczne (nowość)

Ks. Józef Stanisław Adamski SIŻycie nadprzyrodzone duszy ludzkiej (nowość)

Ks. Peter Einig. Usprawiedliwienie (justificatio)

Wingolf. Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie

Ks. Dr Franciszek Gabryl. Idea ewolucji w teologii katolickiej (nowość)

Bp Kazimierz Tomczak. Modernizm a protestantyzm liberalny

Valentinus Zubizarreta OCD, Archiepiscopus. De modernismo

Abp Walenty Zubizarreta OCD. O modernizmie

Ks. dr Antoni Słomkowski. Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny

Ks. Jan Rostworowski SI. Objawienie i dogmat w teologii katolickiej a w teologii modernizmu (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SIEwolucja dogmatu w modernizmie (nowość)

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. Konferencja dla mężczyzn

Abp Antoni Szlagowski. Wiara w życiu

Abp Antoni Szlagowski. Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów

Abp Antoni Szlagowski. Zasady modernistów (modernistarum doctrina)

Abp Józef Teodorowicz. O modernizmie

Ks. Antoni Krechowiecki. Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne

Józef kardynał Hergenröther. Rzekome błędy i sprzeczności Papieży

Bp Michał Nowodworski.
Papież Liberiusz

Bp Michał Nowodworski.
 Honoriusz papież

Teolog katolicki. Nieznajomość zasad wiary katolickiej przyczyną zguby wielu

Św. Ignacy Loyola. Maksymy. (Przetłumaczył Ks. Aleksander Jełowicki) (nowość)

Kongregacja Św. Inkwizycji. Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego

Ks. Julian Bukowski, Świętej Teologii Doktor. O naturze inkwizycji i o prawnym tejże instytucji w Kościele i państwie ustanowieniu (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Tajemnica jedności katolickiej (nowość)

Ks. Edward Kosibowicz SI. Kazanie na II Niedzielę po Wielkanocy (nowość)

Ks. Benedict Hughes CMRI. Największa ozdoba katolickiego kapłaństwa

Ks. Benedict Hughes CMRI. Kult Czternastu Świętych Wspomożycieli

Ks. Benedict Hughes CMRI. Neomaltuzjanie: Forsowanie mitu przeludnienia (nowość)

Ks. Jan Pawelski SI. Ostatni z dynastii więźniów watykańskich

M. Maria Dominika CMRI. W 60 rocznicę śmierci papieża Piusa XII

Bp Franciszek Lisowski. Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów

Papież Pius IX. Alokucja "Maxima quidem" powiedziana na Konsystorzu dnia 9 czerwca 1862 roku

Ks. Prof. Dr Marian Morawski SI. Encyklika Leona XIII "Immortale Dei" i liberalizm. (Teoria liberalna a chrześcijańska o państwie) (nowość)

Ks. Alojzy Bukowski SI. Dogmatyczne podstawy chrześcijańskiej solidarności. (Principia dogmatica christianae communionis sive solidaritatis, quae vocatur) (nowość)

"Tygodnik Katolicki". Ks. L. F. Recenzja książki ks. Edmunda Radziwiłła pt. Die kirchliche Autorität und das moderne Bewusstsein

Bp Michał Nowodworski. Weissa Apologia chrystianizmu

Sac. Paulus Maria Quarti. Tractatus in laudem Sacratissimi Rosarii

Ks. Edmund Stabryła SI. Kazanie na uroczystość Królowej Korony Polskiej. - Najświętsza Maryja Panna Uzdrowieniem chorych. - Opiekunką rodziny. - Chwałą i dźwignią narodu polskiego (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Boże Macierzyństwo (wedle M. J. Scheebena) (nowość)

Ks. Marian Morawski SI. Dogmat piekła (nowość)

O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O piekle

Dante Alighieri. Boska komedia. Piekło. Pieśń IX. Kacerze i twórcy sekt rozmaitych (nowość)

Dante Alighieri. Ostatnia pieśń pierwszej części poematu "La Commedia" pod tytułem "Piekło", przekład X. Zygmunta Goliana (nowość)

Ks. Zygmunt Golian. O dziennikarstwie w stosunku do Kościoła (nowość)

Antoni Małecki, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Karta z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego (nowość)

"Unia Apostolska". Akcja katolicka

W. O. Stanisław Solski SIIntencja na post (nowość)

Kardynał Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba

Kardynał Jan Bona OCist. Droga do nieba (nowość)

Joannes Cardinalis Bona OCist. Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum (nowość)

P. Albertus a Bulsano OFMCap. De Tolerantismo religioso

Ks. Karol Gobinet, Doktor Teologii. Maksymy chrześcijańskie

Św. Augustyn, Biskup i Doktor Kościoła. Homilia o braterskiej zgodzie i odpuszczaniu uraz. (Na Wielki Post) (nowość)

Abp Szymon Marcin Kozłowski, Metropolita Mohylewski. Kazanie na dzień Bożego Narodzenia. O Tajemnicy Bożego Narodzenia i nauce wypływającej z jej rozważania (nowość)

Abp Szymon Marcin Kozłowski, Metropolita Mohylewski. Kazanie na dzień Obrzezania Pańskiego. O potrzebie umartwienia i o Imieniu Jezus (nowość)

Abp Szymon Marcin Kozłowski, Metropolita Mohylewski. Kazanie na święto Trzech Królów. O obowiązku uczenia się Religii i zgubnych skutkach pochodzących z zaniedbania tej powinności (nowość)

Św. Cezary z Arles. Homilia na Epifanię (nowość)

Bp Teodoret z Cyru. Nauka o Opatrzności (nowość)

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Opatrzności Boskiej (nowość)

P. Joannes Berthier MS. Compendium Theologiae dogmaticae et moralis. Introductio philosophica

Ks. Dr Juliusz Didiot. Filozofia

Ks. René-Marie de la Broise SI. Religia i religie

Ks. Julian Feliński. Bóg i wolność (nowość)

Bp Michał Nowodworski. Liberalizm

Bp Michał Nowodworski. Chrystianizm i materializm

"Przegląd Kościelny". Monizm - nowa religia (nowość)

Ks. Dr Andrzej Dobroniewski. Modernizm i moderniści (nowość)

Ks. Dr Antoni Trznadel. Co stanowi prawdziwą wartość człowieka?

Ks. Prof. Dr Marian Morawski SI. Referat o szkole katolickiej. (Wygłoszony na Wiecu katolickim w Krakowie)

Bp Jan Chryzostom Janiszewski. Encyklika Leona XIII Papieża o masonii

Msgr. Giovanni Volpi, Biskup Arezzo. Posłuszeństwo Papieżowi i katolicy integralni (nowość)

Biskup Wileński Adam Stanisław Krasiński, Św. Teologii Doktor. Prawo kanoniczne krótko zebrane. O występkach i karach kościelnych (nowość)

Ks. Dr Ignacy GrabowskiPrawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej

Ks. Dr Diodor Kołpiński. O powrót Rosji do Kościoła Katolickiego (nowość)

Ks. Jakub BalmesList do sceptyka. Problem wielości religii

Bp Michał Nowodworski. Stanowisko Szekspira wobec Kościoła (nowość)

Ks. J. V. Bainvel SI. Dogmat i myśl katolicka

Biskup Orleanu. Życie wewnętrzne Kościoła

Ks. Jules Didiot, Doktor TeologiiKościół (Słownik Apologetyczny Wiary Katolickiej)

Ks. Jules Didiot, Doktor Teologii. Papiestwo (Słownik Apologetyczny Wiary Katolickiej) (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Dogmatyka katolicka. O Urzędzie Nauczycielskim Kościoła katolickiego, o jego nieomylności (nowość)

Ks. Jan Rosiak SI. "Poza Kościołem nie ma zbawienia"

Leon Radziejowski. Judaizm wobec chrześcijaństwa

Ks. Franciszek Antoni Staudenmaier. Antychryst (nowość)

Ks. Kazimierz Bisztyga SI. Kościół katolicki

Ks. Franciszek Hettinger. Nieomylność Papieża (nowość)

"Przegląd Lwowski". Sobór Watykański i nauka niemiecka (nowość)

Ks. Ernest Jouin. Papiestwo i masoneria (nowość)

Ks. Ignacy GrabowskiKościół a herezja

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Agnostycyzm (nowość)

Ks. Jan Rostworowski SI. Dwie filozofie (nowość)

Bp Władysław Krynicki. Modernizm (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Modernistyczny Neokościół

Bp Michał Nowodworski. Wiara i rozum (fides et ratio)

Ks. Antoni Langer SI. Rozwój wiary

Ks. Antoni Langer SIPojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów

Ks. Antoni Langer SI. Człowiek w stosunku do religii i wiary

Ks. Antoni Langer SIO objawieniu

Ks. Antoni Langer SI. Cuda i ich znaczenie w dziejach Objawienia (nowość)

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Rozumność wiary

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. Wewnętrzna pewność aktu wiary

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary

O. Ludwik Blozjusz OSB. O losie heretyków i schizmatyków

"Obrona Prawdy". Zaćmienie ducha (nowość)

Bp Henryk Przeździecki. Monizm

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Religia i poznanie (nowość)

Ks. Dr Fryderyk Klimke SI. Hasła etyczno-religijne monizmu. (Odczyt publiczny, miany 12 marca w Krakowie) (nowość)

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. System modernistów

Św. Jan Chryzostom Biskup, Doktor Kościoła. O strzeżeniu się fałszywych proroków (nowość)

O. Augustyn Poulain SI. Przepowiednie. Niebezpieczeństwo złudzeń (nowość)

Ks. Jan Rosiak SIWiara i "doświadczenie religijne"

Ks. Ildefons Nowakowski SI. Fałszywe hasła. I. Każda wiara dobra

Bp Michał Nowodworski. Bałwochwalstwo

Ernest Hello. Indyferentyzm (obojętność)

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O łasce

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. (Wydanie drugie)

Ks. Marian Morawski SI. Narodowość wobec filozofii i wobec chrystianizmu (nowość)

"Homiletyka"Non est potestas nisi a Deo. [Wszelka władza pochodzi od Boga]

Ks. Ignacy Czechowski. Chrystus Król. Kazanie na uroczystość Chrystusa Króla

O. Atanazy Bierbaum OFM. Z Bogiem. Rozmyślania dla ludzi świeckich w duchu Akcji Katolickiej. - Tydzień w oktawie Chrystusa-Króla

Ks. Dr Władysław Śpikowski. "Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem". Jedenasta niedziela po Zielonych Świątkach (nowość)

S. Maria Celestyna, benedyktynka od nieustającej adoracji. Najlepsza cząstka. (Życie kontemplacyjne) (nowość)

Ks. Stanisław Bartynowski SI. Konferencja o Wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny

Ks. Dr Alojzy Jougan. Ku czci św. Józefa (nowość)

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Modlitwa

Ks. Maciej Józef Scheeben. Tajemnice chrześcijaństwa. Tajemnica Kościoła i jego sakramentów

Abp Szymon Kozłowski. Wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej

"Dwutygodnik Diecezjalny Wileński". Nauka Ojców Kościoła Wschodniego o władzy papieskiej

O. Józef Stanisław Adamski SI. Stanowisko papieży w Kościele Chrystusowym

Hr. Maurycy Dzieduszycki. Staropolska wiara w nieomylność Papieża

Abp Antoni Szlagowski. Papiestwo na przełomie dwóch wieków. (Konferencja dla mężczyzn)

Ks. Alojzy Jougan. Nieomylność Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

"The Catholic Encyclopedia". Ks. Umberto Benigni. Ultramontanizm

Alfred Władysław Garapich. Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje?

"Przegląd Powszechny". M. Chrześcijański mąż stanu. Don Gabriel Garcia Moreno (nowość)

List pasterski Najdostojniejszego Episkopatu Polski. O ducha chrześcijańskiego w Polsce

Abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki. O liberalizmie, czyli fałszywej wolności

"Unia Apostolska". Św. Pius X, Papież. Cześć dla Ojca Świętego. (Przemówienie) (nowość)

"Unia Apostolska". ...... k. Jak trzeba pracować nad udoskonaleniem własnym (nowość)

"Unia Apostolska". X. J. .......k. Umiejętność modlenia się (nowość)

Ks. Dr Aleksander Żychliński. Łaska uświęcająca a mistyczne Ciało Chrystusa (nowość)

"Unia Apostolska". Łucjan H.... Eucharystia a kapłan (nowość)

Ks. proboszcz Jan Krysiński. Świętość i wiedza kapłana (nowość)

X. W. K..... W. Pesymizm czy optymizm? (nowość)

Ks. Dr Franciszek Gabryl. Polska filozofia religijna w wieku XIX. Ks. Karol Surowiecki OFM (nowość)

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. Z dodaniem studium: Koniec wieku XIX-go pod względem umysłowym. Charakterystyka znamion szczególnych
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)

Ks. Henryk Insadowski. Kościół jest konieczną społecznością

O. Maurycy Meschler SI. Urząd nauczycielski w Kościele

Ks. Jan Rosiak SI. Chrystus mistyczny

Ks. Jan Rosiak SI. Idąc nauczajcie

Ks. Jan Rosiak SI. Tu es Petrus

Albertus Nègre, Sacrae Theologiae Doctor, Archiepiscopus Turonensis. Cursus Theologiae Dogmaticae. De Romani Pontificis infallibili magisterio

Bp Kacper Borowski, Doktor św. Teologii. O Kościele, Tradycji i Piśmie świętym w świetle nauczania Ojców Apostolskich

Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. Kazanie o wieczności Kościoła świętego

Ks. Józef Hołubowicz SI. Kazanie o nieomylności Kościoła i troskliwości jego o dobro nasze. (Z powodu otwarcia Soboru r. 1869)

Bp Maciej Eberhard. Bramy piekielne nie przemogą. Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła

Bp Michał Nowodworski. Życie chrześcijańskie

Bp Paweł Kubicki, Sufragan Sandomierski. Nowy zbiór odpustów

"Przegląd Lwowski". Typy i figury z komedii życia codziennego

Ks. Zygmunt Golian. Jedność rodzinna

S. Franciscus Xaverius. Uberrima Symboli declaratio

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm)

Ks. Adolf Pleszczyński. Przewodnik dla gotujących się do godnego przyjęcia Świętego Sakramentu Bierzmowania

Ks. dr Jan Ciemniewski. Odrodzenie z Ducha Świętego

O. Leonard Lessius SI. O doskonałościach i obyczajach Bożych. Księga XIII. O sprawiedliwości i gniewie Boga. Rozdział XIII. O pozbawieniu zewnętrznej pomocy

Św. Pius X, Papież. Motu proprio "Fin dalla prima". Organizacja fundamentalna ludowej akcji chrześcijańskiej

Ks. Marian Morawski SI. Cel i zadanie "Przeglądu Powszechnego"

Godfryd Kurth, Profesor Uniwersytetu w Liège. Co to są średnie wieki?

Ks. Stanisław Załęski SI. Przegląd piśmiennictwa. Najnowsze wydanie Kazań Skargi

S. Leonia, Niepokalanka. Czym jest Msza św. dla dusz naszych

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae adversus Anglicanae sectae errores. - Liceatne Catholicis Anglis templa haereticorum adire, et cum eis in ritibus communicare sine intentione cultus vel cooperationis cum illis, solum propter temporalem poenas vitandas?

P. Fr. Carolus Thil OESA. Exercitatio theologica de locis, seu fontibus Theologiae Christianae. De Ecclesia Christi. De summa Catholicae Doctrinae circa veram Christi Ecclesiam (nowość)

P. Fr. Carolus Thil OESA. Exercitatio theologica de locis, seu fontibus Theologiae Christianae. De Ecclesia Christi. De Notis verae Ecclesiae Christi. Propositio IV. Nota quarta distinctiva verae Ecclesiae, est, quod sit Apostolica primo ratione doctrinae, et secundo ratione suae originis, id est in perpetua, et non interrupta Pastorum suorum successione ab Apostolis (nowość)

P. Anselmus Stolz OSB. Manuale Theologiae Dogmaticae. - De Ecclesia. Caput V. De civitate Dei. 1. De Ecclesiae catholicitate. 2. De Ecclesiae ad societatem civilem relationibus (nowość)

Sac. Nicolaus Pauwels. Theologiae practicae de Fide et Symbolo. An haeretici sint in Ecclesia?

Ks. Nicolas Pauwels. Teologia praktyczna o Wierze i o Składzie Wiary. Czy heretycy są w Kościele?

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymsko-katolicki

Ks. Zygmunt Golian. Ostatni bohaterowie Judei

Guido Görres. Cudowne nawrócenie i chrzest p. Ratisbonne z żydostwa do wiary chrześcijańskiej

Józef Rystan. Z podróży do Włoch. Katakumby św. Kaliksta

Ks. Dr J. ScheiwillerZarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi, czyli Apologia wiary w pierwszych wiekach

"Homiletyka". Święty Augustyn jako pedagog nowoczesny

Ks. Józef Kruszyński. Encyklika w 1500 rocznicę św. Hieronima (nowość)

Ks. Zdzisław Bartkiewicz SI. Św. Alfons Maria Liguori Doktor Kościoła

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych

O. Marian Morawski SI. Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym

Ks. Jan Domaszewicz. Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego

Ks. Jan Domaszewicz. Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore)

Ks. Jan Domaszewicz. Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia)

Ks. Jan Domaszewicz. O łasce i przeznaczeniu. (De gratia Christi)

Ks. Jan Domaszewicz. O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Nieprzyjaciele Kościoła. (De Ecclesia Christi)

Ks. Jan Domaszewicz.