ŻYWOT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

 

w pobożnych rozmyślaniach zawarty

 

ŚW. BONAWENTURA

 

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

––––––

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

Od rozpoczęcia przez Zbawiciela życia apostolskiego

do spisku przez Żydów na Niego uknowanego

 

––––

 

Rozdział XXIV

 

O przemienieniu Pańskim na górze Tabor

 

Wziąwszy Pan Jezus z Sobą trzech uczniów, wszedł z nimi na górę Tabor, i przemienił się przed nimi (1), okazując się im w chwale uwielbionym. Prócz tego, przybyli tam Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Chrystusem o przyszłej męce Jego. Pomiędzy innymi rzekli do Niego: "Panie nie ma potrzeby żebyś śmierć poniósł, gdyż jedna kropla krwi Twojej, zbawiłaby świat". Pan Jezus zaś odpowiedział im na to: Dobry pasterz, duszę swą daje za owce swoje (2), a więc tak i Mnie postąpić wypada. A był tam obecnym i Duch Święty, w kształcie obłoku jasnego, z którego dał się słyszeć głos Ojca przedwiecznego mówiącego: Ten jest Syn mój miły, w którymem Sobie upodobał: Jego słuchajcie (3). Owóż, uczniowie przerażeni tym wszystkim, popadali na ziemię, a gdy ich Zbawiciel ocucił, ujrzeli już tylko Jezusa samego.

 

Pilnie więc rozważaj to wszystko i przenieś się tam myślą jakbyś temu była obecną, gdyż wspaniałe są to rzeczy.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty, przez Św. Bonawenturę Biskupa i Doktora Kościoła. (Tłumaczenie O. Prokopa Kapucyna). Kraków 1879, s. 224.

 

Przypisy:

(1) Mt. 17, 2.

 

(2) Jan. 10, 11.

 

(3) Mt. 17, 5.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXV, Kraków 2015

Powrót do spisu treści
Rozmyślań Życia Chrystusa Pana

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: