ŻYWOT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

w pobożnych rozmyślaniach zawarty

 

ŚW. BONAWENTURA

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

CZĘŚĆ DRUGA

Od rozpoczęcia przez Zbawiciela życia apostolskiego

do spisku przez Żydów na Niego uknowanego

 

Rozdział XVI

O mającym rękę uschniętą a przez Zbawiciela uzdrowionym

 

Dnia pewnego, w święto Szabatu, Zbawiciel nauczał w Synagodze; a znajdował się tam człowiek mający rękę uschniętą. Jezus kazał mu stanąć na środku, i spytał owych przemądrych doktorów Żydowskich, czy godzi się w Szabaty, to jest w święta dobrze czynić? (1). Lecz oni milczeli. Rzekł więc Jezus mającemu rękę uschniętą: Wyciągnij rękę twoją: i uzdrowiony został. I często zdarzało się, że Zbawiciel w dnie świąteczne czynił cuda na zawstydzenie Żydów, którzy trzymali się tylko litery Prawa, gdy Pan Bóg chciał aby głównie do ducha prawa się stosowali. W dzień bowiem świąteczny powstrzymywać się należy nie od uczynków miłosiernych, lecz od grzechów i od pracy służebnej. Ale Faryzeusze gorszyli się tym bardzo, i namawiali się co by uczynić Jezusowi (2) i mówili: Ten człowiek nie jest od Boga, który nie zachowuje Szabatu (3). Zbawiciel zaś sposobu swego postępowania nie zmieniał; owszem tym usilniej starał się wywieść ich z błędu.

 

Przypatruj się Mu przeto w tym wszystkim, i za Jego przykładem nie zaniedbuj dobrego czynu, chociażby się nim kto niesłusznie gorszył. Albowiem od dobrego czynu niezbędnego do zbawienia duszy, a także przyczyniającego się do postępu duchowego, powstrzymywać się nie masz, dlatego że ktoś się nim gorszy. Od dogodzenia zaś jakowej potrzebie doczesnej, należy się powstrzymać, jeśli tym bliźni się gorszy. Dlatego mówi Apostoł do Rzymian: Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani czym się brat twój obraża, albo gorszy albo słabieje (4).

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty, przez Św. Bonawenturę Biskupa i Doktora Kościoła. (Tłumaczenie O. Prokopa Kapucyna). Kraków 1879, ss. 180-181.

 

Przypisy:

(1) Łk. 6, 9.

 

(2) Łk. 6, 11.

 

(3) Jan. 9, 16.

 

(4) Rzym. 14, 21.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2010

Powrót do spisu treści
Rozmyślań Życia Chrystusa Pana

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: