Fatima a moderniści

 

BP OLIVER ORAVEC

 

FATIMA, to prawdziwe objawienie naszej niebieskiej Matki, które moderniści chcą wymazać z ksiąg swojej religii. Nie odpowiada im ono, gdyż tu najpierw ukazał się dzieciom Anioł z nieba, który klęczał przed Przenajświętszą Hostią, gdy tymczasem moderniści stoją przy swojej komunii. W Fatimie jest mowa o poście i ogólnie o pokucie, gdy tymczasem moderniści z Nekościoła poszczą tylko jedną godzinę przed swoją komunią. W Fatimie Najświętsza Maryja Panna mówi o piekle i o diabłach, natomiast moderniści niechętnie słyszą takie słowa.

 

Fatima mówi o poświęceniu się Niepokalanemu Sercu Maryi Panny, tymczasem moderniści uważają taką pobożność za wielce sentymentalną i dziecinną.

 

Najświętsza Maryja Panna nawołuje do modlitwy o nawrócenie grzeszników, a tymczasem moderniści mówią o prawach człowieka, a zwłaszcza o prawie do wolności wyboru religii i wolności przekonań. Nie chcą nawrócenia niekatolików na katolicyzm.

 

Łucja, która widziała Najświętszą Maryję Pannę w Fatimie, powiedziała, że mamy się szczególnie modlić za kapłanów, którzy winni być wzorem czystości i nie powinni troszczyć się o nic innego, jak tylko o sprawy Kościoła i dusze swoich wiernych. Moderniści w Nowym kościele chcą na odwrót – aby kapłani i zakonnicy walczyli o sprawiedliwość społeczną, nawet z bronią w ręku, za to bardzo nie lubią mówić o grzechach przeciw czystości.

 

Najświętsza Maryja Panna przekazała w Fatimie trzecią część tajemnicy, żądając, aby papież oznajmił ją światu do roku 1960, co Jan XXIII odmówił uczynić, czym znowu potwierdził fakt, iż nie był prawdziwym papieżem. Nieposłuszeństwo wobec Matki Boga jest czymś niesłychanym.

 

Najświętsza Maryja Panna prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Chciała, aby to uczynił papież wraz ze wszystkimi biskupami świata. Do tej pory nie uczynił tego żaden papież. W inny sposób Rosja się nie nawróci, a można też oczekiwać, że państwo to może uczynić jeszcze wiele zła ludzkości i Kościołowi. Rosja sowiecka spowodowała już niemało cierpienia szerzeniem swoich rewolucji, wojen domowych i prześladowań Kościoła. Niewątpliwie Rosja jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

 

Artykuł powyższy jest fragmentem książki J. Exc. ks. biskupa Olivera Oraveca: PRAVDA O CIRKVI (pełny tytuł w tłumaczeniu polskim: PRAWDA O KOŚCIELE. Czy Jan Paweł II jest katolikiem? Czy Watykan jest centrum Nowej sekty?), wydanej w 1998 r.

 

Z języka słowackiego tłumaczył Mirosław Salawa.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: