CHRZEŚCIJAŃSKIE

 

POJĘCIE SPORTU

 

MICHAŁ CHRISTIAN

 

––––

 

Pracuj jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa (II Tym. 2, 3)

 

Człowiek we wszystkich swych działaniach, nie jest ani ciałem ani duchem;

jest człowiekiem, to znaczy cudowną jednością utworzoną z dwóch treści

ściśle zespolonych: treści cielesnej z treścią duchową (Lacordaire)

 

––––––––––

 

 

Chrześcijańskie pojęcie sportu (djvu, 28.4 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)  

 

–––––––––––

 

Michał Christian, Chrześcijańskie pojęcie sportu. Przekład Anny Kicińskiej. Kraków 1936. NAKŁADEM WYDAWNICTWA KSIĘŻY JEZUITÓW, str. 214+[1]. (ZA POZWOLENIEM WŁADZY DUCHOWNEJ). (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Michał Sopoćko, Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne.

 

2) O. Mikołaj Łęczycki SI, Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych.

 

3) Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy.

 

4) Kardynał Mercier, O umartwieniu chrześcijańskim.

 

5) Ks. Karol Żelazowski, Bądźcie doskonałymi. (Na podstawie dzieła Scaramelli'ego pod tytułem "Direttorio ascetico").

 

6) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

7) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

8) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

9) Ks. H. Riondel SI, Życie z Wiary, jego istota, postęp, pociechy, próby i owoce.

 

10) O. R. Bernard OP, Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski Najświętszej Panny, jego podstawy i wielkie zadania.

 

11) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana. b) Wykład nauki chrześcijańskiej. (Katechizm większy).

 

12) Ks. J. B. Delert, Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika.

 

13) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

14) Ks. Franciszek Kwiatkowski SI, Filozofia wieczysta w zarysie.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXV, Kraków 2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: