UWIELBIENIA

 

ŁASKI BOŻEJ

 

według

 

KS. DR. MACIEJA JÓZEFA SCHEEBENA i O. EUZEBIUSZA NIEREMBERGA SI

 

z czwartego wydania niemieckiego

 

wolno przełożył

 

KS. JACEK TYLKA

 

––––––––

 

PRZEDMOWA

 

"Nie ma nic szczęśliwszego nad życie Chrześcijanina, ponieważ posiada on obietnice królestwa niebieskiego; nic trudniejszego, bo po wszystkie dni jest w niebezpieczeństwie, że może je utracić; nic potężniejszego, bo on pokonuje szatana", powiada święty Hieronim (1). Szczęśliwość zaś ta i potęga Chrześcijanina zależy od tego, czy znajduje się w czasie żywota swego doczesnego w stanie łaski i czy będzie nią ozdobiony w chwili zgonu swojego. Łaska bowiem jest tą perłą najkosztowniejszą i uszczęśliwiającą, tym klejnotem najpiękniejszym, tą siłą i potęgą niezwyciężoną, która wznosi duszę Chrześcijanina do wyżyn życia właściwego samemu Bogu.

 

Nie mamy się też czemu dziwić, gdy czytamy, że tylu świętych Męczenników, Panien i Wyznawców całe życie starało się tylko o nabycie łaski. Atoli gdy skierujemy oczy nasze uważnie na życie Chrześcijan-katolików, na ich zabawy grzeszne, na ich rozkosze i uciechy łaskę niszczące, gdy przyglądniemy się tej dziwnej obojętności na wszystko, co Boże, mimo woli zawołać musimy: Jakże mało cenią sobie Chrześcijanie ten dar Boży niewysłowiony!

 

Zdają się oni zupełnie zapominać o niewypowiedzianej wartości łaski Bożej, zdają się nic nie wiedzieć o krwi Zbawiciela Boskiego, która nam łaskę kupiła.

 

Mimo woli przychodzą na pamięć owe słowa: "ignoti nulla cupido", to jest: o rzecz nieznaną wcale się nie troszczymy. Aby chociaż w części tę nieznajomość usunąć, napisał Dr. Scheeben prof. Teologii w seminarium duchownym w Kolonii († 1888) dziełko: "Uwielbienia łaski Bożej". Przewodnią nicią były dla niego dziełka Ojca Euzebiusza Nieremberga T. J. († 1658) pod tytułem: "De pretio inaestimabili divinae gratiae" i "Cogitationes solidae de pretio inaestimabili divinae gratiae". Z tych dwóch dziełek czerpał jak najobficiej Dr. Scheeben, a prócz tego posługiwał się takimi powagami, jakimi są św. Augustyn, św. Tomasz, Doktor Anielski, Suarez itp.

 

"Uwielbienia łaski Bożej'' doczekały się wnet kilku wydań, i w swoim czasie nader były rozchwytywane. Ale bo też już treść sama tego dziełka jest nadzwyczaj piękną. Czyż nie godzi się i dla naszego ogółu wierzących uchylić rąbka z owych cudnych tajemnic Bożych? Czyż nie wypada zaznajomić także i Polaków z łaską Bożą, owym źródłem tak dzielnym i skutecznym, tak nadmiar uszczęśliwiającym? Właśnie ów brak wytrwałości obok szlachetnych porywów, który cechuje szczepy słowiańskie, wskazuje, że nam więcej niż innym narodom potrzeba poznania i korzystania z osobliwszych środków duchowych. Podajemy więc przekład dzieła Dra Scheebena, pragnąc gorąco, aby i u nas rozczytywano się chętnie w tajemnicach łaski, aby i u nas ten skarb nieoceniony poznano i ukochano. Co niechaj się stanie za Twoją przyczyną, o Najświętsza Panno! Spraw to, o Matko łaski Bożej! o Królowo nasza u Syna Twojego, abyśmy nigdy nie utracili łaski poświęcającej na chrzcie świętym otrzymanej, a jeżeliśmy ją stracili, żebyśmy ją odzyskali na powrót, a przede wszystkim dopomóż nam o Matko Nieustającej Pomocy, abyśmy w chwili zgonu w stanie łaski się znajdowali!

 

Tłumacz.

 

–––––––––––

 

 

Uwielbienia łaski Bożej, według Dr. M. J. Scheebena i O. E. Nieremberga T. J. z czwartego wydania niemieckiego wolno przełożył X. J. Tylka. Tarnów 1891, ss. 3-5.

 

Przypisy:

(1) Ep. ad Rust. monach.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIX, Kraków 2009

Powrót do spisu treści dzieła pt.
Uwielbienia łaski Bożej
według Ks. Dr. M. J. Scheebena i O. E. Nieremberga SI

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: