ŻYWOT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

w pobożnych rozmyślaniach zawarty

 

ŚW. BONAWENTURA

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

CZĘŚĆ DRUGA

Od rozpoczęcia przez Zbawiciela życia apostolskiego

do spisku przez Żydów na Niego uknowanego

 

Rozdział IX

O synie wdowy przez Zbawiciela wskrzeszonym

 

Gdy razu pewnego szedł Pan Jezus do miasta Naim, spotkał wielką rzeszę ludzi, towarzyszącą zwłokom umarłego młodzieńca, syna wdowy, którego mieli pogrzebać. Litością miłościwy Pan nasz zdjęty, dotknął mar śmiertelnych, a niosący je stanęli. Wtedy rzekł Jezus: Młodzieńcze tobie mówię wstań, i w tejże chwili umarły powstał, a Pan Jezus dał go matce jego. Na widok tego wziął wszystkich strach i wielbili Boga (1). Ty zaś rozmyślając nad tym stosuj się do już podanego ci sposobu.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty, przez Św. Bonawenturę Biskupa i Doktora Kościoła. (Tłumaczenie O. Prokopa Kapucyna). Kraków 1879, s. 162.

 

Przypisy:

(1) Łk. 7, 14-16.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2008

Powrót do spisu treści
Rozmyślań Życia Chrystusa Pana

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: