ŻYWOT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

w pobożnych rozmyślaniach zawarty

 

ŚW. BONAWENTURA

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

CZĘŚĆ DRUGA

Od rozpoczęcia przez Zbawiciela życia apostolskiego

do spisku przez Żydów na Niego uknowanego

 

Rozdział V

O słudze Setnika i synu Królika przez Zbawiciela uzdrowionych

 

Był w Kafarnaum niejaki Setnik, to jest mający pod swoim dowództwem stu żołnierzy, a którego służący zachorował. Człowiek ten pełen wiary, posłał do Pana Jezusa z prośbą by sługę jego uleczył. Pokorny Pan nasz odpowiedział: Ja przyjdę i uzdrowię go (1). Co gdy doniesiono Setnikowi, posłał powtórnie do Zbawiciela, mówiąc: Panie nie jestem godzien abyś wszedł pod dach mój, ale rzeknij słowem, a uzdrowion będzie sługa mój (2). Wtedy Pan Jezus, który już był w drodze do mieszkania Setnika, pochwaliwszy wiarę jego, zatrzymał się, i chorego sługę, chociaż do niego nie doszedł, uzdrowił.

 

Gdy zaś znajdował się jeszcze w tymże mieście, pewien Królik, to jest Król małego państewka, sam przyszedł do Jezusa, prosząc by przyszedł do domu jego, i uzdrowił mu syna chorego. Jezus udać się tam nie raczył, jednak i tego chorego uzdrowił.

 

W tych szczegółach zwróć uwagę na zasługę wiary w Setniku, i na pokorę Zbawiciela, który chciał udać się do Setnika, a do wspaniałego mieszkania królewskiego nie poszedł. Bierz także z tego naukę, że gdy idzie o wyrządzenie komu jakowego dobrodziejstwa, nie powinniśmy robić różnicy między ludźmi: bo oto Zbawiciel więcej uczcił sługę żołnierskiego, aniżeli syna królewskiego. Tak i my w oddawaniu bliźnim jakowej usługi, nie mamy rządzić się względami ludzkimi, dając pierwszeństwo osobom wyższego stanu nad uboższymi. Kierować się w razach takich należy nie osobistym upodobaniem, nie nadzieją jakowej korzyści, lecz potrzebą bliźniego, naszej pomocy wzywającego.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty, przez Św. Bonawenturę Biskupa i Doktora Kościoła. (Tłumaczenie O. Prokopa Kapucyna). Kraków 1879, ss. 157-158.

 

Przypisy:

(1) Mt. 8, 7.

 

(2) Łk. 7, 6. 7.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2008

Powrót do spisu treści
Rozmyślań Życia Chrystusa Pana

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: