KOŚCIÓŁ KATOLICKI

 

KS. KAZIMIERZ BISZTYGA SI

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Wstęp

 

I. Który Kościół jest prawdziwy

 

II. Kościół Dzieło Boże

 

III. Kościół nasza matka

 

IV. Poza Kościołem nie ma zbawienia

 

–––––––––––

 

 

Ks. Kazimierz Bisztyga T. J., Kościół katolicki. Kraków 1931. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW, str. 135. Za pozwoleniem Władzy duchownej. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Papież Pius XI, Encyklika "Mortalium animos". O popieraniu prawdziwej jedności religii. 2) Papież Pius XII, Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele Chrystusa. 3) Ks. Jacek Tylka, Dogmatyka katolicka. Traktat o Kościele Chrystusowym. 4) Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870), Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia. 5) Św. Cyprian Biskup Kartagiński, O jedności Kościoła katolickiego. 6) Ks. Piotr Skarga SI, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego. 7) Św. Franciszek Salezy, Kazanie o wieczności Kościoła świętego. 8) Ks. Henryk Insadowski, Kościół jest konieczną społecznością. 9) Ks. Maciej Sieniatycki, Dogmatyka katolicka. O urzędzie nauczycielskim Kościoła katolickiego, o jego nieomylności. 10) Ks. Władysław Lohn SI, Chrystus nauczający. Ustanowienie i skład Urzędu Nauczycielskiego. Nieomylność Magisterium Kościoła. 11) Ks. Alojzy Jougan, Nieomylność Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. 12) Ks. Alojzy Jougan, Reguła wiary. 13) Ks. Jakub Górka, O trwałości Kościoła katolickiego. 14) Ks. Antoni Langer SI, Kazanie o Kościele. 15) Ks. Piotr Semenenko CR, a) O nieomylności Kościoła. b) Poza Kościołem nie ma zbawienia. c) Skład Kościoła. (Przyp. red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: