ŻYWOT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

w pobożnych rozmyślaniach zawarty

 

ŚW. BONAWENTURA

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

CZĘŚĆ DRUGA

Od rozpoczęcia przez Zbawiciela życia apostolskiego

do spisku przez Żydów na Niego uknowanego

 

Rozdział VII

O świekrze Piotrowej uzdrowionej

 

Zdarzyło się, że Pan Jezus w tymże mieście Kafarnaum, zaszedł do domu Piotra, gdzie świekra jego zdjęta była gorączką wielką (1). Tedy pokorny Pan nasz łaskawie dotknął jej ręki i uzdrowił ją, tak iż podniosła się z łoża niezwłocznie, i Jemu i uczniom usługiwała; lecz czym Ich gościła nie powiedziano. Wyobraź więc sobie, że miłośnikowi ubóstwa, trochę posiłku prostego naprędce przyrządzonego, podała. Patrz także na Samego Pana Jezusa pomagającego przygotować wieczerzę, tym bardziej że się to działo w domu Jego ucznia. I wyobrażaj sobie o Nim wszystko co tylko może być najpokorniejszego: jak na przykład że nakrywa do stołu, że otrzepuje obrus i tym podobnie. Wszystko to bowiem raczył spełniać Mistrz pokory, który nie przyszedł aby Mu służono, ale służyć. Poczym zasiadł według pospolitego zwyczaju przy stole, i chętnie się posilał, zwłaszcza gdy pokarmy były jak najodpowiedniejsze ubóstwa, które tak bardzo umiłował.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty, przez Św. Bonawenturę Biskupa i Doktora Kościoła. (Tłumaczenie O. Prokopa Kapucyna). Kraków 1879, ss. 160-161.

 

Przypisy:

(1) Łk. 4, 38.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2008

Powrót do spisu treści
Rozmyślań Życia Chrystusa Pana

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: