DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ VI

 

O POKORZE

 

ROZDZIAŁ V

 

POKORA OBAWIA SIĘ WYSOKICH STANOWISK

 

Niebezpieczną będzie bez wątpienia próżno­ścią, trzymać o sobie więcej, jak na to zasługujemy; ale daleko niebezpieczniejszą jest próżno­ścią dążyć i piąć się do najwyższych godności i urzędów, wyobrażając sobie, że się ma odpowiednie do nich zasługi.

 

Ten, kto sam przecenia swoją wartość, ma przynajmniej jakieś zadowolenie w wyobraźni swojej; ale ten, co się pnie na wyższe stanowiska, doznaje bezustannie niepokoju, gardzi wszystkim, co jest od niego niższym lub równym mu, i widzi swoje szczęście jedynie na wyniosłych stopniach, na które chciałby się koniecznie dostać. A jeżeli już tego dopiął, widzi przed sobą jeszcze wyższe stanowisko i myśli, że trzeba zrobić jeden tylko krok, aby się tam dostać; i tak pędzi życie w ustawicznym pragnieniu i w niepokoju, jak ów podró­żny, który doszedłszy do gospody i znalazłszy tam miejsce spoczynku, nie zatrzymuje się jednak, ale idzie dalej.

 

Nasz Święty uważał się za zbyt wyniesione­go w godnościach kościelnych, i nie tylko nie pra­gnął postąpić wyżej, ale przeciwnie wzdychał do tego, aby mógł opuścić i te, które posiadał, i aby oddaliwszy się na osobność używać słodyczy ży­cia ukrytego w Bogu. Lękał się nawet tej wiel­kiej powagi, jaką był przez ludzi otoczony, oba­wiając się, aby przez to nie stał się mniej dosko­nałym sługą Bożym.

 

Zapytany pewnego razu, jak mógł zachować się w tak wielkiej i szczerej pokorze, pomimo ty­lu pochwał i uwielbień, odpowiedział: wielką mi robisz przyjemność, zalecając mi pokorę; wszak wiesz, że wichry z gór naszych, warzą kwiatki w dolinach, a drzewa wyrywają z korzeniem. Mnie więc, który jestem umieszczony bardzo wy­soko na tym urzędzie biskupim, większe niż in­nym grozi niebezpieczeństwo.

 

O Panie, zbaw nas; rozkaż tym wiatrom pró­żności, a wielkie stanie się uciszenie!

 

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 183-185.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: