ŻYWOT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

 

w pobożnych rozmyślaniach zawarty

 

ŚW. BONAWENTURA

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

Od rozpoczęcia przez Zbawiciela życia apostolskiego

do spisku przez Żydów na Niego uknowanego

 

––––

 

Rozdział XXV

 

O wyrzuceniu ze świątyni kupujących i sprzedających

 

Po dwakroć Pan Jezus wygnał ze świątyni kupczących (1), co zalicza się pomiędzy wielkie Jego cuda. Gdy bowiem w innych razach lekceważąc sobie Jego Boską osobę, nie słuchali Go w niczym, wtedy jednak wszyscy uciekli. I chociaż wielu ich było, nie bronili się wcale, i Zbawiciel Sam jeden, mając w ręku parę powrózków, wszystkich wygnał. Ale bo też, w onej chwili, okazał się im z obliczem przerażającym. Widząc bowiem jak znieważano Jego Ojca niebieskiego, i to jeszcze w miejscu, w którym najbardziej czczonym być powinien, pobudzony najżywszą gorliwością, wypędził tych bezbożników ze Świątyni.

 

Pilnie tedy przypatruj się Mu w tej okoliczności i współubolewaj, gdyż był On wtedy wielkim smutkiem przejęty. Lecz oraz i przeraź się zbawiennie. My bowiem którzy do Świątyni Boga, to jest do stanu wyłącznej Jemu służby, szczególną i wielką łaską Jego powołani jesteśmy, jeśli jak owi przekupni, zaprzątamy się sprawami światowymi, gdy na głównym celu mieć powinniśmy chwałę Jego, – słusznie obawiać się możemy, i w rzeczy samej obawiamy się, żeby zagniewany nie wygnał nas od oblicza Swego, jak na to zasługujemy. Jeśli więc nie chcesz doznawać tak ciężkiej obawy, tedy dla żadnego powodu nie zaprzątaj się sprawami świata tego. A także nie zajmuj się robotami wyszukanymi pochłaniającymi czas, który na chwalenie Boga użytym być powinien, bo to zakrawa na zbytki światowe.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty, przez Św. Bonawenturę Biskupa i Doktora Kościoła. (Tłumaczenie O. Prokopa Kapucyna). Kraków 1879, ss. 225-226.

 

Przypisy:

(1) Zob. Jan. 2, 15; Mt. 21, 12.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Rozmyślań Życia Chrystusa Pana

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: