O podobaniu się Bogu

 

ŚW. IGNACY LOYOLA

 

–––––––

 

Pozwól aby cię wszyscy mieli za głupiego, staraj się tylko, aby cię Bóg miał za mądrego.

 

Inne są sądy Boskie, a inne ludzkie, i to najczęściej wprost przeciwne! Ludzie z tego sądzą, co się pod oczy nawija; Bóg zaś patrzy na serce (1), i to wybiera, co się dla świata niewiele wartym wydaje.

 

Niewiele na tym zależy, co o tobie ludzie myślą. Na ich mowy i zdania tyle zważaj, ile na szmer komarów; albo ile niebo zważa na skrzeczenie żab w błocie, dla których w porządku swym żadnych zmian nie czyni.

 

Że błoto dla wieprza jest pożądańsze, niż róże; że brudy wieprz przenosi nad perły: nic a nic przez to nie ujmuje, perłom ani różom, zarówno wartości jednych jak piękności drugich nie zmniejsza. Nie co o tobie sądzi, ale kto sądzi, zważaj.

 

Takim i tyle wartym pozostaniesz, jakim i ile wartym wobec Boga jesteś. Stosownie do wyroku, jaki Bóg wyda, sprawa twoja albo się utrzyma albo upadnie. Gdy cię Bóg nie odrzuci, gdy co robisz pochwali, gdy sumienie masz spokojne; to nic sobie nie rób, nawet z szyderstw całego świata.

 

–––––––––––

 

 

Maksymy świętego Ignacego. Tłómaczył Ksiądz Antoni Chmielowski. Warszawa. W DRUKARNI STANISŁAWA NIEMIERY, Plac Warecki N. 4., 1886, ss. 497-498. (a)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) I Król 16, 7.

 

(a) Por. 1) Tekst łaciński: Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola Sententiae et effata sacra, quae per singulos anni dies distribuit P. Gabriel Hevenesi S. J., cum Appendice continente Sententias S. Philippi Nerii. Ratisbonae, Romae et Vindobonae, MCMXIX (1919), pag. 249.

 

2) Inny przekład polski: Iskry Ignacjańskie. Pobożne rozważania podzielone na wszystkie dni roku. Z łacińskiego przełożył na polskie Ks. A. Damroth. Z dodatkiem niektórych modlitw. Bytom G.-Ś. NAKŁADEM WYDAWNICTWA "KATOLIKA". 1894.

 

3) Ks. Jan Badeni SI, Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego.

 

4) Św. Ignacy Loyola, Summa et scopus nostrarum Constitutionum. Istotna treść i cel Konstytucji Towarzystwa Jezusowego.

 

5) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII, Kraków 2012

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: