ŻYWOT PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

w pobożnych rozmyślaniach zawarty

 

ŚW. BONAWENTURA

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

CZĘŚĆ DRUGA

Od rozpoczęcia przez Zbawiciela życia apostolskiego

do spisku przez Żydów na Niego uknowanego

 

Rozdział XII

Jak uczniów swoich posłał Jan do Jezusa

 

Przechwalebny rycerz Chrystusowy i Jego Przesłannik Jan Chrzciciel, przez Heroda okuty w kajdany, siedział w więzieniu za obstawanie przy sprawiedliwości; albowiem upomniał go za to, że wziął za żonę, żonę brata swego żyjącego. Owóż, chcąc on skłonić uczniów swoich żeby poszli za Panem Jezusem, posłał ich do Niego, by usłyszawszy Jego nauki, i przypatrzywszy się Jego sprawom, rozgorzali w miłości ku Niemu i już Go nie odstępowali. Ci przeto udali się do Zbawiciela, i w imieniu Jana rzekli: Tyś jest który ma przyjść, czyli innego czekamy? (1). Zaś wtedy wielka rzesza otaczała Pana Jezusa. Patrz tedy pilnie w Niego, jak oto łaskawie przyjmuje posłów Janowych, i jak mądrze najprzód słowy, a potem czynami im odpowiada. W ich bowiem obecności uzdrowił głuchych, niemych i ślepych; wiele innych cudów uczynił i do ludu miał kazanie. Poczym pomiędzy innymi powiedział im: Pójdźcie i donieście Janowi coście widzieli i słyszeli (2). Odeszli tedy i zdali z tego sprawę Janowi, który słysząc to wielce się ucieszył. Ci zaś uczniowie, po śmierci Jana, na zawsze już przy Chrystusie pozostali.

 

Po ich odejściu, Pan Jezus wielkie przed ludem oddał pochwały Janowi, a mianowicie, że jest on więcej aniżeli Prorokiem, i że nie powstał między narodzonymi z niewiast, większy nad Jana Chrzciciela (3), i tym podobnie, jak to masz w Ewangelii. Ty zaś, jak już nie raz wyżej powiedziano, wpatruj się zawsze w Pana Jezusa czy to kazującego, czy pomienione cuda czyniącego.

 

–––––––––––

 

 

Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty, przez Św. Bonawenturę Biskupa i Doktora Kościoła. (Tłumaczenie O. Prokopa Kapucyna). Kraków 1879, ss. 171-172.

 

Przypisy:

(1) Mt. 11, 3.

 

(2) Mt. 11, 4.

 

(3) Mt. 11, 9. 11.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2009

Powrót do spisu treści
Rozmyślań Życia Chrystusa Pana

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: