ŻYWOT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

 

w pobożnych rozmyślaniach zawarty

 

ŚW. BONAWENTURA

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

Od rozpoczęcia przez Zbawiciela życia apostolskiego

do spisku przez Żydów na Niego uknowanego

 

––––

 

Rozdział XLVII

 

Jak Zbawiciel uszedł ze świątyni i skrył się, gdy Żydzi chcieli Go ukamienować

 

Już tedy niezadługo przejdziemy do rozpamiętywania tajemnic męki Pańskiej. Odtąd więc rzadko kiedy przytaczać ci będę innych pisarzy, abym o męce Zbawiciela i o tym co ją poprzedziło, sam obszerniej mógł pomówić.

 

Owóż, razu pewnego Pan Jezus miał kazanie w Świątyni, i między innymi powiedział: Jeśli kto zachowa mowę Moją, śmierci nie będzie oglądał na wieki. Co słysząc Żydzi, zawołali: Czyżeś ty jest większy od ojca naszego Abrahama, który umarł? A Pan Jezus rzekł: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: pierwej niż Abraham się stał, Jam jest (1). Wtedy Faryzeuszowie rozburzeni w najwyższym stopniu, jakby to co powiedział Zbawiciel było fałszem lub niepodobieństwem, porwali za kamienie i chcieli Go ukamienować. Lecz On skrył się przed nimi i wyszedł ze Świątyni. Jeszcze bowiem wtedy, nie nadeszła była godzina Jego męki.

 

Pilnie więc tu przypatruj się Mu, a współubolewaj z Nim serdecznie, bo oto Pan najwyższego majestatu, tak ciężko znieważanym zostaje, od nikczemnych służek Swoich. Chcąc ujść ich wściekłości, skrył się w głębi Świątyni za jaką kolumną, albo w tłoku ludzi tam będących. Patrz tedy na Niego, a patrz i na uczniów, którzy zasmuceni, zmieszani, z głowami spuszczonymi, a nie bez tego żeby i nie upadli na duchu, odchodzą.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty, przez Św. Bonawenturę Biskupa i Doktora Kościoła. (Tłumaczenie O. Prokopa Kapucyna). Kraków 1879, ss. 335-336.

 

Przypisy:

(1) Jan. 8, 51. 53. 58.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVII, Kraków 2017

Powrót do spisu treści
Rozmyślań Życia Chrystusa Pana

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: