Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE

Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (uzupełniono)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes Vitae Christi (uzupełniono)

Tomasz a Kempis. De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (uzupełniono)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Considerationes ad cuiusque libri singula capita (uzupełniono)

Thomas a Kempis. De imitatione Mariae. (Ex operibus Thomae a Kempis) (nowość, djvu)

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy ( PDF )

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O modlitwie Pańskiej ( PDF )

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de oratione dominica ( PDF )

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych ( PDF )

Bp Michał Nowodworski. Życie chrześcijańskie ( PDF ) (nowość)

S. Leonia, Niepokalanka. Czym jest Msza św. dla dusz naszych ( PDF ) (nowość)

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. (Wydanie pierwsze) (nowość)

Ks. Wawrzyniec Scupoli. Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej (PDF)

Ks. Wawrzyniec Scupoli. O spokoju duszy i o szczęściu serca umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu ( PDF )

Św. Franciszek Salezy, Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła. Filotea, czyli Droga do życia pobożnego (nowość, djvu)

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. (Warszawa 1900)

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości. (Kraków 1935) (nowość, djvu)

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego

Żywot i pisma świętej Katarzyny Genueńskiej. Przełożył z niemieckiego biskup Paweł Rzewuski  (nowość, djvu)

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości

Przewodnik życia duchownego dla wszystkich - z dzieł św. Franciszka Salezego

Ks. Alfons Rodriguez SI. O doskonałości chrześcijańskiej

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach ( PDF )

Ks. Jan Berthier, Założyciel XX. Misjonarzy Św. Rodziny. Książka dla wszystkich (nowość, djvu)

O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy czyli Rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa

P. Nicolaus Avancinus SI. Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor Evangelistis collecta et in meditationum materiam ad singulos  totius anni dies distributa

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

Bp Ludwik Abelly. Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła

"Przegląd Katolicki". Uroczystość Zjawienia Pańskiego czyli święto Trzech Króli ( PDF ) (nowość)

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym

Kardynał Jan Bona OCist. Feniks odrodzony, czyli Ćwiczenia duchowne (nowość, djvu)

Kardynał Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba (uzupełniono)

Kardynał Jan Bona OCist. Droga do nieba (uzupełniono)

Joannes Cardinalis Bona OCist. Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum (uzupełniono)

O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego cedry libańskie. Trzydniowe rekolekcje dla osób świeckich ( PDF )

Ks. Józef Wereszczyński, Biskup Kijowski, Opat Benedyktyński w Sieciechowie. Gościniec pewny niepomiernym moczygębom, a omierzłym wydmikuflom świata tego, do prawdziwego obaczenia, a zbytków swych pohamowania, z Pisma św. i z rozmaitych autorów zebrany ( PDF ) (nowość)

Ks. Marian Wiśniewski MIC. Pro Christo! Dość agitacji - trza się brać do organizacji! ( PDF ) (nowość)

Ks. H. Riondel SI. Życie z Wiary, jego istota, postęp, pociechy, próby i owoce

O. J. B. Chautard OCSO. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Cz. I-II

O. Jakub Cristini CSsR. Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św. Alfonsa Marii Liguorego

P. Jacobus Illsung SI. Verba vitae aeternae. Ex quatuor Evangelistis deprompta atque in argumenta quotidianae meditationis digesta

Ks. Jerzy Patiss SI. Podręcznik do rozmyślań i kazań na niedziele całego roku (uzupełniono, djvu)

P. Georgius Patiss SI. Materiae meditationum et concionum ex Evangeliis et Epistolis Dominicarum (uzupełniono, djvu)

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. (Wydanie drugie) ( PDF ) (uzupełniono)

Ks. Piotr Skarga SI. Kazania na niedziele i święta całego roku (uzupełniono, djvu)

Ks. Antoni Chmielowski. Homilie na niedziele i święta całego roku, miane w kościele Najświętszej Maryi Panny w Łęczycy (nowość, djvu)

Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers. Wykład tajemnic Różańca świętego (uzupełniono)

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Historia - Ustawodawstwo - Praktyki pobożne. Praktyczny podręcznik nader użyteczny dla dyrektorów Bractw jak również członków Różańca Świętego (nowość, djvu)

P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. Historia - Legislatio - Exercitia. Manuale practicum Directoribus Confraternitatum ipsisque SS. Rosarii sodalibus maxime utile et accomodatum (nowość, djvu)

Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Małe oficjum ku czci Najświętszej Maryi Panny (pacierze). Według brewiarza rzymskiego w tekstach łacińskim i polskim. Wstęp i objaśnienia napisał Br. D. K. III Zakonu św. O. Dominika. Oficjum za zmarłych. Officium defunctorum. Dodatek: Msza święta, litanie i różne nabożeństwa ( PDF )

Św. Bonawentura. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty. (Kraków 1879)

S. Bonaventura. Meditationes Vitae Christi. (Parisiis 1868)

Św. Franciszek z AsyżuOratio ante Crucifixum dicta. Modlitwa przed krucyfiksem w kościele św. Damiana ( PDF )

Św. Franciszek z Asyżu. List do wiernych ( PDF )

S. Franciscus Assisiensis. Epistola ad fideles ( PDF )

Św. Franciszek z Asyżu. Canticum fratris Solis vel Laudes creaturarum. Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń ( PDF )

Św. Piotr z Alkantary. Pokój duszy ( PDF )

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku ( PDF )

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy ( PDF )

O. Leon Pyżalski CSsR. Droga dziecięctwa duchownego. Rozmyślania na wszystkie dni roku

Ks. Franciszek de Ligny SI. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie

Księża Towarzystwa Jezusowego. Serce Jezusowe. Kazania i szkice

O. Stefan Podworski OFMDrogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła ( PDF )

"Obrona prawdy". Początek roku kościelnego

Ks. Tomasz Kowalewski. Liturgika, czyli Wykład obrzędów Kościoła katolickiego

Wielki i Święty Tydzień, według obrządku świętego rzymsko-katolickiego Kościoła. Z dołączeniem niektórych szczegółów o ceremoniach, w te dni święte sprawowanych

O. Stanisław Wójcik CSsRWielki Tydzień według porządku wznowionego. Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus. Tekst łaciński z polskim przekładem i objaśnieniami

Ks. Józef Krukowski. Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne dla użytku katechetów, kaznodziei, rodziców i nauczycieli

O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. Wydanie piąte

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o Bóstwie Chrystusowym ( PDF )

O. Tilman Pesch SI. Chrześcijańska filozofia życia

Ks. Piotr Collet CM, Doktor Teologii. Medytacje rekolekcyjne

Ks. Kazimierz Naskręcki. Dekalog. Krótkie nauki o przykazaniach

Św. Augustyn, Biskup Hippony. Wyznania

S. Augustinus, Episcopus Hipponensis. Confessiones

Ks. Edmund Elter SI. Religia i jej nakazy. Konferencje rekolekcyjne dla inteligentnych mężczyzn

Michał Christian. Chrześcijańskie pojęcie sportu

Ks. Antoni Chmielowski. Kwiateczki duchowne O. Ludwika Blozjusza OSB, czyli nauki i rady do pobożnego życia chrześcijan wyjęte z różnych jego dzieł wraz z niektórymi dodatkami z nauk św. Jana Marii Vianney'a

S. Alphonsus Maria de Ligorio, Episcopus et Ecclesiae Doctor. De magno orationis medio ad aeternam salutem et quamlibet a Deo gratiam consequendam. (Cum duabus appendicibus: 1. De oratione. Tractatus asceticus auctore V. P. Alphonso Rodriguez SI. 2. Epistola S. Athanasii ad Marcellinum in interpretationem psalmorum)

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O uczynkach miłosiernych i jałmużnie ( PDF )

Kardynał Mercier. O umartwieniu chrześcijańskim ( PDF )

Ks. Franciszek Bączkowicz CM. Posty obowiązujące ( PDF )

Ks. Aleksander Żychliński. O apostolstwo wedle ducha ( PDF )

Dusza potępionej. List z piekła. "Nie módl się za mnie - jestem potępiona!" ( PDF )

Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Grzechy wołające o pomstę do nieba ( PDF )

Ks. Henryk Jackowski SI. Rozważ to dobrze! czyli Myśli zbawienne dla dobrych i złych

Ks. Courbon. Życie w obecności Bożej

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Wnijście na Górę Karmelu

Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. Noc Ciemności i Pieśń Duchowa

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Collatio de contemptu saeculi ( PDF )

O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą (73 artykuły formacyjne)

O. Maria Augustinus Bellouard OP. Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi

Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI. Uwielbienia łaski Bożej. (Wydanie pierwsze)

P. J. Petitdidier SI. Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole

O. J. Petitdidier SI. Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli

P. Franciscus Naval CMF. Theologiae asceticae et mysticae cursus

Sac. Claudius Arvisenet. Sapientia Christiana. (Mechliniae 1933)

Sac. Claudius Arvisenet. Sapientia Christiana (uzupełniono)

P. Joannes Stephanus Grosez SI. Diarium Sanctorum. S. Vincentius Ferrerius

S. Vincentius Ferrerius OP. Tractatus de vita spirituali ( PDF ) (uzupełniono)

O. Paweł Segneri SI. Kazania wielkopostne

O. Jakub Wujek SI. Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona

Ks. Piotr Skarga SINauki o Przenajświętszym Sakramencie. (W dodatku Nauka o częstej Komunii św. przez ks. Stanisława Solskiego SI)

Ks. Piotr Skarga SI. Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Namaszczenia, Kapłaństwa i Małżeństwa

Ks. Jakub Wujek SI. Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka

Ks. Profesor Franciszek Spirago. Nauka o Sakramencie Małżeństwa

OO. Redemptoryści. 
Książka Misyjna (modlitewnik)

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. 
Myśli pobożne o różnych przedmiotach życia duchownego dla dusz pragnących postępu w miłości Pana Boga

Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz. Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin

Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok

Ks. Piotr PękalskiŻywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie pierwsze (nowość, djvu)

Ks. Piotr Pękalski. Żywoty Świętych Patronów polskich. Wydanie drugie (uzupełniono)

Żywot świętego Aleksego

Ks. Dr Franciszek Trochu. Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney (1786 - 1859). Na podstawie aktów procesu kanonizacyjnego i niewydanych dokumentów

P. Gabriel Hevenesi SI. Scintillae Ignatianae sive S. Ignatii de Loyola Sententiae et effata sacra. Cum Appendice continente Sententias S. Philippi Nerii

O. Gabriel Hevenesi SI. Maksymy świętego Ignacego

Św. Ignacy Loyola. O podobaniu się Bogu

P. Michael Godinez SI. Praxis Theologiae mysticae

O. Maurycy Meschler SI. Trzy podstawy życia duchownego

In orationem dominicam, Tertulliani, S. Cypriani et S. Thomae Aquinatis commentaria ( PDF )

Św. Tomasz z Akwinu. Modlitwy. Orationes

"Szkoła Chrystusowa". Modlitwa Pańska ( PDF )

Ks. Leonard Goffine. Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrześcijańsko-katolickiej, czyli krótki wykład Lekcji i Ewangelii na wszystkie niedziele i święta wraz z wynikającą stąd nauką wiary i obyczajów i gruntownym wyjaśnieniem roku kościelnego...

P. Guilielmus Nakateni SI. Coeleste Palmetum. Lectissimis pietatis exercitiis ornatum. (Modlitewnik łaciński)

Sac. Josephus Drozd. Liber precum in usum litterarum studiosae iuventutis. (Mały modlitewnik łaciński)

O. Mikołaj Łęczycki SI. De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi modis

O. Mikołaj Łęczycki SI (V. P. Nicolaus Lancicius SI). Opusculum spirituale. De piis erga Deum et coelites affectibus

Ks. R. G. Clarke SI. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa

Henryk Edward kard. Manning, Arcybiskup Westminster. O sprawach Ducha Świętego działającego w duszy człowieka

P. Vitus a Bussum OFMCap. De spiritualitate franciscana. Aliqua capita fundamentalia

Św. Franciszek z Asyżu. De vera et perfecta laetitia. O prawdziwej i doskonałej radości

O. Marcin Rubczyński OCarm. Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie. Rekolekcje. ("Najlepsza z książek rekolekcyjnych")

Ks. Antoni Chmielowski. Rozmyślania o pokucie i jej warunkach

P. Ludovicus Blosius OSBManuale vitae spiritualis continens opera spiritualia selecta

Joannes Card. Bona OCist. Opuscula ascetica selecta

Jan kard. Bona OCist. O rozpoznawaniu duchów 

Św. Katarzyna Genueńska. Traktat o czyśćcu ( PDF )

Św. Teresa od Jezusa. Wizja mąk piekielnych

O. Maurycy Meschler SI. Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym. Modlitwa

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere" ( PDF )

Dionysius Carthusianus, Doctor Ecstaticus. Commentaria in Psalmos omnes Davidicos. Expositio psalmi quinquagesimi: Miserere mei, Deus, secundum, etc.

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na I. Niedzielę Adwentu. O miłości Pana Jezusa

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Imienia Jezus

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku

Ks. Ignacy Czechowski. Krótkie kazania na niedziele i święta całego roku

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku

O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami

Ks. Marian Nassalski. Matka Boża Dobrej Rady

Ks. Józef Stagraczyński. Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Ks. Piotr Semenenko CR. Męka i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa

P. Guilielmus Stanihurstus SI. Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, moralis doctrinae placitis et commentationibus illustrata

O. Guillaume Stanyhurst SI. Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych

Ludolphus de Saxonia. Partes Judaeorum et Gentilium in Passione Christi. Udział Żydów i Pogan w Męce Chrystusa

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Pojmanie Jezusa

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Zdrada Judasza

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Jezus u Annasza

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Chrystus przed Kajfaszem

Ks. Franciszek Eberhard SI. O męce Pana Jezusa. Chrystus na Krzyżu

Ks. Antoni Langer SI. O męce Pana Jezusa. Krzyż udziałem Boga

O. Antoni Langer SI. O męce Pana Jezusa. Chrystus przed sędziami

Ks. Antoni Langer SI. Uczestnictwo św. Józefa w Krzyżu. (Kazanie pasyjne mówione w uroczystość św. Józefa d. 19 marca)

Ks. Jan Lubsiewicz SI. O męce Pana Jezusa. O Bóstwie Chrystusa ukrzyżowanego

O. Marian Morawski SI. O męce Pana Jezusa. O ofierze krzyża

O. Marian Morawski SI. O Męce Pana Jezusa. Kazanie na Wielki Piątek

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Zegar Męki Pańskiej

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Modlitwa do Pana Jezusa

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Trzy rozmyślania o niebie na święta Wielkiejnocy

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Męce Pańskiej

Św. Maksym, Biskup. O Męce Pańskiej

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne. Niedziela Mięsopustna czyli Sześćdziesiątnica

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Niedziela Palmowa

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Niedziela Wielkanocna

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krnicki. Poniedziałek Wielkanocny

Św. Maksym, Biskup. O Zmartwychwstaniu Pańskim

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu Pańskim

Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu naszym

O. Marian Morawski SI. Homilia na niedzielę Wielkanocną

Ks. M. Hamon. Zmartwychwstanie Pańskie tryumfem wiary i nadziei. Rozmyślanie na Wielkanoc

Ks. M. Hamon. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Rozmyślanie na Zielone Świątki

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Kto jest Duch Święty, od kogo pochodzi i co sprawuje

O. Marian Morawski SI. Kazanie na niedzielę Zielonych Świątek. Czym jest Duch Święty w Kościele?

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na Zielone Świątki. Co czyni Duch Święty w duszy człowieczej?

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na Poniedziałek Świąteczny. Łaska Wiary

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na Świętą Trójcę. O istnieniu Boga

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

O. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła

Św. Małgorzata Maria Alacoque. Akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu

O. Marian Morawski SI. O ofierze Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie

Ks. Zygmunt Golian. Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego

Ks. Józef Stagraczyński. Najświętszy Sakrament - cud największy

Ks. Józef Stagraczyński. Co winniśmy Papieżowi? Kazanie na uroczystość śś. Piotra i Pawła

O. Ludwik Bourdaloue SI. Ciało swe ukrzyżowali

O. Ludwik Bourdaloue SI. Walka sumienia z namiętnościami

O. Mikołaj Łęczycki SI. De Judae proditione. Rozmyślanie o zdradzie Judasza

Ks. Adolf Albin. O fałszywym żalu Judasza

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Pobudki do czynienia pokuty, wyjęte z rozważania niegodziwości grzechu

Ks. L. Branchereau. Kapłan niewierny

O. Józef Mach SI. Co powinien czynić kapłan, który wszedł do stanu duchownego bez powołania

Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej jako ofierze błagalnej

Ks. Antoni Chmielowski. O Mszy świętej świętokradzkiej

Ks. Antoni Chmielowski. O opuszczeniu przez Boga

Ks. Antoni Chmielowski. O ślepocie duchownej

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na prymicjach kapłańskich. O modlitwie za kapłanów

Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De zelo animarum

Sac. Claudius Arvisenet. Memoriale vitae sacerdotalis. De oboedientia episcopo praestanda

Joannes Maria Odin, Episcopus. De zelo animarum

P. Emm. Bottalla SI. Meditationes de Jesu Christo ejusque Ss. Corde. Christus in Eucharistia est Cor Ecclesiae unitatem producens

Bp Ludwik Colmar. Wezwanie do ludu żydowskiego

Abp Józef Teodorowicz. Faryzeusz i celnik

Abp Józef Teodorowicz. Marta i Maria

Abp Józef Teodorowicz. Ogień

Abp Józef Teodorowicz. Ziarno i kąkol

O. M. A. Bellouard OP. Nie zabijaj!

O. M. A. Bellouard OPCierpienie i grzech

Ks. Józef Stagraczyński. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Ks. Józef Stagraczyński. Grzech wołający o pomstę do Nieba!

Ks. Józef Krukowski. Grzech niemy, czyli sodomski

Ks. Józef Stagraczyński. Czego uczy Kościół o piekle

Ks. Józef Stagraczyński. Okropność piekła

Ks. Józef StagraczyńskiBojaźń piekła

Ks. Józef StagraczyńskiNoc we wieczności

Św. Piotr z Alkantary. O Sądzie Ostatecznym

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o piekle ( PDF )

O. Paweł Segneri SI. O lekceważeniu sobie gróźb Bożych przez niedowiarków ( PDF )

Św. Piotr z Alkantary. O karach piekielnych

Bp Jakub Benignus Bossuet. Kazanie o śmierci

Bp Jakub Benignus Bossuet. Mowa pogrzebowa ku uczczeniu Anny z Gonzagów de Clèves, księżny palatyńskiej

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O czci Świętych i o obrazach świętych

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. O cierpieniach w czyśćcu i o sposobach ratowania dusz cierpiących

Św. Antoni Padewski, Doktor Kościoła. O życiu i śmierci

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności. Dzień zaduszny

O. Brunon Vercruysse SI. Nowe praktyczne rozmyślania. O śmierci

Św. Franciszek Salezy Biskup, Doktor Kościoła. O smutku

Ks. Zygmunt Golian. Kazanie na pogrzebie śp. Maurycego Manna

Ks. Zygmunt Golian. O dobrym wyrozumieniu chłosty Bożej i o zbawiennym z niej korzystaniu

Ks. Zygmunt Golian. O sądach Bożych spełniających się w narodach przez Kościół, w ludziach przez sumienie

Ks. Zygmunt Golian. O trzech wielkich pobudkach do ciągłego pracowania na zbawienie

Ks. Zygmunt Golian. O żarliwości w sprawie Bożej

Ks. Zygmunt Golian. O trzech stopniach, po których ku nam zstąpił Syn Boży, stawszy się człowiekiem ( PDF )

Ks. Zygmunt Golian. Kazanie na uroczystość św. Szczepana. O mocy chrześcijańskiej ( PDF )

Ks. Zygmunt Golian. O szczęściu życia i działania dla Boga. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Serafickiego

Ks. Antoni Chmielowski. Słówko o ks. Tomaszu Młodzianowskim

O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O śmierci

O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O piekle

O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O dwóch chorągwiach, Chrystusa i Lucyfera

O. Tomasz Młodzianowski SI. Ćwiczenia duchowne. O Królestwie Chrystusowym

Abp Ignacy Hołowiński. Kazanie na Boże Narodzenie ( PDF )

Bp Karol Józef Fischer. Przemowa w nocy Bożego Narodzenia przed Jutrznią i Mszą pasterską. O nabożeństwie tejże nocy

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na Boże Narodzenie. Cztery tysiące lat oczekiwania

Ks. Józef Stagraczyński. Kazanie na uroczystość św. Szczepana. Męczennicy

Bp Karol Józef Fischer. Kazanie na uroczystość św. Szczepana, pierwszego Męczennika. Stałość Męczenników jest dowodem prawdziwości naszej wiary

Bp Karol Józef Fischer. Kazanie na zakończenie roku. O dobrym używaniu czasu

Bp Karol Józef Fischer. Homilia na uroczystość śś. Trzech Króli

O. Peregryn z Opola OP. Kazania de tempore i de sanctis. Sermo in Epiphania Domini. Kazanie na święto Objawienia Pańskiego

O. Mikołaj Łęczycki SI. De verbis Simeonis et Annae Prophetissae de Christo. O słowach Symeona i Anny Prorokini o Chrystusie

O. Mikołaj Łęczycki SI. Meditationes. Medytacje. Alleluja

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. O ważności zbawienia wiecznego

Św. Grzegorz Wielki, Papież. Homilia o słuchaniu słowa Bożego

Ks. Antoni Chmielowski. Nauka na niedzielę zapustną zwaną inaczej pięćdziesiątnicą, o uleczeniu niewidomego

Ks. Antoni Chmielowski. Nauka na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, o poście

Św. Grzegorz Wielki, Papież. Nauka o kuszeniu Zbawiciela

Św. Alfons Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka na niedzielę drugą Wielkiego Postu, o niebie

Ks. Antoni Chmielowski. Nauka na trzecią niedzielę Wielkiego Postu, o działaniu złego ducha

Św. Bazyli Wielki, Biskup i Doktor Kościoła. Nauka o złem

Ks. Antoni Chmielowski. Nauka na czwartą niedzielę Wielkiego Postu, o spowiedzi

Ks. Antoni Chmielowski. Nauka na czwartą niedzielę Wielkiego Postu, o cudownym rozmnożeniu chlebów

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia pierwszej Ewangelii na uroczystość Bożego Narodzenia

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia drugiej Ewangelii na uroczystość Bożego Narodzenia

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia trzeciej Ewangelii na uroczystość Bożego Narodzenia

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na uroczystość pierwszego męczennika św. Szczepana

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na niedzielę drugą Wielkiego Postu

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na Wielkanoc

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na poniedziałek Wielkanocny

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na niedzielę szóstą po Wielkanocy

O. Henryk Jackowski SI. Objaśnienia Ewangelii na uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Św. Jan Maria Vianney, Proboszcz z Ars. Nauka o Mszy świętej

Ks. Alojzy Jougan. Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego

Ks. Alojzy Jougan. O świętych obrzędach liturgicznych

Ks. Jan Kurczewski. Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych

Abp Piotr Mańkowski. Po naszemu. Pamiętnik liturgisty

Sac. Vincentius Smoczyński. Manuale quotidianum continens preces ante et post Missae Sacrificium atque alias preces ad usum Sacerdotum

Ks. Zygmunt Golian. Pociecha dla dusz chrześcijańskich czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone Traktatem o czyśćcu św. Katarzyny Genueńskiej

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O dawaniu jałmużny

O. Karol Antoniewicz SI. O jałmużnie

Ks. Karol Gobinet. Maksymy chrześcijańskie

Ks. Adam Kopyciński. Generalna spowiedź

Ks. Antoni Ciepliński. Tajemnica spowiedzi

Thomas a Kempis. Alphabetum monachi

P. fr. Hieronymus Savonarola OP. Regulae quaedam brevissimae

P. Michael Godinez SI. Praxis Theologiae mysticae. Aphorismi, qui pertinent ad proficientes in vita spirituali

Św. Ignacy Loyola. Summa et scopus nostrarum Constitutionum. Istotna treść i cel Konstytucji Towarzystwa Jezusowego

Ks. M. Hamon. Żywot św. Franciszka Salezego. Nawrócenie heretyków i grzesznika

P. Nicolaus Avancinus SI. Vita et doctrina Domini Nostri Iesu Christi. Meditatio 1. De aeterna Verbi generatione

O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Naszego Jezusa Chrystusa. O przedwiecznym pochodzeniu Słowa

P. Zacharias Laselve. De Dei voluntate circa hominum salutem

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Adventu Domini

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Natali Domini

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. De Pentecoste

S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. Exhortationes domesticae. Quid faciendum nostris in hoc gravis et publicae calamitatis tempore?

P. Joannes Dirckinck SI. Exhortationes domesticae. In festo Pentecostes. De praeparatione ad Spiritum Sanctum qui lux est

O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. O różnych formach świętości

O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Pokora dusz postępujących ( PDF )

O. Reginald Garrigou-Lagrange OP. Mistyka "Naśladowania" przystępna dla wszystkich

O. Karol Antoniewicz SI. O prawdziwej i fałszywej miłości

O. Karol Antoniewicz SI. O fałszywych pociechach światowych

O. Karol Antoniewicz SI. O czasie

O. Henryk Jackowski SI. Praca w winnicy Pańskiej

O. Marian Morawski SI. Konferencja o poznaniu samego siebie ( PDF )

Ks. Jan Niedzielski. Dewocja

Ks. Karol Gobinet. O czytaniu dobrych książek

Ks. Karol Gobinet. Przestroga względem złych książek

Ks. Jan Komperda. O marności świata i spraw jego

Św. Wincenty a Paulo. Wiadomości z Polski – Zamiary Boże w rozszerzeniu się Kościoła

Św. Wincenty a Paulo. O męczeństwie Piotra Borguny w Algerze

"Głos Karmelu". Iskry

Ernest Hello. Miesiąc czerwiec

Ks. Alfons Rodriguez SI. O doskonałości chrześcijańskiej. Pobożny mnich kucharz

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O uświęceniu duszy

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O wielkości Najświętszej Maryi Panny

Fr. Josephus Calasanctius Card. Vives OFMCap. Manuale devotorum Beatae Mariae Virginis

Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot Matki Bożej

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. Uwielbienia Maryi

S. Alphonsus a Ligorio, Doctor Ecclesiae. De Mariae gloriis. (Versio latina operis "Le glorie di Maria" per Victorium Bartoccetti)

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF )

Ks. Franciszek Proschwitzer. Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach

O. R. Bernard OP. Tajemnica Maryi. Macierzyństwo łaski Najświętszej Panny, jego podstawy i wielkie zadania

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD. Maryja Pośredniczka

Abp Józef Bilczewski. List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny

Bp Józef Sebastian Pelczar. Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi. Chwała Najświętszej Panny Maryi w Niebie i na ziemi

Bp Józef Sebastian Pelczar. Kazanie na uroczystość Narodzenia Najświętszej Panny Maryi. Najświętsza Panna Maryja jest wzorem i Mistrzynią doskonałości

Bp Józef Sebastian Pelczar. Królowa narodu polskiego

Hr. Stanisław Badeni. Bogarodzica Dziewica

Grusta. Drugi Polski Kongres Mariański

Ks. Jules Didiot. Niepokalane Poczęcie

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Zarys nauki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Ks. Zygmunt Golian. Związek tajemnicy Niepokalanego Poczęcia z niepokalanością życia Chrystusowego i naszego

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Serca Maryi

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

O. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Różańcowej ( PDF )

Św. Alfons Maria Liguori Biskup, Doktor Kościoła. Nauka o Różańcu świętym

Sac. Paulus Maria Quarti. Tractatus in laudem Sacratissimi Rosarii

P. Ludovicus I. Fanfani OP. De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione

O. Ludwik Fanfani OP. Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św.

S. Franciscus Assisiensis. Laudes

Św. Franciszek z AsyżuPochwały

Św. Franciszek z Asyżu. Salutatio Beatae Virginis. Pozdrowienie do Błogosławionej Dziewicy

Ks. Leon Cieślak. Objawienia fatimskie

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa o panowanie Chrystusa nad Polską

Ks. Leon Cieślak. Ratunek ludzkości w Niepokalanym Sercu Maryi

Ks. Leon Cieślak. Nasza tajemnica Maryjna

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Niepokalane zwierciadło skalanej ludzkości. (Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Królowanie Maryi nad światem i nad mocami ciemności. (Kazanie na uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej) ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Jak się tworzy rodzina, jakie jej powinności. Kazanie na święto Przenajświętszej Rodziny ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Zasługa wiary i jej przejawy. Kazanie na uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Potrójny sojusz Słowa wcielonego z ludzkością. Kazanie na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Opieka Matki Najświętszej nad wiernymi. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi, Wspomożenia wiernych ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIUsposobienie duszy do nawiedzin Bożych. Kazanie na święto Nawiedzenia Matki Najświętszej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie Szkaplerza św.; jego skuteczność. Kazanie na święto Matki Boskiej Szkaplerznej ( PDF )

Ks. Józef Stanisław Adamski SIZnaczenie odpustów; - ich źródła, - warunki zyskania. Kazanie na święto Najświętszej Panny Maryi Anielskiej (Porcjunkula) ( PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych. Męczeństwo pacholęcia Symona Trydenckiego, od żydów umęczonego

Ojciec Prokop, Kapucyn. Żywot świętego Szymona, dziecięcia i męczennika

O. Florian Jaroszewicz OFM. Matka Świętych Polska. Męczeństwa niektórych dziatek zamordowanych od żydów

Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na uroczystość św. Barbary

Ks. Marian Morawski SI. O Mądrości Krzyża. Kazanie na uroczystość św. Katarzyny

Ks. Marian Morawski SI. Kazanie na uroczystość św. Franciszka Ksawerego ( PDF )

P. Joannes Stephanus Grosez SI. Diarium Sanctorum. S. Franciscus Xaverius

Bp Jakub Benignus Bossuet. O chorobach duszy. List do siostry Cornuau de Saint Bénigne

Bp Jakub Benignus Bossuet. O znamionach wdowy chrześcijańskiej

Bp Jakub Benignus Bossuet. Sposób w jaki panny, mężatki i wdowy mają czcić Kościół

Święta Kongregacja Soboru. Instrukcja do Ordynariuszy diecezjalnych o skutecznym zwalczaniu nieskromnej mody u kobiet

"Posłaniec Serca Jezusa". Biskupi niemieccy o skromności ( PDF )

"Wiadomości Pasterskie". T. Kard. Bégin w Kanadzie przeciw niemoralnym tańcom i przedstawieniom teatralnym

O. Karol Antoniewicz SI. O powołaniu kobiety

O. Karol Antoniewicz SI. O powołaniu niewiasty

O. Karol Antoniewicz SI. O przygotowaniu się do stanu małżeńskiego

Ks. Piotr Skarga SI. Przy ślubie małżeńskim namowa kapłańska do oblubieńców

Ks. Kazimierz Naskręcki. Istotny cel małżeństwa

Ks. Kazimierz NaskręckiMałżeństwa mieszane

Ks. Kazimierz Naskręcki. Rozwody

Ks. Kazimierz NaskręckiGrzechy przeciwko wierze

Ks. Stanisław Sapiński. O miłości Ojczyzny

Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski. Odezwa do Duchowieństwa całej Prowincji Gnieźnieńskiej

Kard. Jan Puzyna, Książę Biskup Krakowski. Jakie są dzisiejsze zadania katolicyzmu w Polsce

Kard. Jan Puzyna, Książę Biskup Krakowski. List pasterski o godności i powołaniu rodziny chrześcijańskiej

Kard. Jan Puzyna, Książę Biskup Krakowski. List pasterski z okazji zakończenia stulecia

Bp Józef Sebastian Pelczar. List pasterski na Wielki Post. O obowiązkach katolików w naszych czasach i o potrzebie organizacji katolickiej

List pasterski Najdostojniejszego Episkopatu Polski. O ducha chrześcijańskiego w Polsce

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *