Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
"Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę"
(Papież Pius IX, Ekskomunika na heretyków)


Św. Jan Bosko - Wizja Papieża
 

"Firmissime tene, et nullatenus dubites, non solum omnes paganos, sed et omnes judaeos, et omnes haereticos atque schismaticos, qui extra

Ecclesiam catholicam praesentem finiunt vitam, in ignem aeternum ituros, qui paratus est diabolo et angelis ejus (Matth. XXV, 41)".

(S. Fulgentius Ruspensis Episcopus, De fide ad Petrum. Caput XXXVIII, seu Reg. XXXV: Damnandi)

-------------------

"Jak najmocniej się tego trzymaj i bynajmniej nie wątp, iż nie tylko wszyscy poganie, lecz również wszyscy żydzi i wszyscy heretycy i schizmatycy, którzy

poza Kościołem katolickim teraźniejsze kończą życie, pójdą w ogień wieczny, zgotowany szatanowi i aniołom jego (Mt. XXV, 41)".

(Św. Fulgencjusz z Ruspe Biskup († 533), O wierze do Piotra. Rozdział XXXVIII, 35 reguła: Skazani na potępienie)

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ŻYDZI, POGANIE, APOSTACI, HERETYCY I SCHIZMATYCY POZA ARKĄ ZBAWIENIA!


ŚW. KOŚCIÓŁ RZYMSKI WYKLINA WSZYSTKICH ODSTĘPCÓW, KACERZY I ODSZCZEPIEŃCÓW!

P. Ferdinandus Cavallera SI. Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Tajemnice w Religii ( PDF )

Ks. Ignacy GrabowskiPrawo kanoniczne. O występkach przeciw wierze i jedności kościelnej

Sac. Nicolaus Pauwels. Theologiae practicae de Fide et Symbolo. An haeretici sint in Ecclesia? ( PDF )

Ks. Jan Nepomucen Opieliński. 1. Co to jest ekskomunika? 2. Ekskomuniki Konstytucji "Apostolicae Sedis" ( PDF ) 3. Ekskomunika na heretyków, apostatów i ich wspólników ( PDF ) 4. Ekskomunika na schizmatyków PDF ) 5. Apostaci, heretycy i schizmatycy a inni grzesznicyPDF )

O. Ludwik Blozjusz OSB. O losie heretyków i schizmatyków ( PDF ) (nowość)

S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor. Opera dogmatica

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie ( PDF )

Potępienie gallikanizmu. Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza ( PDF )

"Cahiers Romains". Dla katolików rzymskich integralnych ( PDF )

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania ( PDF )

Henryk Hello. Syllabus w wieku XX ( PDF )

Ernest Hello. Indyferentyzm (obojętność) PDF ) (nowość)

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami) ( PDF )

O. Jan Jakub Scheffmacher SI. Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych ( PDF )

Ks. Antoni Langer SI. 1. Rozwój wiary ( PDF ) 2. Pojęcie o Bogu w chrześcijaństwie i u filozofów ( PDF ) 3. Człowiek w stosunku do religii i wiary PDF ) 4. O objawieniu PDF ) (nowość)

Ks. Paweł Rubon SI. Nauka o zwycięstwie Różańca świętego PDF ) (nowość)

Bp Henryk Przeździecki. Monizm PDF ) (nowość)

Ks. Dr Juliusz Didiot. Filozofia PDF ) (nowość)

Ks. René-Marie de la Broise SI. Religia i religie PDF ) (nowość)

Ks. J. V. Bainvel SI. Dogmat i myśl katolicka PDF ) (nowość)

Ks. Feliks Cozel SI. O prawdziwości religii katolickiej

Ks. Dr E. Huszar. Ks. W. Danek. Katechizm dla konwertytów

Ks. Aleksander Lakszyński. Masoneria i karbonaryzm wobec zdrowego rozumu i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych PDF ) (uzupełniono)

"Przegląd Katolicki". "Masoni i tajne towarzystwa" ( PDF )

Ks. Feliks Buchwald. O wolności sumienia ( PDF ) (nowość)

Emanuel Bułhak. Dzieła św. Dionizego Areopagity, Christianitas, i Formgeschichte ( PDF )

Ks. Władysław Michał Dębicki. Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu ( PDF )

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. Z dodaniem studium: Koniec wieku XIX-go pod względem umysłowym. Charakterystyka znamion szczególnych  PDF ) (nowość)
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wariacko-zbójecka filozofia (Fr. Nietzsche) ( PDF )

O. Mikołaj Jamin OSB. Myśli ściągające się do błędów tegoczesnych 1. O jedności prawdziwej religii 2. Poza Kościołem nie ma zbawienia 3. Jezus Chrystus potępia tolerantyzm

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Urząd nauczycielski w Kościele ( PDF )

Ks. Jan Rosiak SI. 1. Chrystus mistyczny ( PDF ) 2. Idąc nauczajcie ( PDF ) 3. Tu es Petrus ( PDF ) (nowość)

Albertus Nègre, Sacrae Theologiae Doctor, Archiepiscopus Turonensis. Cursus Theologiae Dogmaticae. De Romani Pontificis infallibili magisterio ( PDF ) (nowość)

Ks. Józef Hołubowicz SI. Kazanie o nieomylności Kościoła i troskliwości jego o dobro nasze. (Z powodu otwarcia Soboru r. 1869) PDF )

Ks. Franciszek Perriot. Poza Kościołem nie ma zbawienia ( PDF )

Ks. Józef Stagraczyński. 1. Przeznaczenie (zadanie) Kościoła ( PDF ) 2. Jeden jest tylko Kościół ( PDF ) 3. Cechy Kościoła PDF ) (nowość)

Bp Kacper Borowski, Doktor św. Teologii. O Kościele, Tradycji i Piśmie świętym w świetle nauczania Ojców Apostolskich PDF ) (nowość)

Ks. Piotr Semenenko CR. Credo. Chrześcijańskie prawdy wiary. O Kościele PDF ) (nowość)

Alfred Władysław Garapich. Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje? ( PDF ) (nowość)

P. Vincentius Buczyński SI. Institutiones doctrinae religionis, in quibus principia philosophica ad veritates religionis applicantur (nowość, djvu)

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores

P. Franciscus Suarez SI. Defensio Fidei catholicae adversus Anglicanae sectae errores. - Liceatne Catholicis Anglis templa haereticorum adire, et cum eis in ritibus communicare sine intentione cultus vel cooperationis cum illis, solum propter temporalem poenas vitandas? ( PDF ) (nowość)

Prawdomir. Gdzie prawda? I. Rozmowy wśród podróżnych o najważniejszych a najczęściej zaczepianych prawdach wiary katolickiej (nowość, djvu)

"Tygodnik Soborowy". Nieomylność papieska i niemiecka teologia ( PDF )

Ks. Ignacy Domagalski. Papieska władza duchowna nad światem gwarantem wolności rządów i ludów PDF ) (nowość)

Ks. Dr Maciej SieniatyckiGłówne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska ( PDF )

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. System modernistów PDF ) (nowość)

"Przegląd Katolicki". Ciekawy dokument z końca XVIII wieku. Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej ( PDF )

Abp Walenty Zubizarreta OCD. 1. De modernismo ( PDF ) 2. O modernizmie ( PDF )

Abp Antoni Szlagowski. 1. Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym. Konferencja dla mężczyzn ( PDF ) 2. Wiara w życiu ( PDF ) 3. Prawda według nauki Kościoła, oraz twierdzeń modernistów PDF ) (nowość)

P. Marinus de Boylesve SI, Philosophiae Professor. Cursus philosophiae complectens logicam, metaphysicam, ethicam. Accedit Compendiosa religionis demonstratio et Historia philosophiae

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia ( PDF )

"Przegląd Katolicki". 1. Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka ( PDF ) 2. Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej? ( PDF )

Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski. Summa filozoficzna. (Contra Gentiles). - Summa przeciw poganom czyli o prawdziwości Wiary katolickiej przeciwko błędom niewiernych

S. Thomas Aquinas, Doctor Angelicus. Summa de veritate catholicae Fidei contra Gentiles

Dr Anna Danuta Drużbacka. Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu ( PDF )

O. Parteniusz Minges OFM. 1. De religione iudaica postchristiana 2. O religii żydowskiej po ustanowieniu chrześcijaństwa

Ks. Jerzy Patiss SI. Żydzi zostali odrzuceni przez Boga ( PDF )

P. Georgius Patiss SI. Judaei a Deo rejecti sunt ( PDF )

Ks. Marian Morawski SI. Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki ( PDF )

O. Stanisław Załęski SI. O masonii na źródłach wyłącznie masońskich

Ks. Ernest Jouin. Papiestwo i masoneria

Bp Jan Chryzostom Janiszewski. Encyklika Leona XIII Papieża o masonii

Józef kardynał Hergenröther. Pelagianizm. - Nauka Augustyna. - Opozycja przeciwko nauce Augustyna. - Półpelagianizm PDF )

Ks. Władysław Szcześniak. Herezje antropologiczne. - Pelagianizm. - Semipelagianizm. Predestynacjanizm PDF )

Dr. Antonius Weiss. Lites anthropologicae. I. Pelagianismus. - Doctrina S. Augustini. II. Semipelagianismus PDF )

Pius II, Papa. Epistola ad Mahometem, Turcorum imperatorem ( PDF ) Hortatur Mahometem Pontifex ad amplectendam Fidem Christianam et ad respuendum Alcorani foedam insanamque doctrinam

O. Hieronim Savonarola OP. Triumf Krzyża, czyli O prawdzie Wiary. IV. 7. Kompletna irracjonalność mahometańskiej sekty ( PDF )

Sac. Andreas Pohl. De religione mahumedana

Słownik apologetyczny Wiary katolickiej. Mahometanizm

"Przegląd Katolicki". Cudowne nawrócenie 200 muzułmanów w Damaszku do Kościoła katolickiego PDF ) (nowość)

Bp Józef Sebastian Pelczar. Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników

Bp Józef Sebastian Pelczar. Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych

"Myśl Katolicka". E. Kartka z dokumentu Piusa VI (dedykowana "międzywyznaniowcom" i "antyintegrystom")

Ks. Jacek TylkaDogmatyka katolicka. O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii

Ks. Jakub BalmesList do sceptyka. Problem wielości religii

Ks. Władysław Szczepański SI. Nowy Indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo

Abp Emil Guerry. Kodeks Akcji Katolickiej

Bp Michał Nowodworski. 1. Wiara i rozum (fides et ratio) ( PDF ) 2. Liberalizm

Ks. Włodzimierz Ledóchowski SI. 1. Rozumność wiary ( PDF ) 2. Wewnętrzna pewność aktu wiary ( PDF )  

Wyznanie Wiary św. Atanazego. Quicumque

Hr. Maurycy Dzieduszycki. Wyznanie Wiary św. Atanazego Quicumque (przekład wierszem na język polski)

Jan kard. Bona OCist. Actus Fidei. Strzeliste akty Wiary ( PDF )

Św. Franciszek Ksawery. Modlitwa o nawrócenie pogan

Papież Pius IX. Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny o nawrócenie heretyków

"Moja wiara katolicka". Katechizm. Nieomylność Kościoła

Ks. Alojzy Jougan. Nieomylność Urzędu Nauczycielskiego Kościoła ( PDF ) (nowość)

Ks. Alojzy Jougan. Reguła wiary

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. Nieomylny urząd nauczycielski Kościoła ( PDF )

Ks. Dr Maciej SieniatyckiCel i środki do celu Kościoła ( PDF )

Ks. Dr Maciej SieniatyckiPojęcie katolickie o członkach Kościoła ( PDF )

P. Christianus Pesch SIDe membris Ecclesiae

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. Infideles et haeretici publici certe non sunt membra Ecclesiae ( PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. O świętej monarchii Kościoła Bożego i o pasterzach i owcach. Kazanie na wtórą Niedzielę po Wielkiejnocy ( PDF )

Fr. Thomas Maria Zigliara OP, S. R. E. Cardinalis. Propaedeutica ad sacram Theologiam in usum scholarum, seu tractatus de ordine supernaturali

Ks. Kazimierz Bisztyga SI. Kościół katolicki PDF ) (nowość)

Ks. Ludwik Kösters SI. Kościół wiary naszej

Ks. Piotr Semenenko CR. 1. O nieomylności Kościoła ( PDF ) 2. Poza Kościołem nie ma zbawienia ( PDF ) 3. Skład Kościoła 4. O Chrystusie w Kościele ( PDF ) 5. O gorszeniu się z prawdy Bożej 6. O Wierze ( PDF ) 7. O miłości Ojczyzny

Sac. Petrus Semenenko CR. Papa semper idem sit formaliter qui et materialiter ( PDF )

Ks. Piotr Semenenko CR. Papież zawsze ten sam jest formalnie, co i materialnie ( PDF )

P. Timotheus Zapelena SI. De Ecclesia Christi. Pars apologetica. Thesis IX. E Christi ipsius institutione Petrus habebit successores in primatu ad finem usque saeculorum PDF ) (nowość)

Z "Tygodnika Soborowego". Biskupi wobec Soboru i PapieżaPDF )

S. Antoninus Archiepiscopus Florentinus, Ordinis Praedicatorum. Summa Theologica. Num Papa mortuo remaneat ejus potestas. - Ad quos electio Summi Pontificis pertinet ( PDF ) (nowość)

Ks. Jules Didiot. Herezja ( PDF ) (nowość)

Ks. Ignacy GrabowskiKościół a herezja

Ks. Adolf Tanquerey. O herezji

Kwintus Septymiusz Florens Tertulian. Preskrypcja przeciw heretykom ( PDF )

Tertulliani Liber de praescriptionibus adversus haereticos et S. Vincentii Lirinensis Commonitorium

Św. Wincenty z LerynuPamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy (PDF)

S. Vincentius Lirinensis. Commonitorium adversus haereses. Tractatus Peregrini pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates

S. Fulgentius Episcopus Ruspensis. De fide seu de regula verae fidei ad Petrum liber

Św. Fulgencjusz, Biskup w Ruspe. O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra ( PDF )

Ks. Jan Domaszewicz. Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego ( PDF ) (uzupełniono)

Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Część ogólna. Część szczegółowa

Ks. Dr Aleksander Pechnik. Zarys apologetyki

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. 1. Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna 2. Zarys dogmatyki katolickiej

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. 1. Dogmatyka katolicka 2. Etyka katolicka (nowość, djvu)

Ks. Dr Jan Szymeczko. Etyka katolicka 

P. Christianus Pesch SI. Compendium Theologiae dogmaticae

Ks. J. B. Delert. Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom I. Teologia dogmatyczna. Tom II. Teologia moralna i liturgika

S. Pius Papa V. Bulla "Regnans in excelsis". Damnatio et excommunicatio Elisabeth reginae Angliae eiusque adhaerentium ( PDF ) (S. Pius V. Elisabetham Angliae reginam ob persecutiones contra Fidem Catholicam suscitatas excommunicat a. 1570) (nowość)

S. Pius Papa V. Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini

Św. Pius V, Papież. Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego

Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Iulio III, et Pio IV Pontificibus Maximis (nowość, djvu)

Codex Iuris Canonici. Pius Papa IV. Professio Catholicae Fidei ( PDF )

Kodeks Prawa Kanonicznego. Papież Pius IV. Wyznanie Wiary katolickiej ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. S. Pius Papa X. Iusiurandum contra errores modernismi

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Przysięga antymodernistyczna

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Urbanus Papa VIII, Benedictus Papa XIV. Professio Fidei Orientalibus praescripta ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius IXBulla konwokacyjna "Aeterni Patris" (29 VI 1868). Encyklika zwołująca sobór powszechny do Rzymu na dzień 8 grudnia 1869 roku PDF ) (nowość)

Ecclesiae Magisterium. Pius Papa IXBulla convocationis "Aeterni Patris" (29 VI 1868). Litterae Apostolicae quibus indicitur Oecumenicum Concilium Romae habendum et die Immaculatae Conceptioni Deiparae Virginis Sacro an. 1869 incipiendum PDF ) (nowość)

Acta et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani (1870). Primum Schema Constitutionis dogmaticae de Ecclesia Christi Patrum examini propositum ( PDF )

Akta i dekrety świętego powszechnego Soboru Watykańskiego (1870). Pierwszy projekt Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym przedłożony Ojcom do rozpatrzenia ( PDF )

Kongregacja Św. Inkwizycji. Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono Kościoła katolickiego

Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI. Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XII. Encyklika Mystici Corporis Christi. O Mistycznym Ciele Chrystusa. (Tłumaczył ks. Aleksander Żychliński)

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii ( PDF )

Codicis Iuris Canonici Fontes. Paulus Papa IV. Constitutio Cum ex apostolatus

Codicis Iuris Canonici Fontes. Papież Paweł IV. Konstytucja Cum ex apostolatus

Sac. Iosephus Papp-Szilágyi de IllyésfalvaDe electione Romani Pontificis

D. Henricus Maria Pezzani. Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio

Ks. Dr Henryk Maria Pezzani. Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny

S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae. Disputationes de controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis Haereticos. Ad quos electio summi Pontificis pertinet, si Cardinales nulli essent etc. ( PDF )

P. Sanctus Schiffini SI. De veris membris Ecclesiae PDF ) (nowość)

P. Sanctus Schiffini SI. De distinctione inter Sedem et Sedentem quoad Romanum Pontificem PDF ) (nowość)

P. Sanctus Schiffini SI. Undenam fluit ordinaria potestas Episcoporum in greges sibi subditos PDF ) (nowość)

Papież Pius IX. List do ks. Edwarda Podolskiego, wydawcy i redaktora Przeglądu Lwowskiego

Św. Pius X, Papież. Przemowa do kardynałów przeciw neoreformizmowi religijnemu

Św. Cyprian Biskup Kartagiński. O jedności Kościoła katolickiego ( PDF )

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis. De catholicae Ecclesiae unitate ( PDF )

Ks. Dr Jan Czuj. "Extra Ecclesiam salus non est" w świetle nauki św. Augustyna ( PDF )

Abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki. O liberalizmie, czyli fałszywej wolności PDF ) (nowość)

"Myśl Katolicka". Około integralizmu katolickiego ( PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej ( PDF )

P. Petrus Skarga SI. De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa ( PDF )

"Obrona prawdy". Zaćmienie ducha

Sac. Franciscus Veronius. Professio Fidei Catholicae ex Sacra Scriptura et antiquitate illustrata atque contra haereses adversas vindicata

Wingolf. Czemu jestem katolikiem? Kilka słów o modernizmie ( PDF )

Bp Franciszek Lisowski. Św. Tomasz z Akwinu o rozwoju dogmatów ( PDF ) (nowość)

Ks. Franciszek Gabryl. Idea ewolucji w teologii katolickiej

Ks. Dr Aleksander Żychliński. Tajemnica katolicyzmu

Kanonik Duilhé de Saint-Projet. Apologia naukowa wiary chrześcijańskiej

Ks. Marian Morawski. Filozofia i jej zadanie. (Wydanie trzecie)

Bp Józef Sebastian Pelczar. 1. Racjonalizm, progresizm, modernizm 2. Dążności pseudoreformatorskie

P. Parthenius Minges OFM. Falsa systemata de relatione inter fidem et rationem. Modernismus

Abp Antoni Szlagowski. Zasady modernistów (modernistarum doctrina) ( PDF )

Ks. Andrzej Dobroniewski. Modernizm i moderniści

Bp Władysław Krynicki. Zasady modernizmu

Abp Józef Teodorowicz. O modernizmie ( PDF )

P. Christianus Pesch SI. Modernismus

Ks. Stanisław Miłkowski. O modernizmie ( PDF )

Ks. Dr Maciej SieniatyckiModernizm w książce polskiej ( PDF )

Ks. Dr Maciej Sieniatycki. Modernistyczny Neokościół

Jan Kard. Puzyna, Książę Biskup Krakowski. Komentarz do Encykliki Ojca św. Piusa X Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )

Ks. Andrzej Macko. Znaczenie encykliki o modernizmie ( PDF )

Ks. Alojzy Starker SI. Przysięga antymodernistyczna ( PDF )

Bp Czesław Sokołowski. Przysięga antymodernistyczna. Studium krytyczne

Bp Kazimierz Tomczak. Modernizm a protestantyzm liberalny ( PDF )

René Bazin. Papież Pius X. Modernizm

Ks. Jan Rosiak SI. Wiara i "doświadczenie religijne" ( PDF )

Ks. dr Antoni Słomkowski. Obiektywna wartość Odkupienia a symbolizm modernistyczny ( PDF ) (nowość)

"Homiletyka". Liberalny katolicyzm PDF ) (nowość)

"Homiletyka". Walka kobiet o prawa PDF ) (nowość)

Synod Zamojski (1720). Forma profesji Wiary ( PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego

Bp Józef Sebastian Pelczar. Odszczepieństwo wschodnie

Księża poznańscy. Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki a Schizma ( PDF )

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De opere Christi. Indoles religionis christianae ( PDF )

P. Parthenius Minges OFM. De excellentia religionis christianae ( PDF )

P. Hieronymus Savonarola OP. Triumphus Crucis, sive De veritate Fidei. IV. 7. Mahumetanorum sectam omni ratione carere ( PDF )

Fra. Girolamo Savonarola OP. Il Trionfo della Croce. IV. 7. Che la setta de' Maomettani è tutta irrazionabile ( PDF )

Fr.. Jérôme Savonarole OP. Le Triomphe de la Croix. IV. 7. Que la secte des mahométans est toute déraisonnable ( PDF )

Fra. Girolamo Savonarola OP. The Triumph of the Cross.  IV. 7. The Utter Irrationality of the Mahometan Religion ( PDF )

Bp Michał Nowodworski. Bałwochwalstwo

Ks. Leonard Goffine. Nauka o konieczności wiary chrześcijańsko-katolickiej

Ks. Ildefons Nowakowski SI. Fałszywe hasła. I. Każda wiara dobra ( PDF )

Ks. Kazimierz Bisztyga SI. Trzymaj się wiary katolickiej

Bp Konrad Martin. Katolicka nauka obyczajów. Wyznanie wiary (professio fidei)

Z Katechizmu Lwowskiego. Kościół rzymsko-katolicki jest jedynie prawdziwym Kościołem Chrystusa Pana

Ks. Jan Ślósarz. Katechizm Religii Katolickiej. Grzechy przeciwko wierze

Ks. Kazimierz NaskręckiGrzechy przeciwko wierze PDF ) (nowość)

Josephus Sebastianus Pelczar, Episcopus Premisliensis Latinorum. Statuta synodi dioecesanae Premisliensis. Titulus I. De fide

Catechismus Romanus. Katechizm Rzymski. Quo modo daemon homines tentet. Jak szatan kusi ludzi?

Św. Jan Damasceński, Doktor Kościoła. Wykład wiary prawdziwej. Antychryst

S. Joannes Damascenus, Doctor Ecclesiae. Expositio accurata fidei orthodoxae. De Antichristo

Z Katechizmu Św. Piusa X. O paleniu Biblii heretyckich

P. Joannes Dirckinck SI. Semita perfectionis. Fides

Actus virtutum theologicarum

S. Robertus Card. Bellarminus SI, Episcopus, Doctor Ecclesiae. De prima parte portae domus Dei, quae est fides

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. O pierwszej części bramy Domu Bożego tj. o wierze

Ks. Jules Didiot. Mały traktat o Kościele (wraz z odpowiedziami na zarzuty adwersarzy)

Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Traktat o Kościele Chrystusowym

Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. Kazanie o wieczności Kościoła świętego

Św. Fulgencjusz z Ruspe Biskup. De fide ad Petrum, seu de regula verae fidei. Extra Ecclesiam non est salus. O wierze do Piotra, czyli o regule prawdziwej wiary. Poza Kościołem nie ma zbawienia

Ks. Henryk Insadowski. Kościół jest konieczną społecznością ( PDF ) (nowość)

P. Albertus a Bulsano OFMCap. De Tolerantismo religioso

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De indefectibilitate Ecclesiae

Ks. Maciej Sieniatycki. Kościół katolicki jest niezmienny

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De necessitate Ecclesiae

Dr Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. Papa et Episcopi. An duo vel unum subiectum infallibilitatis et supremae potestatis sit in Ecclesia PDF ) (nowość)

Themata dogmatica Concilii Vaticani. Votum P. Ioannis Perrone e Societate Iesu. De Ecclesia eiusque iuribus

P. Christianus Pesch SI. Iesus Christus docuit integram suam doctrinam omnibus hominibus necessario amplectendam esse

P. Augustinus Deneffe SI. Ecclesia catholica se profitetur unice veram ecclesiam a Deo fundatam

P. Christianus Pesch SI. Praelectiones dogmaticae. De ecclesia, corpore Christi mystico

P. Christianus Pesch SI. De differentia fidei in catholicis et in asseclis sectarum

P. Christianus Pesch SI. Compendium Theologiae Dogmaticae. De praescriptione theologica

P. Christianus Pesch SI. Christus voluit, ut ecclesia a se fundata usque ad finem mundi permaneret

P. Parthenius Minges OFM. Ecclesia est infallibilis

Abp Ignacy Hołowiński. Kościół jedyną drogą zbawienia. (Wykład Ewangelii o rozmnożeniu chleba)

O. Karol Antoniewicz SI. O Kościele

O. Karol Antoniewicz SI. O prawdziwej tolerancji Kościoła katolickiego

Ks. Ignacy Czechowski. O nieomylności Kościoła

Ernest Hello. Prawdziwe i fałszywe Chrześcijaństwo

O. Marian Morawski SI. O Kościele jako znaku, któremu się sprzeciwiają

"Dwutygodnik Diecezjalny Wileński". Nauka Ojców Kościoła Wschodniego o władzy papieskiej

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus zelżony w Kościele ( PDF )

Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. Papież nie może ulec skażeniu albo obaleniu przez niedowiarstwo lub herezję

P. Christianus Pesch SI. Praelectiones dogmaticae. Ecclesia est infallibilis in canonizatione sanctorum

P. Christianus Pesch SI. Praelectiones dogmaticae. De distinctione inter sedem et sedentem

P. Christianus Pesch SI. Praelectiones dogmaticae. De papa dubio

Hr. Maurycy Dzieduszycki. Staropolska wiara w nieomylność Papieża

Ks. Antoni Krechowiecki. Nieomylność papieska w stosunku do historii i państwa

O. Józef Stanisław Adamski SI. Stanowisko papieży w Kościele Chrystusowym

Abp Antoni Szlagowski. Papiestwo na przełomie dwóch wieków

Ks. Jakub Górka. O trwałości Kościoła katolickiego

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie o Kościele

Ks. Joachim Ventura de Raulica. Kacerze i niedowiarki jako zabobonniki

Ks. Marian Morawski SI. Wieczory nad Lemanem. Co robić

Ks. Marian Morawski SI. Podpieracz katolicyzmu ( PDF )

Sac. Constantinus Schaezler. Divus Thomas, Doctor Angelicus, contra liberalismum invictus veritatis catholicae assertor. De doctrinae S. Thomae ad exstirpandos huius aetatis errores vi et efficacia commentarius in sexto centenario Angelici Praeceptoris

P. Dominicus Palmieri SI. Tractatus de Romano Pontifice cum Prolegomeno de Ecclesia. Thesis. Inter auctoritatem religiosam, quae propria est Romani Pontificis et potestatem politicam christiani Principis ea exsistit ex ipsis rerum naturis habitudo, ut haec sit illi ne dum negative sed et positive subordinata, licet indirecte

Ks. Antoni Tauer. Gallikanizm. (Gallikańskie swobody)

"Tygodnik Katolicki". Nowy katolicyzm

Ks. Zygmunt Golian. Moderantyzm a ultramontanizm. (Polemika ze "stańczykiem" Józefem Szujskim)

Ks. Zygmunt Pilch. L'Action Française potępiona!

Ks. Maciej Sieniatycki. Prawdziwa religia może być tylko jedna

Ks. Jacek Tylka. O własnościach religii

Dr. Franciscus Egger, Episcopus Brixinensis et Princeps. De proprietatibus religionis

Bp Józef Sebastian Pelczar. Czy prawdziwem jest zdanie, że można trzymać się jakiejkolwiek religii, albo też nie troszczyć się wcale o dogmaty, byle tylko "żyć dobrze"

Bp Józef Sebastian Pelczar. Masoneria i religia amerykańska

Bp Józef Sebastian Pelczar. Szkoła bezwyznaniowa

Bp Józef Sebastian Pelczar. Zboczenia pseudomistycyzmu: towianizm i kozłowityzm

Ks. Wiktor Cathrein SI. Socjalizm, badanie jego podstaw i możliwości

Ks. Franciszek Pouget. Nauki katolickie w sposób katechizmowy. Kain i Abel, państwo ziemskie i Państwo Boże, żydzi a Jezus Chrystus

Sac. Franciscus Amatus Pouget. Institutiones catholicae in modum catecheseos. Cain et Abel, civitas terrena et Civitas Dei, Judaei et Jesus Christus

Św. Jan Chryzostom Arcybiskup Konstantynopolitański, Doktor Kościoła. Mowy przeciwko żydom. Mowa pierwsza. Synagoga żydowska - siedlisko demonów

S. Joannes Chrysostomus Archiepiscopus Constantinopolitanus, Doctor Ecclesiae. Adversus Judaeos orationes. Oratio prima. Synagoga Judaeorum diversorium daemonum

Św. Franciszek Salezy Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła. Traktat o miłości Bożej. Bóg odrzucił naród żydowski

S. Franciscus Salesius Episcopus et Princeps Genevensis, Doctor Ecclesiae. Tractatus Amoris Divini. Deus reprobavit Judaicum populum

O. Jakub Wujek SI. Grzech żydów i heretyków przeciwko Duchowi Świętemu

O. Józef Gliwa SI. O kwestii żydowskiej PDF ) (nowość)

O. Józef Gliwa SI. O czytaniu gazet

Ks. Franciszek Pouget. Węglarze i Akademicy

Ks. Franciszek Pouget. Indyfferentyści

Ks. Franciszek Pouget. Religia Kanta

O. Karol Surowiecki OFM. O fałszywych frank-massońskich pasterzach

O. Karol Surowiecki OFM. Savoir-vivre dla Świstaków ( PDF ) (uzupełnieno)

O. Karol Surowiecki OFM. Homilie rymowane. Tęgie duchy - nieszczęśliwy gatunek Ziemianów

Ks. Władysław Michał Dębicki. Neo-chrześcijanie i neo-katolicy

Ks. Władysław Knapiński. O Składzie Apostolskim. Czy zgadza się ze zdrową krytyką to podanie, że formuła wiary zwana Składem Apostolskim od samychże Apostołów pochodzi?

Ks. Antoni Krechowiecki. Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła

O. Korneliusz a Lapide SI. Una fides

Bp Józef Sebastian Pelczar. Niebezpieczeństwo utraty Wiary

Ks. Józef Krukowski. Krótki rachunek sumienia indyferentysty

Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przeciwko heretykom. Wiara nie jest to samo co nadzieja

"Przegląd Katolicki". Co to jest szatan? ( PDF )

Ks. Jan Górka. Encyklika "Humani generis" o kwestii początku człowieka ( PDF )

Bp Michał Nowodworski. Monogenizm