KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA

 

–––––––

 

*O odpuście

 

72. P. Przez co pomaga nam Kościół w odpokutowaniu kar doczesnych?

 

O. W odpokutowaniu kar doczesnych pomaga nam Kościół przez udzielanie odpustów.

 

73. P. Co jest odpust?

 

O. Odpust jest to udzielone przez Kościół poza sakramentem pokuty odpuszczenie kar doczesnych, które po odpuszczeniu grzechów musielibyśmy ponieść albo w tym życiu, albo w czyśćcu.

 

74. P. Jakim sposobem odpuszcza nam Kościół kary doczesne, należne za grzechy?

 

O. Kościół odpuszcza nam kary doczesne, należne za grzechy, takim sposobem, że przedstawia za nas sprawiedliwości Boskiej nieprzebrany skarb zasług Jezusa Chrystusa i Świętych.

 

75. P. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostąpić odpustu?

 

O. Aby dostąpić odpustu trzeba: 1) być w stanie łaski; 2) dokładnie wykonać dobre uczynki, przepisane dla dostąpienia odpustu.

 

76. P. Co powinniśmy wierzyć o odpuście?

 

O. O odpuście powinniśmy wierzyć: 1) że Kościół katolicki ma władzę nadawania odpustów; 2) że odpusty są dla nas bardzo zbawienne.

 

77. P. Od kogo ma Kościół katolicki władzę nadawania odpustów?

 

O. Kościół katolicki ma władzę nadawania odpustów od Jezusa Chrystusa, który rzekł do Piotra św. i jego następców: "Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie" (Mt. XVI, 19 i XVIII, 18).

 

78. P. Kto ma w Kościele władzę nadawać odpusty?

 

O. Nadawać odpusty ma władzę papież, jako następca Piotra świętego, któremu Chrystus Pan dał klucze królestwa niebieskiego; mogą jednak biskupi nadawać niektóre odpusty niezupełne, lecz tylko w swoich diecezjach.

 

79. P. Iloraki jest odpust?

 

O. Odpust jest dwojaki: zupełny, jeśli odpuszcza wszystkie kary doczesne; niezupełny, czyli częściowy, jeśli odpuszcza tylko część kar doczesnych.

 

80. P. Dlaczego są nam odpusty bardzo pożyteczne?

 

O. Odpusty są nam bardzo pożyteczne, ponieważ:

 

1) gładzą kary doczesne za grzechy;

 

2) dodają nam odwagi do pojednania się z Bogiem, bo zamiast ciężkich kar pokutnych, które nakładano w pierwszych wiekach, wymagają łatwiejszych ćwiczeń pobożnych;

 

3) pobudzają nas do prawdziwej pokuty i poprawy, bo bez tego nie można ich pozyskać;

 

4) zachęcają do częstszego przyjmowania sakramentów pokuty i ołtarza, i do wykonania dobrych uczynków;

 

5) pocieszają gorliwych pokutników, lękających się wiecznego potępienia.

 

81. P. Czy i duszom w czyśćcu pożyteczne są odpusty?

 

O. Wszystkie te odpusty, o których Ojciec Święty orzekł, że mogą być ofiarowane za dusze w czyśćcu, są im pożyteczne.

 

Upomnienie: Szanuj i poważaj odpusty, a staraj się pozyskać ich jak najwięcej w godny sposób, tak dla siebie, jak dla dusz w czyśćcu cierpiących.

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 280-282.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Katechizm rzymsko-katolicki

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: