Mały traktat o Kościele

(wraz z odpowiedziami na zarzuty adwersarzy)

Ks. Jules Didiot
 

Spis treści


Wstęp

§ I. Boskie pochodzenie i trwanie Kościoła

§ II. Boski cel Kościoła

§ III. Własności Kościoła

Art. 1. Prawdziwie społeczne cechy Kościoła

Art. 2. Wiecznotrwałość Kościoła

Art. 3. Nieomylność Kościoła

§ IV. Odrębne znaki czyli apologetyczne cechy Kościoła

Art. 1. Jedność Kościoła

Art. 2. Świętość Kościoła

Art. 3. Katolickość Kościoła

Art. 4. Apostolskość
 

SŁOWNIK APOLOGETYCZNY WIARY KATOLICKIEJ PODŁUG D-ra JANA JAUGEY'A, opracowany i wydany staraniem X. WŁ. SZCZEŚNIAKA, Mag. Teol. I GRONA WSPÓŁPRACOWNIKÓW, T. II. WARSZAWA 1894, ss. 320-363. (Hasło: Kościół).

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; tytuł art. pochodzi od red. Ultra montes).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

APPROBATUR.

Varsaviae, d. 1 Novembris 1893 anno.

Vincentius

Archiepiscopus Varsaviensis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIV, Kraków 2004

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: