Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

 

Legendy różańcowe

 

Dziwy różańca świętego

 

(Według legend z XV wieku)

 

Błogosławiony Alan de la Roche, w kazaniach swoich o różańcu, przytaczać lubiał wiele popularnych legend. Niektóre z nich podajemy tutaj w całej prostocie i formie XV wieku.

 

* * *

 

Pewien człowiek od dawna służył Maryi Dziewicy, chwaląc Ją codziennym różańcem. A widząc, iż służy Jej tak długo, myślał sam w sobie, jakoby żadnej od Niej nie doznał za to ulgi ni pomocy. – I gdy tak się żalił, usłyszał głos, który mu mówił:

 

"Rzecz mi, gdzie są twoi bracia? Wszyscy pomarli, a tyś zachowany. Domy sąsiadów twoich spłonęły, a twój stoi. Sąsiedzi twoi wyginęli od zarazy, a ty żyjesz. – I powiadasz, żeś nie doznał pomocy od Najświętszej Matki Różańcowej?".

 

A tak uznał on człowiek dobrodziejstwa, przez różaniec otrzymane. Natenczas rzekł mu jeszcze ów głos:

 

"Pójdź ze mną, a obaczysz, coś pozyskał w niebie".

 

I zobaczył on człowiek miejsce wielce rozległe, a tak piękne, iż piękności tej opisać się nie zdoła.

 

Był to raj.

 

A głos powiedział mu, iż to jest ono miejsce, na które zasłużył sobie przez pobożne odmawianie różańca. I ujrzał na onym miejscu pięć prześlicznych zamków a każdy miał po dziesięć wież. A wewnątrz zamków onych ujrzał Chrystusa Pana i Przenajświętszą Jego Matkę, Maryję. – A one pięć zamków oznaczało pięć "Ojcze nasz", a dziesięć wież one pięćdziesiąt "Zdrowaś Maryjo", w każdej cząstce odmawiane.

 

I ucieszył się on człowiek, i dziękował wielce Przenajświętszej Matce za takie widzenie.

 

* * *

 

Niejaki pasterz, strzegąc trzód swoich, zwykł był pobożnie mawiać różaniec. I gdy tak długi czas oną mawiał modlitwę, Maryja Dziewica, Najzacniejsza Matka Boga, nauczyła go tak wielkiej mądrości, iż stał się kapłanem i najuczeńszym swojego czasu; a tak Królowa Różańca była jego mistrzynią i nauczycielką, gdyż całą swą umiejętność od Niej odziedziczył.

 

–––––––––––

 

 

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, ss. 471-473.

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXX, Kraków 2020

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: