UTARCZKA DUCHOWA

 

CZYLI NAUKA POZNANIA, POKONANIA SAMEGO SIEBIE,

I DOJŚCIA DO PRAWDZIWEJ DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 

KS. WAWRZYNIEC SCUPOLI

 

––––––––

 

DODATEK

 

O spokoju duszy i o szczęściu serca

umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu

 

–––––

 

ROZDZIAŁ VIII.

 

O wierze jaką mieć powinniśmy względem Najświętszego Sakramentu Ołtarza, i jak mamy ofiarować się Bogu

 

Wiara nasza i miłość dla Przenajświętszego Sakramentu, nie powinny nigdy w jednymże zostawać stopniu, lecz wzrastać z dniem każdym, wzmacniać się i rozkrzewiać w nas coraz to bardziej.

 

Zbliżajmy się do tej Przenajdostojniejszej Tajemnicy, z usposobieniem gotowości na wszelkiego rodzaju cierpienia, smutki, utrapienia, słabości i oschłości z miłości ku Niemu.

 

Nie żądajmy, aby On w nas się zamienił, ale błagajmy aby nas zamienił w Siebie.

 

Nie wyrażajmy Mu uczuć naszych długimi rozmowy: podziwienie i radość napełniać powinny duszę naszą i pochłaniać wszystkie jej działania w Jego obecności; umysł podziwiać ma tę niepojętą tajemnicę, a serce oddawać się radości i weselu na widok tak wielkiego Majestatu utajonego pod tak pokorną postacią.

 

Nie pragnijmy aby nam się ukazał inaczej, i pomnijmy na to co wyrzekł, że błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli weń.

 

Nade wszystko, potrzeba być wiernym i stałym w swoich ćwiczeniach, trwając bez pomieszania i niespokojności w używaniu środków najsposobniejszych do ułatwienia postępu duszy naszej w czystości i pokorze.

 

Dopóki nie zaniedbamy tych ćwiczeń, dopóty łaska wytrwania nie opuści nas.

 

Niepodobną jest rzeczą, aby dusza która zakosztowała tego duchowego odpoczynku, mogła powrócić do życia hałaśliwego i niespokojnego wśród świata, byłoby to bowiem dla niej niepodobnym do wytrzymania udręczeniem.

 

–––––––––––

 

 

Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej. Przez Księdza Scupoli, Teatyna. Przełożył z francuskiego X. S. U. W. C., Warszawa 1858, ss. 214-215.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Powrót do spisu treści dzieła ks. Wawrzyńca Scupoliego pt.
Utarczka duchowa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: