NAUKI KATECHIZMOWE

 

na całość prawd wiary św. katolickiej

 

KS. JÓZEF KRUKOWSKI

 

PROFESOR ŚW. TEOLOGII PRZY UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM, B. PLEBAN W BŁAŻOWEJ

 

–––––––––

 

NAUKA XCI.

 

O grzechach o pomstę do nieba wołających

 

–––––––

 

Grzech niemy, czyli sodomski

 

P. Co przez grzech niemy, czyli sodomski rozumieć?

 

O. Jest to tak szkaradny i okropny grzech nieczystości między osobami tej samej płci, lub różnej przeciw naturze popełniony, że o nim bez słusznej przyczyny mówić, a tym mniej bliżej go opisywać się nie godzi; nazywa się też niemym z tej przyczyny, jak też dlatego, ponieważ ci, którzy się go dopuszczają, zazwyczaj przy spowiedzi oniemieją, czyli że go zwykle tają. Sodomski się zowie dlatego, ponieważ najwięcej w Sodomie i okolicznych miastach panował. O tym wypadku pisze św. Paweł: "Podał je Bóg pożądliwościom serca ich ku nieczystości, aby między sobą ciała swe sromocili; bo niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w owo używanie, które jest przeciw przyrodzeniu. Także i mężczyźni zapalili się w swych żądzach wzajemnie jeden ku drugiemu, mężczyzna z mężczyzną sromotę płodząc" (Rzym. I, 26). O tym grzechu mówi Pismo święte: "Krzyk Sodomy i Gomory rozmnożył się i grzech ich zbytnie ociężał" (Rodz. 18, 20). I dla tej przyczyny ogniem z nieba te miasta są pokarane, a cała okolica, dawniej piękna i urodzajna, zamieniła się w śmierdzące jezioro, zwane "martwym morzem". O takich święty Chryzostom mówi: "O wy głupsi niż nieme stworzenia, niż psi niewstydliwsi; nigdy się bowiem te tak z sobą nie schodzą, ale zna swoje granice przyrodzenie; wy zaś rodzaj wasz bezecniejszy nad rodzaj niemego stworzenia uczyniliście". Straszny wypadek kary Bożej za ten grzech wydarzył się w Hiszpanii w czasie kazania świętego Wincentego Fereriusza (1) w sam Wielki Czwartek z wieczora, gdzie dwaj młodzieńcy niecnotliwi, zapaleni nieporządną ku sobie chucią, na węgiel spalili się wobec całego ludu jakby jaki stos drzewa (Mehler 386). Stąd weźcie naukę osobliwie młodzieńcy chrześcijańscy, abyście się Boga bali, a nigdy w największej nawet skrytości nic takiego nie czynili, czego byście się wstydzić musieli wobec uczciwych ludzi. (2)

 

–––––––––––

 

 

Nauki katechizmowe na całość prawd wiary św. katolickiej, przez ks. Józefa Krukowskiego, profesora św. teologii przy Uniwersytecie Jagiellońskim, b. plebana w Błażowej. Trzecie przejrzane wydanie. Kraków 1880, ss. 451-452.

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; tytuł artykułu oraz przypisy od red. Ultra montes).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Aprobata III wydania.

 

Dzieło pod tytułem: "Nauki katechizmowe", przez W. J. X. Dra Józefa Krukowskiego, przy Uniwersytecie Jagiellońskim teologii pasterskiej profesora, jako odznaczające się łatwym i jasnym wykładem prawd wiary św. katolickiej, zasługuje, aby władza Diecezjalna na trzecie wydanie tak użytecznego dzieła zezwoliła.

 

Kraków, dnia 18 grudnia 1879 r.

 

X. Filip Gołaszewski

Cenzor.

 

N. 1997.

 

Imprimatur.

 

Cracoviae d. 18 Decembr. 1879 a.

 

(L. S.)

† ALBINUS,

Eppus.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Zob. Ks. Karol Schrödl, Św. Wincenty Ferreriusz.

 

(2) Por. Ks. Józef Stagraczyński, Grzech wołający o pomstę do Nieba!

 

(3) Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Grzechy wołające o pomstę do nieba.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: