ŻYWOT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

 

w pobożnych rozmyślaniach zawarty

 

ŚW. BONAWENTURA

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

Od rozpoczęcia przez Zbawiciela życia apostolskiego

do spisku przez Żydów na Niego uknowanego

 

––––

 

Rozdział XLIII

 

Jak Faryzeuszowie chcieli w mowie podchwycić Jezusa

 

O ile Pan Jezus najrozmaitszych używał sposobów, żeby nawrócić Żydów i pozyskać ich dusze niebu, o tyle oni, ze swej strony, do wszelkich możliwych uciekali się środków, żeby Go oczerniać, zniesławiać i w końcu zgubić. Postanowili tedy podejść Go, ale ustali szukając szukaniem (1): zawiodła ich, nikczemna podstępność. Oto po walnej naradzie, wysłali kilku ze swoich wraz z dworzanami króla Heroda, do Zbawiciela, z zapytaniem: godzi li się oddawać podatek cesarzowi, czyli nie? (2) Sądzili zaś, że przez to zmuszą Go do odpowiedzi, przez którą narazi się albo cesarzowi albo ludowi żydowskiemu, a więc że nie ujdzie Mu to bez szkody. Lecz On jako, serc Badacz (3), poznając złość ich, odpowiedział: że co jest cesarskiego cesarzowi, a co Boskiego Bogu oddawać należy (4), i nazwał ich obłudnikami, którzy pod pozorem niewinnego zapytania, złośliwie zamierzali podchwycić Go w słowach. Zawiedzeni tedy w niecnych zamiarach swoich, odeszli zawstydzeni.

 

Znowu więc tu przypatruj się Zbawicielowi, według wyżej podanego ci ogólnego prawidła. A także zwróć na to uwagę, że Pan Jezus przez wyżej przytoczone słowa naucza nas, że każdy obowiązanym jest uiszczać się z wszelkich danin przynależnych władzy świeckiej. A stąd grzechem byłoby nie spełniać obowiązku składania podatków, czynszów, dziesięcin i innych podobnych opłat, przez władzę doczesną słusznie i powszechnie nakazanych.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty, przez Św. Bonawenturę Biskupa i Doktora Kościoła. (Tłumaczenie O. Prokopa Kapucyna). Kraków 1879, ss. 325-326.

 

Przypisy:

(1) Psal. 63, 7.

 

(2) Mt. 22, 17.

 

(3) Mądr. 1, 6.

 

(4) Mt. 22, 21.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXVI, Kraków 2016

Powrót do spisu treści
Rozmyślań Życia Chrystusa Pana

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: