ASCETYKA KATOLICKA

 

w krótkich naukach dla osób świeckich

 

KS. ALEKSANDER SYSKI

 

––––––

 

z przedmową

 

J. E. Ks. Biskupa D-ra Adolfa Szelążka

 

––––––––

 

 

Ascetyka katolicka w krótkich naukach dla osób świeckich (djvu, 26.2 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

 

––––––

 

SPIS RZECZY

 

Zadania kazań ascetycznych . . . . str. 3

 

Do Czytelnika . . . . str. 10

 

I. Ascetyka i asceza . . . . str. 12

 

II. Pobożność, cnotliwość, doskonałość . . . . str. 15

 

III. Istota doskonałości chrześcijańskiej . . . . str. 20

 

IV. Pokuta . . . . str. 23

 

V. Oczyszczenie duszy  z przywiązania  do grzechu . . . . str. 26

 

VI. Oczyszczenie duszy z pożądliwości ciała . . . . str. 30

 

VII. Oczyszczenie duszy z pożądliwości oczu . . . . str. 34

 

VIII. Oczyszczenie duszy z pychy żywota . . . . str. 39

 

IX. Natura ludzka . . . . str. 42

 

X. Walka z przewrotnymi zasadami tego świata . . . . str. 46

 

XI. Walka z szatanem . . . . str. 49

 

XII. Pokusa . . . . str. 52

 

XIII. Poznanie siebie . . . . str. 55

 

XIV. Łaska poświęcająca . . . . str. 58

 

XV. Sakramenta święte . . . . str. 62

 

XVI. Komunia  św. w życiu naszym ascetycznym . . . . str. 65

 

XVII. Częsta Komunia św. . . . . str. 69

 

XVIII. Przyjmowanie godne Komunii św. . . . . str. 72

 

XIX. Modlitwa . . . . str. 75

 

XX. Nabożeństwa kościelne . . . . str. 79

 

XXI. Msza św. . . . . str. 83

 

XXII. Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa . . . . str. 87

 

XXIII. Nabożeństwo do Matki Boskiej . . . . str. 91

 

XXIV. Świętych obcowanie . . . . str. 95

 

XXV. Rekolekcje . . . . str. 102

 

XXVI. Medytacja . . . . str. 108

 

XXVII. Czytanie duchowne . . . . str. 113

 

XXVIII. Codzienny rachunek sumienia . . . . str. 116

 

XXIX. Potrzeba gruntownej nauki religii w życiu pobożnym . . . . str. 120

 

XXX. Regulamin życiowy . . . . str. 125

 

XXXI. Kierownictwo duchowe . . . . str. 130

 

XXXII. Zasługi nasze nadprzyrodzone . . . . str. 135

 

XXXIII. Modlitwa czynów . . . . str. 140

 

XXXIV. Potrzeba łaski Boskiej uczynkowej do wykonywania dobrych uczynków . . . . str. 144

 

XXXV. Praca . . . . str. 148

 

XXXVI. Cnoty, jako korona życia ascetycznego . . . . str. 153

 

XXXVII. Wiara . . . . str. 158

 

XXXVIII. Nadzieja . . . . str. 164

 

XXXIX. Miłość . . . . str. 169

 

XL. Cnoty moralne . . . . str. 176

 

XLI. Dary Ducha Świętego . . . . str. 182

 

XLII. Całokształt życia ascetycznego . . . . str. 190

 

–––––––––––

 

 

Ks. A. Syski, Ascetyka katolicka w krótkich naukach dla osób świeckich, z przedmową J. E. Ks. Biskupa D-ra A. Szelążka. Paryż, Warszawa, New-York, Łuck, DRUKARNIA KURII BISKUPIEJ ul. Dominikańska 40. 1933, str. 194+II. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Bp Adolf Szelążek, a) Czy indyferentyzm ma rację bytu. b) Trwałość Kościoła Chrystusowego.

 

2) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

 

3) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli (Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole).

 

4) Św. Alfons Maria Liguori, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Myśli pobożne. c) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). d) Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy. e) Opera dogmatica.

 

5) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

6) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

7) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

8) O. Maurycy Meschler SI, a) Trzy podstawy życia duchowego. b) Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym.

 

9) Jan kard. Bona OCist., a) O rozpoznawaniu duchów. b) Przewodnik do nieba. c) Droga do nieba. d) Manuductio ad coelum, medullam continens Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum. e) Opuscula ascetica selecta. f) Strzeliste akty wiary. g) Feniks odrodzony czyli Ćwiczenia duchowne.

 

10) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

11) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

12) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

13) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

14) Ks. Courbon, Życie w obecności Bożej.

 

15) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Ks. A. Syski, Ascetyka katolicka w krótkich naukach dla osób świeckich. Łuck 1933.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVIII, Kraków 2018

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: