Anioł upadły

 

Lamennais w oświetleniu najnowszym (1)

 

KS. WŁADYSŁAW MICHAŁ DĘBICKI

 

 

SPIS TREŚCI

 

CZĘŚĆ I.

 

CZĘŚĆ II.

 

CZĘŚĆ III.

 

CZĘŚĆ IV.

 

–––––––––––

 

 

Ks. Władysław Michał Dębicki, Studia i Szkice religijno-filozoficzne. Seria II-ga, Warszawa 1901, ss. 167-247.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) O. Ottona Pfülfa, który oprócz źródeł dawniejszych czerpał z dzieł: E. Spuller, Lamennais. Étude d'histoire politique et religieuse. Paris 1892; Mercier, Lamennais d'après sa correspondance. 1895; Blaize, Oeuvres inédites de Lamennais; Roussel, Lamennais. 1892; i in. (*)

 

(*) Por. Bp Michał Nowodworski, Lamennais, [w:] "Encyklopedia Kościelna", Tom XI. Warszawa 1878, ss. 582-587; Ks. Zygmunt Chełmicki, Lamennais, [w:] "Podręczna Encyklopedia Kościelna", Tom XXIII–XXIV. Warszawa 1911, ss. 179-181. (Przyp. red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII, Kraków 2008

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: