"Dyrektorium Ekumeniczne" –
kolejny nonsens modernistycznego Neokościoła

Bp Oliver Oravec

25 marca 1993 r. Jan Paweł II zatwierdził i nakazał opublikować Dyrektorium dla wykonywania zasad i norm o ekumenizmie.

Wybieram z niego niektóre punkty:

98. ...prawosławny może być rodzicem chrzestnym katolickiego dziecka...

107. ...katolicy powinni okazywać szczery szacunek dla dyscypliny liturgicznej i sakramentalnej innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych.

118. Gdy chodzi o celebracje liturgiczne sprawowane w innych Kościołach i Wspólnotach eklezjalnych, radzi się katolikom uczestniczyć w psalmach, responsoriach, hymnach i wspólnych gestach Kościoła, który ich zaprosił. Jeśli gospodarze to im proponują, mogą oni odczytać dany tekst lub wygłosić homilię.120. ...katolicki kapłan może pochować w katolickim obrządku również niekatolika...

123-125. ...katolicy mogą przyjmować komunię, spowiadać się u prawosławnych... i na odwrót katolicki kapłan może udzielać komunii i spowiadać prawosławnych...126. ...prawosławny może czytać liturgiczne teksty w katolickim kościele i na odwrót.

131. ...w określonych przypadkach również protestanci mogą przyjmować komunię w katolickim kościele.137. ...katolicki kościół można udostępnić protestantom na ich obrzędy... można też wprowadzić wspólne z niekatolikami korzystanie z kościołów...

151. ...Jeżeli dzieci nie zostaną ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim, rodzic katolicki nie podpada pod cenzurę prawa kanonicznego...

194. ...katoliccy studenci mogą studiować również w niekatolickich seminariach... Formacja studentów oraz rozwój ich zmysłu ekumenicznego powinny dokonywać się stopniowo.

Mój komentarz: Chyba nie jest tu potrzebny żaden komentarz, bo takie dyrektorium nie można uważać za katolickie. Dokument ten pozostaje w rażącej sprzeczności z całą Tradycją i dyscypliną Kościoła katolickiego oraz z nauczaniem papieży i doktorów Kościoła. Stoi w sprzeczności z Kodeksem Prawa Kanonicznego (z 1917 r. - ciągle obowiązującego w Kościele rzymskokatolickim).

Kanon 731 mówi: "Zakazane jest udzielanie sakramentów Kościoła katolickiego heretykom albo schizmatykom, nawet gdyby błądzili w dobrej wierze i o nie prosili. Najpierw muszą się wyrzec swoich błędów i zostać przyjęci do Kościoła katolickiego".

Kanon 1258: "Zakazane jest wiernym w jakikolwiek sposób czynnie uczestniczyć czyli mieć udział w niekatolickich obrzędach".

Tak zwany ekumenizm jest wielkim grzechem Nowego kościoła, gdyż jest to grzech indyferentyzmu, czyli obojętności na rozróżnienie między prawdziwą i fałszywą religią. Wielu katolików poświęciło swoje życie za wiarę katolicką. Wielu katolickich rodziców, żyjących w małżeństwach mieszanych, musiało dźwigać ciężki krzyż wychowania swoich dzieci po katolicku, podczas gdy im w tym małżonek - niekatolik przeszkadzał. Iluż to niekatolików, którzy się nawrócili na wiarę katolicką, zostało odrzuconych i wydziedziczonych przez własną niekatolicką rodzinę...
Jeżeli to Dyrektorium jest stosowane przez Nowy kościół pod przywództwem Jana Pawła II, to tylko świadczy to o tym, że Neokościół jest protestancką sektą i nielegalnie nazywa siebie katolickim.

Bp Oliver Oravec

Artykuł powyższy jest fragmentem książki J. Exc. ks. biskupa Olivera Oraveca: PRAVDA O CIRKVI (pełny tytuł w tłumaczeniu polskim: PRAWDA O KOŚCIELE. Czy Jan Paweł II jest katolikiem? Czy Watykan jest centrum Nowej sekty?), wydanej w 1998 r.

Z j. słowackiego tł. Mirosław Salawa.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2004

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: